Ile kosztuje pobyt w hospicjum i opieka w domu?

Cennik opieki paliatywnej w przeliczeniu na dzień opieki

Prywatne hospicjum może oferować opiekę stacjonarną i zorganizowaną w domu osoby chorej. Cennik opieki paliatywnej w prywatnych ośrodkach jest mocno zróżnicowany i zależy od standardu placówki, jej lokalizacji oraz zakresu świadczonych usług.

Cennik opieki paliatywnej realizowanej przez prywatne hospicjum może być przedstawiony w przeliczeniu na dzień opieki. Dla przykładu, cena wizyty pielęgniarskiej przy świadczeniu długoterminowej opieki w domu wynosi średnio 40 – 100 zł. Jest to cena jednej wizyty w domu podopiecznego hospicjum.

Ile kosztuje pobyt w hospicjum? Prywatne hospicjum stacjonarne zaoferuje cennik w oparciu o stan i indywidualne wymagania pacjenta. Cena osobodoby pobytu w prywatnym hospicjum wynosi średnio od 80 do 300 zł. Cennik usług może ulec zwiększeniu, jeśli chory wymaga bardziej specjalistycznej opieki.

Prywatne hospicjum może także zaoferować opiekę w domu. Cennik opieki paliatywnej realizowanej w domu podopiecznego na ogół rozpoczyna się od kwoty 50 zł. Jest to minimalna cena jednej wizyty w domu chorego (przy świadczeniu usług długoterminowych). Cena opieki w domu niejednokrotnie dochodzi do kwoty 200 zł za dobę. Ostateczny cennik opieki paliatywnej będzie uzależniony od lokalizacji placówki, stanu chorego i zakresu oferowanej opieki paliatywnej.

Ile kosztuje pobyt w hospicjum i opieka w domu chorego? Ceny oferowane przez prywatne hospicjum. Aktualizacja: 29-09-2022 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Wizyta pielęgniarska przy świadczeniu długoterminowej opieki w domu

40,00 zł

100,00 zł

Prywatne hospicjum stacjonarne. Cena osobodoby

80,00 zł

300,00 zł

Prywatne hospicjum obejmujące wizyty w domu chorego

50,00 zł

200,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Ile kosztuje pobyt w hospicjum prywatnym? Rozliczenie miesięcznie

Aby w pełni odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje pobyt w hospicjum prywatnym, musimy określić stawki za pełen miesiąc. Prywatne hospicjum może oferować bardzo zróżnicowany zakres usług. Za pobyt opiekuńczo leczniczy niewspółfinansowany przez NFZ na ogół trzeba zapłacić przynajmniej 4 000 zł miesięcznie. Jest to dość atrakcyjna stawka oferowana przez nieliczne prywatne hospicja. Cennik opieki paliatywnej oferowanej przez prywatne hospicjum często osiąga kwoty 5 000 – 6 000 miesięcznie. Niekiedy cennik opieki paliatywnej w niektórych prywatnych hospicjach dochodzi do kwoty 8 000 zł miesięcznie.

Warto podkreślić, iż cennik opieki paliatywnej może wzrosnąć, jeśli pacjent cierpi na choroby otępienne. W tym przypadku cena pobytu w placówce niewspółfinansowanej przez NFZ wynosi średnio 5 000 do nawet 9 000 zł miesięcznie. Cenniki prezentowane przez prywatne hospicjum okazują się bardzo zróżnicowane, dlatego warto zapoznać się z ofertą przynajmniej kilku placówek.

Warto zauważyć, że prywatne hospicjum może także umożliwić pobyt opieki towarzyszącej. Opłata za jeden dzień pobytu na ogół utrzymuje się w przedziale 60 – 150 zł. W zakresie pobytu osoby towarzyszącej na ogół znajduje się kompleksowe zakwaterowanie, a niekiedy także wyżywienie. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Cennik opieki paliatywnej. Ile kosztuje prywatne hospicjum?. Aktualizacja: 29-09-2022 r.

Średnia cena prywatnego hospicjum – od

Średnia cena prywatnego hospicjum – do

Pobyt opiekuńczo – leczniczy

Pobyt niewspółfinansowany przez NFZ

4 000,00 zł/miesięcznie

8 000,00 zł/miesięcznie

Pobyt dla osoby towarzyszącej

60,00 zł/dzień

150,00 zł/dzień

Pobyt dla osób z chorobami otępiennymi – niewspółfinansowany przez NFZ

5 000,00 zł/miesięcznie

9 000,00 zł/miesięcznie

Źródło: opracowanie własne

Ile kosztuje pobyt w hospicjum refundowanym przez NFZ?

Pobyt w hospicjum refundowanym przez NFZ jest bezpłatny. Pacjent objęty opieką paliatywną będzie korzystać z opieki lekarzy, pielęgniarek, leczenia farmakologicznego, psychologicznego oraz leczenia bólu.

Darmowa opieka w hospicjum może trwać maksymalnie pół roku. Co ważne, opieka nie musi odbywać się wyłącznie w placówce. Hospicjum posiadające umowę z NFZ może realizować opiekę w warunkach stacjonarnych, w domu oraz w warunkach ambulatoryjnych.

Opieka stacjonarna odbywa się w hospicjum lub w szpitalu posiadającym oddział medycyny paliatywnej. W przypadku opieki w domu osoba chora znajduje się pod opieką rodziny, a jednocześnie zostaje objęta opieką lekarzy, pielęgniarki, opieką psychologiczną. Wizyty pielęgniarki w domu pacjenta odbywają się przynajmniej dwa razy w tygodniu. W przypadku wizyt lekarskich za minimum uważa się spotkania dwa razy na miesiąc. Konkretny zakres opieki w domu pacjenta zostaje ustalony w sposób indywidualny, uzależniony od konkretnej sytuacji.

Trzecią świadczoną przez NFZ formą opieki paliatywnej jest opieka w warunkach ambulatoryjnych. Są to poradnie medycyny paliatywnej, przeznaczone dla chorych, którzy znajdują się w stabilnym stanie zdrowia. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytanie, jak załatwić opiekę paliatywną na NFZ?

Jak załatwić opiekę paliatywną na NFZ?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, opieka paliatywna finansowana przez NFZ może odbywać się w hospicjum stacjonarnym, szpitalu, w domu pacjenta lub w poradni medycyny paliatywnej. Opieka paliatywna może obejmować osoby ubezpieczone, głównie objęte chorobami nowotworowymi, kardiomiopatią, ranami przewlekłymi i owrzodzeniami, AIDS, niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej oraz dotknięte następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Jak załatwić opiekę paliatywną w hospicjum lub poradni współpracującej z NFZ? Podstawą będzie skierowanie od lekarza. Może to być lekarz rodzinny, onkolog lub lekarz innej specjalizacji. Skierowanie można także uzyskać od lekarza, który wypisuje pacjenta ze szpitala. Na skierowaniu powinny znajdować się dane pacjenta wraz z rozpoznaniem choroby. Podstawą wydania skierowania muszą być stosowne wskazania medyczne.

Do przyjęcia pacjenta do hospicjum konieczne będzie wyrażenie pisemnej zgody na sprawowanie opieki. Pisemna zgoda może zostać wyrażona przez pacjenta, jego rodzinę bądź opiekuna. W przypadku nieletnich wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku nieletnich, którzy ukończyli 16 rok życia wymagana jest także pisemna zgoda chorego. Czas przyjęcia pacjenta do hospicjum to na ogół od kilku dni do kilku tygodni.

ikona podziel się Przekaż dalej