Prąd budowlany, co to takiego?

Nie istnieje prawna definicja prądu budowlanego. Pod tym pojęciem przeważnie rozumiemy energię elektryczną, dostarczaną na plac budowy na przyłączu tymczasowym. Większość oddanych do użytku domów jednorodzinnych korzysta z taryfy G11, która gwarantuje najbardziej atrakcyjne stawki dla klienta indywidualnego. Niestety wnioskowanie o przyznanie taryfy G11 wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Podstawowym utrudnieniem jest fakt, że prąd w taryfie G11 jest ofertą prądu stałego (docelowego) i nie będzie przyznany aż do momentu wykonania w budynku kompletnej instalacji elektrycznej. Niezbędnym do zapewnienia minimum okazuje zatem doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego wraz z kompletną instalacją elektryczną i stałym przyłączem. Wcześniejsze etapy inwestycji możemy zasilić z agregatu lub wnioskować do dostawcy energii o prąd w taryfie C11. Pierwsze rozwiązanie zwalnia nas z późniejszych formalności, związanych ze zmianą taryfy i według wielu inwestorów, wydaje się bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Taryfa C11 jest dedykowana dla firm, ale też często proponowana prywatnym inwestorom, którzy rozpoczynają budowę domu. Wielu dostawców energii elektrycznej prezentuje ją, jako prąd budowlany, niezbędny do realizacji pierwszych etapów budowy. Koszty związane z taryfą C11 okazują się mniej atrakcyjne dla odbiorcy. Dlatego jeśli zdecydujemy się na tego typu ofertę, po zakończeniu realizacji warto wnioskować o zmianę taryfy na G11. Można wnioskować o przyłączenie do taryfy G11 po zakończeniu etapu surowego zamkniętego i rozciągnięciu instalacji (co nie zawsze będzie sprawą prostą w realizacji) lub po odbiorze budynku.

Warto także podkreślić, że taryfa G11 nie przysługuje inwestorom, którzy chcą prowadzić w budynku działalność gospodarczą. Dotyczy to sytuacji, w której firma przyjmuje klientów na terenie posesji. Będą to np. zakłady fryzjerskie czy inne stacjonarne firmy usługowe.

W dalszej części tekstu omówimy stawki w tak zwanej taryfie budowlanej. Pod tym pojęciem rozumiemy oferowane przez operatorów taryfy C11, C12a i C12b. Omówimy też podstawowe różnice pomiędzy taryfami i podpowiemy, jak zmienić taryfę energii elektrycznej.

Taryfa budowlana

Jak już wiemy, cena prądu budowlanego będzie uzależniona od wyboru taryfy. Osoby, które decydują się na tego typu rozwiązanie, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Warto tutaj pamiętać, że taryfa budowlana jest taka sama, jak w przypadku małych firm. Do wyboru mamy taryfę C11, C12a oraz C12b.

Taryfa budowlana C11 oznacza stawkę całodobową. C12a oraz C12b to taryfy dwustrefowe. Taryfa C11 przewiduje jednolitą stawkę przez cały dzień, nie mamy tu podziału na godziny. Z kolei taryfa budowlana C12a oznacza wyższe stawki w godzinach szczytu, pomiędzy godzinami 6:00 – 13:00, a także 15:00-22:00 zł. W pozostałych godzinach, cena prądu budowlanego ulega obniżeniu. Ostatnie rozwiązanie, czyli taryfa C12b, przewiduje zwiększenie opłaty w godzinach 6:00 – 22:00. W godzinach nocnych cena prądu budowlanego ulega znacznemu obniżeniu.

Jak widać, taryfa budowlana może mieć znaczący wpływ na ostateczne koszty energii elektrycznej. Dlatego warto dokonać wyboru, który odpowiada specyfice wykonywanych prac. Wielu inwestorów wybiera taryfę C11, generującą jednolite wydatki. Jednak przy odpowiednim rozplanowaniu prac, taryfy C12a oraz C12b mogą okazać się równie atrakcyjne.

Cena prądu budowlanego rożnych dostawców energii

Wybór dostawcy energii elektrycznej wpływa na ostateczną wysokość opłat za prąd. Dlatego poniżej porównamy stawki kilku najpopularniejszych firm. Wskażemy ceny za różne warianty taryf dla prądu budowlanego.

PGE – to znany dostawca prądu, oferujący atrakcyjne stawki usług. Pierwsza taryfa budowlana C11 kosztuje 0,5166 zł/kWh. Abonament za prąd budowlany PGE to 25,83 zł za miesiąc. Drugie rozwiązanie to taryfa budowlana C12a. Cena prądu budowlanego w godzinach szczytu wynosi tutaj 0,6988 zł/kWh. Z kolei stawka w godzinach poza szczytem to jedynie 0,4577 zł/kWh. Abonament za prąd budowlany wynosi 25,83 zł za miesiąc. Ostatnie rozwiązanie firmy PGE to taryfa budowlana C12b. Ile kosztuje prąd budowlany? Cena prądu budowlanego w godzinach szczytu to 0,6108 zł/kWh, z kolei opłata w godzinach poza szczytem to 0,4344 zł/kWh..

Energa – w ofercie Energa znajdziemy różne taryfy prądu. Cena za taryfę C11 wynosi 0,4690 zł/kWh. Stawki Energa w taryfie C12a wynoszą odpowiednio 0,5090 zł/kWh (dla taryfy szczytowej) oraz 0,4360 zł/kWh dla taryfy poza szczytem. Ile kosztuje prąd budowlany w taryfie C12b? Operator Energa przewidział tu stawki w wysokości 0,5350 zł/kWh w godzinach szczytowych oraz 0,3840 zł/kWh poza godzinami szczytu. Abonament za prąd budowlany wynosi 33,00 zł miesięcznie i obowiązuje we wszystkich wymienionych wyżej taryfach.

Tauron – taryfa budowlana firmy Tauron prezentuje się dość atrakcyjnie. W ofercie całodobowej płacimy 0,3967 zł/kWh. Comiesięczna opłata handlowa wynosi w tym wypadku 41,00 zł. Opłaty Tauron w taryfie C12a wynoszą odpowiednio 0,4918 zł/kWh w godzinach szczytu oraz 0,3390 zł/kWh poza godzinami szczytu. Opłata abonamentowa również wynosi 41,00 zł miesięcznie. W ofercie operatora znajdziemy też taryfę C12b, która kosztuje odpowiednio 0,4843 zł/kWh oraz 0,2897 zł/kWh. Opłata abonamentowa jest niezmienna i wynosi 41 zł.

Enea – cena prądu budowlanego w taryfie całodobowej C11 wynosi 0,4659 zł/kWh. Abonament za prąd budowlany to 35,00 zł miesięcznie. Druga opcja to taryfa budowlana C12a, w której średni koszt opłaty w godzinach szczytu wynosi 0,5853 zł/kWh, a w godzinach poza szczytem 0,4075 zł/kWh. Cena prądu budowlanego Enea w taryfie C12b wynosi odpowiednio 0,5278 zł/kWh w godzinach szczytu oraz 0,3558 zł/kWh poza godzinami szczytu. Opłata abonamentowa to 43,00 zł miesięcznie. Możemy też zdecydować się na e-fakturę Enea, która zmniejsza miesięczną opłatę do wysokości 34,44 zł.

Poniżej prezentujemy porównanie stawek w formie tabelarycznej. Ceny energii elektrycznej obowiązują na 2021 rok i są kwotami netto.

Ile kosztuje prąd budowlany? Sprawdzamy cenniki 2021

Taryfa C11

Taryfa C12a

Taryfa C12b

PGE

0,5166 zł/kWh

0,6988 zł/kWh

0,4577 zł/kWh

0,6108 zł/kWh

0,4344 zł/kWh.

Energa

0,4690 zł/kWh

0,5090 zł/kWh

0,4360 zł/kWh

0,5350 zł/kWh

0,3840 zł/kWh

Tauron

0,3967 zł/kWh

0,4918 zł/kWh

0,3390 zł/kWh

0,4843 zł/kWh

0,2897 zł/kWh

Enea

0,4659 zł/kWh

0,5853 zł/kWh

0,4075 zł/kWh

0,5278 zł/kWh

0,3558 zł/kWh

Zmiana taryfy budowlanej

Opłata za prąd w taryfie C11 i C12 jest wyższa w porównaniu do stawki, którą płacimy za tak zwany prąd domowy w taryfach G11 czy G12. Dlatego szybka zmiana taryfy budowlanej okazuje się bardzo opłacalna, a jak twierdzą dostawcy, również mało skomplikowana. W rzeczywistości proces zmiany taryfy może okazać się dość czasochłonny, a niektórzy dostawcy nie spieszą się z wprowadzeniem wnioskowanych zmian taryfowych. Jest to zapewne wiązane z faktem, że taryfy z grupy C są znacznie droższe i bardziej opłacalne dla dostawców energii.

Zmiana taryfy budowlanej wymaga dopełnienia kilku podstawowych formalności. Pierwszą istotną czynnością będzie dokonanie odbioru budynku. Niektórzy dostawcy dopuszczają też możliwość wprowadzenia taryfy G11 w momencie doprowadzenia budynku do stanu surowego zamkniętego i rozciągnięcia instalacji elektrycznej. Taka sytuacja ma miejsce przy inwestycjach wykonanych systemem gospodarczym.

W drugim etapie należy udać się do swojego dostawcy energii. Dalsza procedura będzie uzależniona od rodzaju przyłącza. Na naszym placu budowy może znajdować się już stałe przyłącze energetyczne lub przyłącze tymczasowe.

Stałe przyłącze energetyczne nie wymaga już żadnych innych prac. Naszym zadaniem będzie jedynie wypełnienie stosownego wniosku o zmianę przyłącza energetycznego. W drugim przypadku (przyłącze tymczasowe) zmiana taryfy budowlanej wymaga wykonania stałego przyłącza energetycznego. Taryfa G11 może być bowiem wprowadzona jedynie na przyłączu docelowym.

Ile kosztuje przyłącze energetyczne?

Cena opłaty za przyłącze energetyczne będzie uzależniona od jego długości, mocy przyłączeniowej oraz rodzaju. Duże znaczenie odgrywa także wybór konkretnego dostawcy energii elektrycznej. Poniżej prezentujemy stawki przyłącza wykonanego przez firmę Tauron

  • Przyłącze kablowe – zwane także przyłączem podziemnym. Koszt opłaty przyłączeniowej w Tauronie wynosi 56,30 zł/kW netto. W przypadku przyłączy o długości powyżej 200 metrów, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 33,45 zł/m netto.
  • Przyłącze napowietrzne – jest nieco tańsze, jednak zapewnia mniejszy poziom estetyki na posesji. Cena opłaty za przyłącze wynosi 27,10 zł/kW netto. W przypadku przyłączy o długości powyżej 200 metrów, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 24,70 zł/m netto.
ikona podziel się Przekaż dalej