Koszt wycinki drzew – co wpływa na ceny usługi?

Warto wspomnieć, że nie istnieje ujednolicony cennik wycinki drzew, który obowiązywałby przy wszystkich zleceniach. Cena usługi wykonanej przez doświadczonego pilarza może okazać się mocno zróżnicowana. Co więcej, większość firm ustala koszt wycinki drzew dopiero w indywidualnym kontakcie z klientem. Jest to podyktowane dużą zmiennością cen w oparciu o rozmiar zlecenia, jego lokalizację, czasochłonność i stopień trudności.

Wycinanie drzew liściastych, iglastych czy drzew owocowych może odbywać się metodą tradycyjną. Tego rodzaju ścinka nie wymaga użycia tak specjalistycznego sprzętu i na ogół jest mniej czasochłonna. Dzięki temu pilarze oferują atrakcyjniejsze stawki owej usługi. Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy wycinanie drzew okaże się bardziej skomplikowane (wyższe drzewa, trudności lokalizacyjne itp.). W tym przypadku średni koszt usługi może być nawet kilkukrotnie wyższy w porównaniu do cen wycinki niewielkiego drzewa i przy niskim stopniu skomplikowania usługi.

Doświadczone, dysponujące odpowiednim sprzętem firmy mogą też wykonać alpinistyczne wycinanie drzew. Tego rodzaju ścinka jest na ogół stosowana przy wyższych drzewach, ścisłej zabudowie lub trudniejszych warunkach lokalizacyjnych (np. drzewo w pobliżu linii wysokiego napięcia). Koszt wycinki drzew metodą alpinistyczną jest odczuwalnie wyższy od ceny usługi wykonywanej metodą tradycyjną. Ostateczna cena za wycinanie drzew zostaje uzależniona od ich rozmiarów, wielkości zlecenia i stopnia skomplikowania usługi.

Stawki za wycinanie drzew liściastych, iglastych, krzewów bądź drzew owocowych różnią się także pod względem lokalizacji. Najatrakcyjniejsze stawki na ogół odnotowuje się w ofertach pilarzy, którzy działają na terenie mniejszych miejscowości (głównie we wschodniej części naszego kraju). Koszt wycinki drzew w dużych miastach może okazać się odczuwalnie wyższy. Najwyższy cennik wycinki drzew odnotowuje się w takich miastach jak Warszawa.

Cennik wycinki drzew, a zezwolenie i opłata administracyjna

Kiedy ścinka drzew nie wymaga zezwolenia?

Przed wycinką drzewa, warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Na wycinanie niektórych drzew należy uzyskać zezwolenie. Obowiązek ten nie dotyczy wielu przypadków. Dla przykładu, wycinka drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga jedynie zgłoszenia zamiaru wycinki. Sytuacja dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty.
 • 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, rubinia akacjowa, platan klonolistny.
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wycinka drzew owocowych nie wymaga zezwolenia ani zgłoszenia. Wyjątek stanowią drzewa rosnące na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Obowiązek uzyskiwania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy także drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Brak konieczności uzyskiwania zezwolenia znajduje także zastosowanie w wielu innych przypadkach, na przykład przy wycince:

 • Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych bądź zoologicznych.
 • Drzew lub krzewów rosnących na plantacjach bądź w lasach.
 • Krzewów i drzew owocowych (z wyjątkiem rosnących na terenie wpisanym do zabytków).
 • Drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów.
 • Drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
 • Drzew i krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego bądź rezerwatu przyrody, który nie jest objęty ochroną krajobrazową.

Koszt wycinki drzew – zwolnienie z opłaty administracyjnej

Wycinanie drzew objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia może wiązać się z opłatą administracyjną. Cena owej opłaty zostaje uzależniona od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Podstawą prawną jest tu rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. W rozporządzeniu znajdziemy wykaz opłat wraz z podziałem na grupy drzew oraz opłaty za wycinkę krzewów.

Warto zaznaczyć, że opłata nie zostaje naliczona za wycinkę drzew owocowych niewymagających zezwolenia, ani na usunięcie drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia. Opłata nie będzie również naliczana w przypadku wycinki realizowanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Opłat nie nalicza się także w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 120 cm – topole, wierzby, kasztanowce zwyczajne, klon jesieniolistny, klon srebrzysty, rubinia akacjowa lub platan klonolistny.
 • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Opłata administracyjna nie będzie naliczana w przypadku gdy ścinka drzew zostaje wykonana w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania terenu bądź decyzji o warunkach zabudowy.

Ile kosztuje wycinka drzewa? Sposób naliczania opłaty administracyjnej

Wycena opłaty administracyjnej została dokładnie opisana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. W przypadku drzew zastosowano dwie grupy opłat. Pierwsza obejmuje stawki wycinki drzew według obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Wyróżniono podział na obwód do 100 cm i obwód od 101 cm. Dokładna cena opłaty administracyjnej jest też ściśle skorelowana z gatunkiem drzewa. W rozporządzeniu wprowadzono podział na pięć grup:

 • Grupa 1 – kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba.
 • Grupa 2 – brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła -z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi.
 • Grupa 3 – ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna.
 • Grupa 4 – cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni.
 • Grupa 5 – rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1-4.

Osobne stawki stosuje się dla poszczególnych rodzajów krzewów. W tym przypadku opłata zostaje naliczona w oparciu o m2 powierzchni krzewów rosnących w skupisku (do 100 m2 i od 101 m2). Wysokość opłaty podzielono według dwóch grup:

 • Grupa 1 – dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa.
 • Grupa 2 – pozostałe rodzaje i gatunki krzewów.