Podstawowa opłata za akt ślubu

Zawarcie małżeństwa cywilnego w Polsce jest możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania przyszłych małżonków. Oznacza to, że osoba z Warszawy może zdecydować się na ceremonię w Sopocie, a entuzjasta gór z Szczecina może ślubić w Zakopanem. Wystarczy wybrać odpowiedni urząd, zarezerwować termin i uiścić należne opłaty.

Warto podkreślić, że lokalizacja wybranej placówki nie wpływa na wysokość opłat, ponieważ stawki są ujednolicone na terenie całego kraju. Za samo wydanie aktu małżeństwa cywilnego w urzędzie obowiązuje opłata w wysokości 84 zł. Urzędnik, który przeprowadza ceremonię, robi to bez dodatkowych kosztów – nie są pobierane żadne opłaty za samą usługę udzielenia ślubu.

Jednakże, trzeba mieć na uwadze, że całkowity koszt może się zwiększyć, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd, które również są płatne. O tym piszemy poniżej.

Ile kosztuje ślub cywilny poza urzędem?

Ostatnio w Polsce zyskano możliwość organizowania ceremonii ślubnych poza budynkami urzędów stanu cywilnego, co otwiera drzwi do zawarcia małżeństwa w różnorodnych, nawet najbardziej niekonwencjonalnych lokalizacjach, takich jak prywatne ogrody, rezydencje, skaliste klify, zielone parki czy inne malownicze miejsca. Warunkiem jest jednak uzyskanie zgody od odpowiedniego kierownika urzędu stanu cywilnego, który musi zaakceptować wybraną przez parę młodą lokalizację. To znaczy, że decydując się na konkretny punkt na mapie, na przykład plażę w Jelitkowie, należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do urzędu stanu cywilnego w Gdańsku, który za to odpowiada.

Warto jednak pamiętać, że z tej możliwości korzysta się za dodatkową opłatą, która może wynieść aż do 1000 zł. Pomimo wyższych kosztów, cała procedura, włącznie z otrzymaniem aktu małżeństwa, pozostaje niezmieniona. Jedyną różnicą są wyższe opłaty. Aby zorganizować ślub w alternatywnym miejscu, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie stanu cywilnego podczas ustalania daty ślubu. Ta opcja może również pozwolić na przyspieszenie daty ceremonii.

Jaki jest koszt ślubu cywilnego w USC, czyli ile kosztuje ślub cywilny w urzędzie stanu cywilnego
Jaki jest koszt ślubu cywilnego w USC, czyli ile kosztuje ślub cywilny w urzędzie stanu cywilnego

Koszty dokumentów wymaganych do ślubu

Gdy narzeczeni są obywatelami Polski, nie mającymi na koncie poprzednich małżeństw, jedynym wymaganym dokumentem do ślubu jest dowód osobisty. W przypadkach, gdy jedna z osób jest wdową/wdowcem lub rozwiedzioną, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego. Dokumenty te obejmują skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa, jego zakończeniu, niebycie lub śmierci współmałżonka. Za wydanie takiego dokumentu pobierana jest jednolita opłata w wysokości 22 zł, która jest ustalana przez ustawę i może ulec zmianie w różnych okresach.

Przygotowanie do ślubu w urzędzie wymaga zazwyczaj około 30 dni, choć istnieje możliwość przyspieszenia terminu, jeśli to konieczne. Za takie przyspieszenie urząd stanu cywilnego pobiera opłatę w wysokości 39 zł, co jest kwotą stałą we wszystkich urzędach.

Łączny koszt związany z formalnościami urzędowymi, uwzględniając opłatę za wydanie aktu małżeństwa (84 zł), za wydanie wymaganych dokumentów w przypadku wdów, wdów lub rozwodników (22 zł) oraz za przyspieszenie terminu (39 zł), wynosi 145 zł.

Oczywiście powyższe koszty nie uwzględniają kosztów pozaurzędowych - ubrania, kwiaty, czy wesele. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile może kosztować organizcja wesela, sprawdź także jaki jest koszt wesela i ślubu.

Koszt samej sukni ślubnej będzie w praktyce wielokrotnie wyższy niż koszt samego aktu ślubu cywilnego
Koszt samej sukni ślubnej będzie w praktyce wielokrotnie wyższy niż koszt samego aktu ślubu cywilnego

Za ślub z obcokrajowcem zapłacisz więcej

Koszty związane z zawarciem małżeństwa cywilnego z partnerem z innego kraju obejmują kilka różnych opłat i mogą się różnić w zależności od wymaganych procedur. Kluczowym elementem jest konieczność dostarczenia dokumentu z kraju pochodzenia obcokrajowca, potwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań prawnych do zawarcia małżeństwa. Na przykład, osoba z Wielkiej Brytanii musi uzyskać taki dokument od lokalnego urzędu stanu cywilnego. Następnie, po przetłumaczeniu dokumentu na język polski, należy zarejestrować małżeństwo w Polsce, co generuje koszt w wysokości 39 zł.

W niektórych przypadkach, gdy uzyskanie wymaganego dokumentu jest utrudnione, na przykład z powodu trwającego konfliktu w kraju jednego z narzeczonych, para może zwrócić się o zezwolenie na małżeństwo do sądu. W takiej sytuacji potrzebna jest rozprawa sądowa, która wiąże się z opłatą sądową wynoszącą 100 zł.

Łączny koszt zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce wynosi 223 zł, uwzględniając opłatę za zarejestrowanie małżeństwa (84 zł + 39 zł) oraz ewentualne opłaty sądowe (100 zł), do których mogą dojść dodatkowe koszty za tłumaczenia dokumentów na język polski.

Czas oczekiwania na ślub w USC

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa cywilnego zachowują ważność przez 6 miesięcy, lecz nie oznacza to konieczności oczekiwania na ceremonię przez cały ten czas. Okres oczekiwania na uroczystość może się znacznie różnić – od kilku tygodni do 3-4 miesięcy, w zależności od dostępności terminów oraz wybranego miejsca. W popularnych lokalizacjach, zwłaszcza w dużych miastach, na przykład na terenie zabytkowych starówek, czas oczekiwania może się przedłużać do 5 miesięcy. Zaleca się zatem, aby z odpowiednim wyprzedzeniem udać się do urzędu stanu cywilnego, aby umówić datę ślubu.

Czas trwania samej ceremonii ślubu cywilnego w dużej mierze zależy od urzędnika stanu cywilnego prowadzącego uroczystość oraz od preferencji i życzeń pary młodej. Zwykle ceremonia trwa około 20 minut, choć czasami może się skrócić do zaledwie 10 minut lub wydłużyć do 45 minut. Długość ceremonii może się zwiększyć, jeśli podczas niej zaplanowane są dodatkowe elementy, takie jak życzenia czy wykonanie utworów muzycznych przez zaproszonych gości, co może sprawić, że całość potrwa znacznie dłużej.

ikona podziel się Przekaż dalej