Usuwanie tapety – jakie czynniki mogą wpływać na koszt demontażu?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, ile kosztuje usuwanie tapety ze ścian. Zdzieranie starych tapet można wykonać na kilka sposobów. Dodatkowo prace mogą cechować się różną czasochłonnością i stopniem skomplikowania. Dlatego koszt usługi jest na ogół ustalany indywidualnie.

Cena zrywania tapety będzie zależna od jej rodzaju. Dla przykładu, najmniejsze koszty na ogół dotyczą demontażu tapet papierowych. Ściąganie tapety winylowej, fizelinowej lub szklanej może być nieco bardziej skomplikowane, dlatego koszt usługi często okazuje się nieco wyższy. Na ostateczny cennik usuwania starej tapety może wpłynąć także konieczność zakupu dodatkowych preparatów chemicznych, które ułatwią usunięcie starej powłoki oraz umożliwiają rozpuszczenie kleju.

Stawki za usuwanie tapety będą też zależne od stanu ściany i stanu samej tapety. Zdzieranie tapety ze starej ściany z ubytkami i kruszącym się tynkiem wymaga większej dokładności, a przez to koszt usługi może okazać się wyższy. W niektórych przypadkach tapetę trzeba delikatnie skrobać, a dodatkowe nierówności i ubytki w tynku dodatkowo utrudnią te czynności. Najniższy cennik usuwania starej tapety na ogół dotyczy gładkich ścian, łatwego dostępu oraz usługi przeprowadzonej bez użycia preparatów chemicznych. Rozpuszczalny pod wpływem wody klej do tapet nie powinien wygenerować nadmiernych problemów przy demontażu, przez co cena zrywania tapety okaże się dość atrakcyjna.

Warto zauważyć, że ściąganie starej, łuszczącej się lub bardzo zniszczonej tapety będzie generowało dodatkowe utrudnienia. W tym przypadku niejednokrotnie należy zastosować dodatkowe preparaty chemiczne, co zwiększy koszty usługi. Sytuacja komplikuje się także w przypadku miejsc trudnodostępnych.

Cena zrywania tapety może być też zależna od doświadczenia ekipy wykonawców i lokalizacji. Cenniki firm remontowych różnią się w zależności od rejonu naszego kraju, a różnice w kosztach tych samych usług niejednokrotnie przekraczają kilkanaście procent. Najwyższe ceny na ogół dotyczą wykonawców, działających w dużych miastach. Najwyższy cennik usuwania starej tapety odnotowaliśmy w Warszawie. Stawki wykonawców działających na terenie mniejszych miejscowości na ogół okazują się odczuwalnie niższe. Na najatrakcyjniejsze ceny usługi mogą liczyć mieszkańcy mniejszych miejscowości we wschodniej Polsce.

Ostatnim, wpływającym na cenę usługi czynnikiem jest zakres prac do wykonania. Najprościej byłoby zeskrobać tapetę papierową z gładkich, równych ścian. Tego typu usługa na ogół nie generuje żadnych dodatkowych wydatków. Inaczej jest w przypadku starszych, spękanych ścian lub trudnych do usunięcia tapet. W tym przypadku do stawki za zdzieranie starej okładziny ściennej może też dojść maskowanie ubytków w ścianie, naprawa pęknięć oraz gruntowanie. Ostatnim etapem remontu ścian jest ich ponowne odmalowanie lub naniesienie nowej okładziny ściennej.