Karta wędkarska – gdzie wykupić, jakie są opłaty?

Karta wędkarska jest podstawowym dokumentem, umożliwiającym uzyskanie zezwolenia na połów ryb. Wielu początkujących miłośników wędkarstwa zastanawia się, gdzie wykupić ową kartę i czy jest ona nadal niezbędna. Początek roku 2023 nie przyniósł większych nowości w wymaganych zezwoleniach na połów ryb. Karta łowiecka nadal obowiązuje i można ją wykupić w Polskim Związku Wędkarskim.

Karta wędkarska wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Opłata powinna zostać uiszczona na konto wybranego przez wędkarza okręgu wędkarskiego. Po wykonaniu przelewu można przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską.

Egzamin na kartę wędkarską składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia, będącego podstawą do wydania karty wędkarskiej. Do wyrobienia karty niezbędne będzie zdjęcie w formacie 30 x 35 mm oraz opłata w wysokości 10 zł.  Wszystkie dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy złożyć wraz z wnioskiem o wyrobienie karty wędkarskiej. Miejsce składania dokumentów będzie uzależnione od wybranego okręgu łowieckiego. Z reguły są to urzędy miasta lub starostwa powiatowe.

Ile kosztuje karta wędkarska? Aktualizacja: 30-03-2023 r.

Cena opłaty na kartę wędkarską

Opłata przed przystąpieniem do egzaminu

30,00 zł

Karta wędkarska – opłata przy składaniu wniosku1

10,00 zł

Źródło tabeli: opracowanie własne

Cennik zezwoleń wędkarskich PZW – legitymacja członkowska i zezwolenie na połów ryb w danym roku kalendarzowym

Wiemy już gdzie wykupić i ile kosztuje karta wędkarska. Pamiętajmy jednak, że łowienie ryb na terenie Polskiego Związku Wędkarskiego wymaga jeszcze uzyskania legitymacji członkowskiej. Wymagane jest także pozwolenie na połów ryb w danym roku kalendarzowym. Sama karta wędkarska jest jedynie początkiem drogi umożliwiającym połów ryb w łowiskach należących do PZW.

Ile kosztuje legitymacja członkowska PZW? Opłaty obowiązujące we wszystkich okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego zostały ujednolicone. Podstawowa wysokość opłaty wynosi 100,00 zł. Niektórzy członkowie PZW zostają uprawnieni do skorzystania z ulg. Pierwszym przykładem jest składka członkowska z ulgą 50T przysługującą między innymi młodzieży szkolnej i studentom w wieku 16-24 lat. Do zniżki uprawniono także członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZXW, mężczyzn od 65 roku życia (warunek posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat) oraz kobiety od 60 roku życia (warunek jak u mężczyzn).

PZW wprowadza także ulgę 75% dla członków do lat 16 oraz członków odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami. W ich przypadku wysokość opłaty członkowskiej wynosi 25,00 zł. Obowiązuje także wpisowe w wysokości 25,00 zł. W niektórych przypadkach wpisowe członka uczestnika PZW może być darmowe.

Ile kosztuje składka członkowska, legitymacja i wpisowe do PZW. Aktualizacja: 30-03-2023 r.

Wysokość opłaty

Składka członkowska

100,00 zł

Składka członkowska ulgowa 50%

  • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
  • Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
  • Mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
  • Kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

50,00 zł

Składka członkowska ulgowa 75%

  • Członkowie uczestnicy do lat 16
  • Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,00 zł

Wpisowe

  • Członka zwyczajnego PZW
  • Członka uczestnika PZW

0 - 25,00 zł

Legitymacja członkowska

5,00 zł

Źródło tabeli: http://oplatypzw.pl

Ile kosztuje łowienie ryb na mazurach?

Cennik zezwoleń wędkarskich może być uzależniony od wybranej lokalizacji. Wysokość opłaty może okazać się mocno zróżnicowana. Wielu wędkarzy chciałoby posiadać pozwolenie na połów ryb na mazurach. Naszym przykładem będzie połów ryb w Mikołajkach. Możemy tu uzyskać pozwolenie na połów ryb na jeziorach „zwykłych” i „specjalnych”.

Pozwolenie na połów ryb na mazurach obejmuje tu jeziora Ołów, Orle, Tałty, Bełdany, Zelwążek, jezioro Mikołajskie, Tarłowisko, Płociczno, Jorzec, a także jezioro Ryńskie. Pozwolenie obejmuje także łowienie ryb w kanale Grunwaldzkim, Mioduńskim, Szymońskim, Tałckim oraz na rzece Krutynia. Pozwolenie, a właściwie licencja na połów ryb obejmuje łowienie z brzegu lub lodu przez cały rok. Od 1 czerwca do 31 października można łowić ryby z łodzi, a w miesiącach: maj, listopad oraz grudzień łowienie z łodzi jest dozwolone tylko w weekendy i święta.

Pierwszym rozwiązaniem jest licencja na łowienie ryb przez cały rok. Za pozwolenie połowu na wyżej wspomnianych jeziorach trzeba zapłacić 890 zł plus ewentualna dopłata trollingowa w wysokości 500 zł. Licencja letnia umożliwia łowienie ryb od 1 kwietnia do 31 października. Wysokość opłaty to 650 zł plus 400 zł ewentualnej dopłaty trollingowej.

Na mazurach można także wykupić licencje krótkotrwałe. Dobrym przykładem jest licencja 14 dniowa w cenie 270 zł lub licencja 4 dniowa za 100 zł. Poniżej prezentujemy cennik zezwoleń wędkarskich 2023. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Ile kosztuje łowienie ryb na mazurach? Pozwolenie na połów ryb na jeziorach zwykłych w Mikołajkach. Aktualizacja: 30-03-2023 r.

Cena pozwolenia

Licencja roczna od stycznia do grudnia

890,00 zł

Dopłata trollingowa za łowienie 2 wędkami

500,00 zł

Licencja sezonowa (letnia)

650,00 zł

Dopłata trollingowa za łowienie 2 wędkami

400,00 zł

Licencja 14 dniowa

270,00 zł

Licencja 4 dniowa

125,00 zł

Licencja 3 dniowa

100,00 zł

Licencja 1 dniowa

40,00 zł

dopłata trollingowa – 1 wędka

30,00 zł

Źródło tabeli: https://www.naryby.mragowo.pl/zezwolenia/zezwolenia-mikolajki/

Ile kosztuje pozwolenie na połów ryb na mazurach? Pozwolenie na łowienie ryb na jeziorach specjalnych dotyczy Głębokiego koło Mikołajek oraz Inulca. Opłata roczna za łowienie ryb na mazurach wynosi w tym przypadku 1 400 zł. Licencja sezonowa z brzegu to wydatek 400 zł. Co ciekawe, pozwolenie może także obejmować 7 dni połowu w cenie 220 zł. 3 dniowe pozwolenie na połów ryb to wydatek rzędu 130 zł, a licencja 1 dniowa kosztuje 60 zł. Poniżej zestawienie cen w formie tabelarycznej.

Cennik zezwoleń wędkarskich w Mikołajkach. Aktualizacja: 30-03-2023 r.

Cena pozwolenia

Licencja roczna

1 400,00 zł

Licencja sezonowa z brzegu (od stycznia do grudnia

400,00 zł

Licencja 7 dniowa

220,00 zł

Licencja 3 dniowa

130,00 zł

Licencja 1 dniowa

60,00 zł

Źródło tabeli: https://www.naryby.mragowo.pl/zezwolenia/zezwolenia-mikolajki/

Cennik zezwoleń wędkarskich – Opłata Krajowa i Nasze Łowiska

Program Nasze Łowiska został wdrożony przez PGW Wody Polskie. Celem programu jest zapewnienie dostępu do dużej ilości łowisk rybackich. Pozwolenie w ramach programu Nasze Łowiska obejmuje wody dostępne do amatorskiego połowu ryb, objęte przez zarząd PGW Wody Polskie. Wędkarze mogą także skorzystać z tak zwanej Opłaty Krajowej, która obejmuje zarówno wody gospodarowane przez PGW Wody Polskie, jak i wody innych użytkowników rybackich, którzy zawarli stosowne porozumienie z PGW Wody Polskie i udostępnili swoje łowiska dla wędkarzy.

Gdzie wykupić zezwolenie na połów ryb? Zezwolenie można uzyskać w obwodach rybackich oraz łowiskach które przystąpiły do programu Opłata Krajowa. Wysokość opłaty krajowej wynosi 350 zł rocznie. Młodzi wędkarze do 18 roku życia mogą skorzystać z opłaty ulgowej w wysokości 175 zł. Z kolei zezwolenie „Nasze Łowiska” nabywa się w regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie. Cena rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb z brzegu wynosi 250 zł. Zezwolenie dla wędkarzy objętych prawem do ulgi kosztuje 125 zł. Z kolei cena dodatkowej opłaty za połów ryb z jednostki pływającej wynosi 50 zł.

ikona podziel się Przekaż dalej