Co wpływa na cennik wylewek samopoziomujących?

Cena wylewki, a jej grubość

Chcąc ustalić, ile kosztuje wylewka samopoziomująca, musimy określić jej najważniejsze parametry. Okazuje się, że cena za m2 wylewki będzie zależna od jej grubości. Co ciekawe, dotyczy to zarówno materiałów, jak i kosztów robocizny. W budynkach na ogół stosuje się wylewki cienkowarstwowe i grubowarstwowe. Każda z nich posiada indywidualny pakiet zalet i nadaje się do nieco innych zastosowań.

Wylanie wylewki cienkowarstwowej stosuje się do wyrównania posadzki i jako podkład cienkowarstwowy. Grubość wylewki nie powinna przekraczać 40 mm, co oznacza, że tego typu materiał nie nadaje się do wyrównania większych uskoków. Inaczej wygląda sytuacja wylewek grubowarstwowych. Jak sama nazwa wskazuje, tego typu wylewka samopoziomująca posiada większą grubość, mogącą dochodzić do 10 cm. Możemy ją zastosować do wyrównania poziomu pomiędzy pomieszczeniami lub eliminacji dużych nierówności podłoża. Wylewka może być też zamiennikiem dla jastrychu cementowego.

Cena za m2 wylewki cienkowarstwowej na ogół okazuje się bardziej atrakcyjna. Wszystko za sprawą mniejszej czasochłonności wykonywanych prac i mniejszego zużycia materiału. Wylanie wylewek grubowarstwowych będzie z kolei generować większe wydatki. Ostateczna cena za m2 będzie zależna od planowanej grubości.

Cena za m2 wylewki, a metraż pomieszczenia i lokalizacja

Cennik wylewek samopoziomujących ulega dużym wahaniom. Wszystko za sprawą ogromnej różnorodności zleceń. Cena za m2 gotowej wylewki (robocizna z materiałem) z pewnością będzie zależna od metrażu pomieszczenia. Im większy metraż i większe zlecenie do wykonania, tym większe szanse na wynegocjowanie atrakcyjniejszej stawki z wykonawcą. Cena za m2 wylewki w niewielkim pomieszczeniu z trudnym dostępem, na ogół okazuje się odczuwalnie wyższa. Ostateczny koszt całego przedsięwzięcia jest ustalany indywidualnie z inwestorem.

W wielu rejonach naszego kraju działają wyspecjalizowane firmy, oferujące wylanie wylewek samopoziomujących (zarówno cienko, jak i grubowarstwowych). Ostateczna cena wylewki z pewnością będzie zależna od lokalizacji. Różnice w cenach materiałów nie będą znaczące. O wiele większym wahaniom ulegają koszty robocizny. Najwyższa cena za m2 robocizny obowiązuje w większych miastach wojewódzkich, głównie w Warszawie. Stawki wykonawców działających w mniejszych miejscowościach mogą być przynajmniej o kilkanaście procent niższe. Najatrakcyjniejsza cena za m2 wylewek obowiązuje w niewielkich miejscowościach wschodnich województw Polski.

Na cennik wylewek samopoziomujących wpłynie także doświadczenie i renoma wykonawców. W wielu miastach można zauważyć dużą różnorodność kosztów robocizny. Możemy przyjąć w uproszczeniu, że im bardziej doświadczona i renomowana będzie dana firma, tym na ogół wyższy okaże się cennik jej usług, ale i jakość wykonania. Wyższa cena za m2 nie powinna być jednak wyznacznikiem jakości. Warto porównać oferty różnych wykonawców i wybrać ekipę, która najlepiej odpowie potrzebom i oczekiwaniom inwestora.

Jaka powinna być grubość wylewki samopoziomującej?

Cena wylewki samopoziomującej jest ściśle związana z jej grubością. We wcześniejszej części artykułu opisaliśmy podział na wylewki cienko i grubowarstwowe. Każda z nich posiada swoje założenia dotyczące grubości warstwy.

W przypadku wylewek cienkowarstwowych stosuje się grubości już od 1- 2 mm. Typowa grubość samopoziomującej wylewki cienkowarstwowej wynosi 20 do 35 mm. Zaleca się, by wylewka tworzona na ogrzewaniu podłogowym nie przekraczała grubości 30 mm. Niektóre grupy produktów umożliwiają stworzenie grubszego podłoża. Dobrym przykładem jest wylewka samopoziomująca Kreisel 417 CT C20-F6 o maksymalnej grubości do 50 mm.

W przypadku wylewek grubowarstwowych, stosuje się inne wartości. Wylewki na ogół posiadają od 100 do 500 mm. Co więcej, niektóre grupy produktów nadają się do stosowania jeszcze grubszych warstw, dochodzących, a czasem nawet przekraczających 10 cm. O ostatecznej grubości przyszłej wylewki decyduje specyfika podłoża i indywidualne wymagania w pomieszczeniu.

Ustalenie parametru grubości jest podstawą do uzyskania odpowiedzi na pytanie, ile worków wylewki na m2 będzie potrzebne. Dokładna wydajność będzie zależna od producenta, grubości wylewki, ale i specyfiki podłoża. Przy większych nierównościach i ubytkach, wydajność wylewki będzie malała. Z kolei przy równym podłożu z wymaganą, cienką warstwą zaprawy, możemy liczyć na znaczne ograniczenie zużycia materiału. Możemy przyjąć w uproszczeniu, że na 1 m2 powierzchni zużyje się od 4,5 do 5,5 kg wylewki. Większość produktów nabywa się w workach po 25 kg, a to oznacza, że jedno opakowanie powinno wystarczyć na powierzchnię około 4,5 do 5,5 m2. Szacowana przez nas wartość jest jedynie poglądowa, a dokładna wydajność wylewki samopoziomującej będzie podana na opakowaniu producenta.