Jakie czynniki mogą wpływać na koszt płyty fundamentowej

Cena płyty fundamentowej może być bardzo zróżnicowana. Na ostateczny koszt składa się cena robocizny oraz niezbędnych materiałów. Zarówno jeden i drugi czynnik będzie obliczany indywidualnie dla specyfikacji technicznej płyty. Dla przykładu, cena płyty pod kilkukondygnacyjny budynek o powierzchni 100 m2 okaże się wyższa od stawki płyty 70 m2 pod garaż. Im cięższa konstrukcja nośna budynku, tym na ogół większa wymagana grubość fundamentów i wyższy koszt ich wykonania.

Warto zauważyć, że cena płyty fundamentowej będzie też ściśle związana z obecnością i specyfiką izolacji. Dodatkowe ocieplenie ze styropianu zwiększa poziom termoizolacji budynku, ale i podnosi koszt płyty fundamentowej. W większości płyt pod budynki mieszkalne i użytkowe, należy także wykonać instalacje wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną, co dodatkowo zwiększy cenę przedsięwzięcia.

Zanim ustalimy, ile kosztuje robocizna za wykonanie płyty fundamentowej, powinniśmy określić warunki gruntowe. Wylanie płyty fundamentowej na stabilnym gruncie okazuje się najmniej problematyczne. Sytuacja zmienia się w przypadku trudnych warunków gruntowych (teren podmokły, o mniejszej stabilności). W tym przypadku zwiększy się nie tylko cena robocizny, ale i stawka materiałów, co wynika z konieczności zwiększenia grubości płyt.

O ostatecznym koszcie całego przedsięwzięcia zdecydują indywidualne czynniki, wymagania inwestycyjne oraz lokalizacja. Cena płyty fundamentowej pod garaż bądź dom może być uwarunkowana miejscem inwestycji. Ceny obowiązujące w centrach dużych miast są na ogół najwyższe. Najatrakcyjniejsza cena robocizny dotyczy wschodnich rejonów naszego kraju. Warto przy tym podkreślić, że w niektórych miejscach możemy napotkać na trudności z dostępnością ekipy wykonawców, którzy oferowaliby w najbliższej okolicy. Taka sytuacja nie tylko podniesie koszt płyty fundamentowej, ale i może wpłynąć na mniejszą dostępność terminów.