Jakie czynniki wpływają na opłaty kościelne?

Cennik usług kościelnych okazuje się bardzo mocno zróżnicowany i uzależniony od konkretnej parafii. Co prawda nie istnieje oficjalny cennik, jednak msza ślubna, chrzest lub pogrzeb mogą generować różnorodne opłaty kościelne. Zwyczajowo przyjęte sformułowanie „co łaska” może skrywać różnorodną skalę wydatków. Dlatego trudno ustalić, ile kosztują poszczególne sakramenty.

Stawka za opłaty kościelne będzie uzależniona od lokalizacji. Opłaty na biednych parafiach mogą okazać się odczuwalnie niższe niż msza organizowana w znanej katedrze. Do kosztów całkowitych może także dochodzić konieczność sporządzenia dodatkowych dokumentów (np. odpis chrztu), opłata dla organisty oraz kościelnego.

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, ile zapłacić za chrzest lub pogrzeb. Omówimy także, ile kosztują msze ślubne wraz z opłatami dodatkowymi. Wskazana przez nas cena za opłaty kościelne może różnić się od stawek na wybranych parafiach. Cennik usług kościelnych w różnych regionach kraju często różni się od siebie o kilkadziesiąt procent. Ostateczna cena będzie uzależniona od rodzaju sakramentu, stawek obowiązujących na konkretnych parafiach, a często także od samego księdza, który podejmie się odprawienia mszy świętej.

Cennik usług kościelnych – ile kosztują sakramenty pogrzebowe?

Na koszty organizacji pogrzebu złoży się wiele czynników. Trzeba zapewnić oprawę pochówku, kupić trumnę, opłacić grabarza i miejsce na cmentarzu. Ważnym wydatkiem będą także opłaty kościelne. Ile trzeba zapłacić za pogrzeb w kościele? Msza pogrzebowa może wiązać się z dość zróżnicowanymi cenami posługi kapłańskiej. Nie istnieje oficjalny cennik mszy pogrzebowych, jednak stawka na ogół rozpoczyna się od kwoty około 500 zł. W niektórych parafiach obowiązują znacznie wyższe opłaty. Cena odprawienia mszy pogrzebowej niejednokrotnie dochodzi do kwoty 1 000 zł. W owej cenie zazwyczaj mieści się opłata dla kościelnego i organisty, jednak nie jest to praktyka stosowana w każdej parafii.

Dodatkowym wydatkiem związanym z pogrzebem będą opłaty kancelaryjne. Cennik usług kościelnych na ogół rozpoczyna się tu od kwoty około 300 zł. W niektórych przypadkach opłata kancelaryjna przed mszami pogrzebowymi przekracza kwotę 550 zł.

Ile kosztuje msza pogrzebowa i opłaty kancelaryjne? Uśredniony cennik usług kościelnych. Aktualizacja: 20-10-2022 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Msza pogrzebowa

500,00 zł

1 000,00 zł

Opłaty kancelaryjne

300,00 zł

550,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Ile zapłacić za chrzest święty?

Chrzest jest pierwszym sakramentem świętym. Cena chrztu w kościele katolickim okazuje się mocno zróżnicowana. Wiele parafii nie pobiera opłat za chrzest. W innych przypadkach za sakramenty trzeba dodatkowo zapłacić. Jak już ustaliliśmy, nie istnieje oficjalny cennik za sakramenty święte. Mimo tego rodzice chcieliby ustalić, ile zapłacić za chrzest.

Cena za chrzest w niektórych parafiach wynosi około 100 zł, jednak zdarzają się także parafie, które prezentują znacznie wyższe opłaty kościelne. Ile kosztują sakramenty chrztu świętego. Górna granica cenowa za chrzest w kościele katolickim na ogół nie przekracza kwoty 500 zł.

Ile zapłacić za chrzest? Średnia stawka za sakramenty w kościele katolickim. Aktualizacja: 20-10-2022 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Chrzest w kościele katolickim

0,00 zł

500,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Ile kosztują śluby? Ile zapłacić za mszę i jaka jest cena za dodatkowe opłaty kościelne?

Ślub jest jednym z najdroższych sakramentów w kościele katolickim. Na ostateczny koszt składają się opłaty kościelne (organista, kościelny), nauki przedmałżeńskie, a także sama msza ślubna. Cennik usług kościelnych będzie uzależniony od konkretnej lokalizacji. Cena obowiązująca w dużych katedrach i sanktuariach może być nawet dwukrotnie wyższa niż opłaty kościelne w niewielkiej, mało znanej parafii. Ile kosztują msze ślubne?

Pierwszą składową wydatków ślubnych stanowią nauki przedmałżeńskie. Niektóre parafie nie pobierają opłat. W większości przypadków za nauki przedmałżeńskie trzeba zapłacić 100 – 300 zł od pary. Wyjątek stanowią kursy przyspieszone. W ich przypadku cena nauk przedmałżeńskich może dochodzić do kwoty 500 zł.

Przed sakramentem zaślubin trzeba pobrać odpis chrztu. Cena za tego typu opłaty kościelne na ogół waha się w granicach 40 – 80 zł. Obowiązkowym wydatkiem będą także zapowiedzi w kościele. Ponownie nie natrafimy na oficjalny cennik. Średnia cena zapowiedzi w kościele waha się między kwotami 50 – 400 zł.

Znacznie większym wydatkiem będzie opłata za odprawienie mszy ślubnej. Niektóre pary znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą niekiedy liczyć na odprawienie mszy za darmo. Jednak w większości przypadków obowiązuje zwyczajowa opłata „co łaska”. Średnia cena opłaty dla księdza wynosi od 600 do 1 500 zł. Cena obowiązująca na nielicznych parafiach może przekraczać kwotę 2 000 zł.

Opłata dla księdza nie kończy naszych wydatków przedślubnych. Jeśli chcemy, aby msza posiadała oprawę muzyczną, musimy dokonać opłaty dla organisty. Niektóre parafie wymagają uiszczenia opłaty dla organisty nawet wtedy, jeśli zdecydujemy się na wynajęcie prywatnej oprawy muzycznej. Cena opłaty dla organisty to średnio 200 – 600 zł.

Ostatnią składową wydatków na rzecz mszy ślubnej jest opłacenie kościelnego. Tu także nie istnieje jednolity, oficjalny cennik, a każda parafia może pobierać nieco odmienną opłatę. Średnia cena opłaty dla kościelnego na mszę ślubną wynosi 150 – 500 zł. Nieliczne parafie wymagają także uiszczenia dodatkowej opłaty za sprzątanie po ceremonii. Tego typu wydatek może uszczuplić budżet pary młodej o kolejne 50 – 150 zł. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Ile kosztują opłaty kościelne związane ze ślubem? Ile zapłacić księdzu? Aktualizacja: 20-10-2022 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

nauki przedmałżeńskie

0,00 zł

500,00 zł

odpis chrztu

40,00 zł

80,00 zł

Zapowiedzi w kościele

50,00 zł

400,00 zł

Opłata dla księdza za odprawienie mszy ślubnej

0,00 zł

2 000,00 zł

Opłata dla organisty

200,00 zł

600,00 zł

Opłata dla kościelnego

150,00 zł

500,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowany powyżej cennik usług kościelnych ma charakter poglądowy. Stawki obowiązujące w niektórych parafiach mogą się różnić. Stawki za opłaty kościelne zostały zwolnione z podatku VAT.

ikona podziel się Przekaż dalej