Co wpływa na cennik zakładów opiekuńczo leczniczych?

Standard i zakres opieki w ZOL

Cennik zakładów opiekuńczo leczniczych jest w dużym stopniu uzależniony od standardu placówki. Im wyższy standard usług, tym wyższa cena za pobyt stały czy pobyt tymczasowy. Warto przy tym podkreślić, iż dom spokojnej starości może oferować kompleksowe usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne. Zazwyczaj zawierają się one w cenie całego pobytu. Im bogatsze zaplecze rehabilitacyjne, tym na ogół wyższe opłaty.

Omawiając ceny w komercyjnych domach opieki, warto również wspomnieć o standardzie i liczbie miejsc w pokojach. W ofercie prywatnych ZOL zazwyczaj znajdują się pokoje jedno, dwu oraz trzyosobowe. Najwyższe opłaty dotyczą pobytu w pokoju jednoosobowym. Warto przy tym zauważyć, że stawka opłaty miesięcznej może być również ściśle związana ze standardem pokoju. Im więcej osób przebywających w pokojach, tym na ogół niższy cennik zakładów opiekuńczo leczniczych. Najniższe stawki mogą obowiązywać w przypadku większego pokoju przeznaczonego dla trzech lub czterech podopiecznych.

Ze względu na przystępniejsze ceny, największą popularnością w komercyjnych ZOL cieszą się pokoje dwu oraz trzyosobowe. W kosztach pobytu wlicza się zakwaterowanie w pokoju, opieka pielęgniarska, wybrane usługi rehabilitacyjne oraz pełne wyżywienie. Ceny nie obejmują kosztów zakupu leków i środków higienicznych.

Zakład opiekuńczo leczniczy – opłaty w różnych lokalizacjach

Cena za komercyjny zakład opiekuńczo leczniczy będzie ściśle uzależniona od jego lokalizacji. Największą popularnością cieszą się placówki ulokowane w niewielkiej odległości od dużych miast. Dobry dojazd do miasta oraz spokojna, cicha okolica placówki czynią z niej atrakcyjne miejsce pobytu stałego.

Zazwyczaj cennik domów spokojnej starości ulokowanych w niewielkiej odległości od większych miast zachodnich powiatów, będzie dość wysoki. Dotyczy to zarówno pobytów stałych, jak i dziennych oraz dobowych.

Wyższa cena dotyczy także placówek opiekuńczych w stolicy. Najwyższe okazują się ceny pobytu w domach spokojnej starości ulokowane w Warszawie, Szczecinie czy Zielonej Górze. Średnia stawka za pokój jednoosobowy może być nawet o kilkaset złotych wyższa w porównaniu z cennikami oferowanymi w mniejszych miejscowościach wschodnich województw.

Cennik zakładów opiekuńczo leczniczych, a czas pobytu

Niemal każdy zakład opiekuńczo leczniczy oferuje stawki za pobyt długotrwały oraz krótkoterminowy. Oferta dla osób starszych przebywających na stałe w placówce będzie nieco bardziej atrakcyjna. Za pobyt stały uważa się umowę podpisaną na okres powyżej 3 – 6 miesięcy. Prywatny dom pomocy społecznej reguluje ową terminologię w swoim wewnętrznym statucie.

Cena opieki krótkoterminowej będzie nieco wyższa. Komercyjny ZOL może zaproponować pobyt miesięczny, kilkumiesięczny, dzienny bądź dobowy.  Dzienna opieka seniora trwa zazwyczaj 8 -10 godzin i nie zawiera noclegu. W ofercie znajduje się pełne wyżywienie, możliwość uczestnictwa w różnego typu zajęciach grup terapeutycznych oraz opieka pielęgniarska. Druga forma to pobyt całodobowy. W tym przypadku do kosztów opieki dziennej dochodzi także cena noclegu.

Aktualny cennik domów opieki

Państwowe domy opieki

Prywatny dom pomocy społecznej wiąże się z dość dużymi wydatkami, na które nie stać wielu emerytów. Dlatego alternatywą okazują się placówki państwowe. Tani, państwowy dom opieki dla osób starszych zazwyczaj nie posiada tak wysokiego standardu. Dużym utrudnieniem dla osoby starszej będzie też czas oczekiwania na wolne miejsce.

Państwowe domy opieki pobierają opłaty uregulowane w artykule 61 ustawy o pomocy społecznej. W myśl przepisów prawa, mieszkaniec domu opieki zapłaci maksymalnie 70 procent swoich dochodów. Pozostałe 30 procent może zatrzymać na własne wydatki.

Wiele świadczeń emerytalnych nie wystarcza na pełne pokrycie opłat za dom spokojnej starości. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania, a wpłatą ze świadczeń pensjonariusza pokrywa gmina.

Komercyjny zakład opiekuńczo leczniczy

Jak już wspomnieliśmy, cennik zakładów opiekuńczo leczniczych jest uzależniony od czasu pobytu. Największą popularnością cieszy się usługa pobytu na okres stały. Wiąże się to z podpisaniem umowy na okres przynajmniej 6 miesięcy. Opłaty za całodobowy pobyt, zaplanowany na ok. miesiąc bądź krócej mogą być nieco wyższe (w przeliczeniu na doby pobytu). Taki sam będzie natomiast standard opieki oraz wybranego pokoju.

Cennik domów opieki będzie także zależny od ilości osób w pokojach. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, najdroższe na ogół okazują się pokoje jednoosobowe. Atrakcyjniejsze opłaty dotyczą zakwaterowania w pokojach przeznaczonych dla dwóch, trzech lub czterech podopiecznych.

Zakład opiekuńczo leczniczy może także oferować opiekę dzienną i całodobową. Ile kosztuje pobyt w ZOL? W przypadku pobytów krótkoterminowych, opłaty przelicza się w oparciu o godziny lub doby. Za opiekę dzienną uważa się pobyt podopiecznego w wybranych godzinach pracy ZOL (na ogół pomiędzy 8:00, a 16:00). Do opłaty za opiekę całodobową wlicza się jeszcze nocleg. Z kolei opieka godzinowa może być realizowana w domu osoby starszej. W tym przypadku cennik domów opieki okazuje się mocno zróżnicowany. Ostateczna wysokość opłaty za godzinę pomocy będzie w dużej mierze zależna od jej zakresu i ewentualnej opłaty za dojazd.