Cena za oddanie nasienia w Polsce – stawka za zwrot kosztów

Na wstępie musimy zaznaczyć, że w Polsce i w Unii Europejskiej nie funkcjonuje sprzedaż nasienia. Żaden skup ani bank spermy nie oferuje cenników za oddawanie nasienia. Nie oznacza to jednak, że dawca działa nieodpłatnie.

Cena za oddanie nasienia jest określana jako zwrot kosztów. W Polsce działa wiele banków spermy, które umożliwiają oddawanie nasienia w zamian za zwrot kosztów. Cena za oddanie nasienia okazuje się mocno zróżnicowana. Ceny w różnych miastach w Polsce mogą się odczuwalnie różnić.

Warto także zaznaczyć, że nie każdy mężczyzna może być dawcą nasienia. Banki spermy działające w Polsce i w Europie mają rygorystyczne wymagania względem potencjalnych dawców. Każdy przyszły dawca musi przejść procedurę rejestracyjną. Po spełnieniu wszystkich wymaganych przez bank spermy wytycznych, można stać się dawcą nasienia.

Jakie warunki musi spełniać dawca nasienia w Polsce?

Każdy bank spermy może ustalać indywidualne wymagania względem potencjalnych dawców nasienia. Przyszły dawca musi mieć nie mniej niż 18 lat. Bank spermy (skup) na ogół wprowadza także górny limit wieku. Dawca nasienia na ogół nie może mieć więcej niż 35 – 45 lat.

Banki działające w różnych miastach w Polsce mają także odmienne wymagania względem wykształcenia. Niektóre placówki wymagają, by dawca miał minimum wykształcenie zawodowe. W innych skupach wymaganiem jest minimum wykształcenie średnie.

Na ogół wymaga się, by przyszły dawca nie miał żadnych nałogów. Bank spermy będzie także wymagał dokładnych badań. Przyszły dawca nie może posiadać żadnych obciążeń wirusologicznych ani obciążeń genetycznych. Po wstępnej weryfikacji następuje bezpłatne badanie nasienia potencjalnego dawcy. Nasienie musi spełniać wszystkie normy lub je przekraczać.

Badanie nasienia ze skutkiem pozytywnym otwiera drogę do dalszej weryfikacji. Bank spermy może przeprowadzić posiew bakteriologiczny nasienia. Dawca może być także poddany badaniom na obecność kiły, HCV lub HIV. Procedura może kończyć się badaniami psychologicznymi, jednak nie jest to standard stosowany we wszystkich bankach nasienia.

Dawca, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji, może podpisać zgodę na oddanie nasienia. Co ważne, oddawanie nasienia ma charakter bezpłatny, a cała procedura jest w pełni anonimowa.

Jak już ustaliliśmy wcześniej, nie istnieje odgórnie przyjęta cena za oddanie nasienia. Oddawanie nasienia (donacja) odbywa się w sposób nieodpłatny. Bank spermy odbiera nasienie w zamian za zwrot kosztów. Cennik za zwrot kosztów może być odmienny w różnych miastach Polski. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Jaka jest cena za oddanie nasienia w Polsce? Sprawdzamy cennik za zwrot kosztów

Zwrot kosztów za oddawanie nasienia okazuje się mocno zróżnicowany. Ceny banków działających w różnych miastach Polski różnią się od siebie nawet o kilkadziesiąt procent. Ostateczny cennik może różnić się od jakości nasienia, a dokładna cena za oddanie spermy jest na ogół ustalana w sposób indywidualny.

Za oddawanie nasienia w Polsce można uzyskać minimum 800 zł. Jest to dość niska kwota obejmująca zwrot kosztów dawcy. W wielu przypadkach cena za oddanie nasienia okazuje się znacznie wyższa. Za sprzedaż (zwrot kosztów) w różnych miastach na ogół uzyskuje się 1 000 – 1 500 zł. Niektóre skupy, banki spermy oferują zwrot kosztów w wysokości do 2 000 zł.

Cena za oddanie nasienia – jaki jest zwrot kosztów skupu spermy w różnych miastach? Aktualizacja: 12-11-2022 r.

Sprzedaż nasienia – cena za zwrot kosztów. Stawki od

Sprzedaż nasienia – cena za zwrot kosztów. Stawki do

Renomowany bank spermy

1 300,00 zł

2 000,00 zł

Mniej znany bank spermy

800,00 zł

1 500,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Gdzie są banki spermy?

Znamy już podstawowe wymagania, które stawia się dawcom nasienia. Ustaliliśmy też, że nie istnieje legalna sprzedaż spermy, ani jednolity cennik za oddanie nasienia. Dawca może natomiast liczyć na zwrot kosztów.

Kolejnym pytaniem jest to, gdzie są banki spermy, w których można wykonać bezpłatne badania nasienia i zostać dawcą. Banki spermy działają w różnych miastach Polski. Większość z nich prosperuje na terenie większych miejscowości. Gdzie są banki spermy? Banki działają w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz czy Słupsk. Banki spermy działają także w mniejszych miastach.

Chcąc dowiedzieć się, gdzie są banki spermy, warto wyszukać kliniki działające w interesującym nas województwie. Wszystkie informacje o lokalizacji banku nasienia powinny być dostępne na stronie głównej danej placówki.

ikona podziel się Przekaż dalej