Cena energii elektrycznej w Polsce. Podwyżki w 2022 roku kontra tarcza antyinflacyjna

W drugiej połowie grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy energii elektrycznej. Nowe ceny kWh objęły takie firmy jak PGE, Enea i Tauron. Warto w tym miejscu zauważyć, że prezes URE zatwierdza taryfy sprzedaży (wyłącznie dla gospodarstw domowych) oraz usługi dystrybucji (dla gospodarstw domowych i dla firm).

Zmiany opłat weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i objęły także firmę E.ON Polska (dawniej Innogy). W tym samym czasie w Polsce zaczęła obowiązywać tak zwana tarcza antyinflacyjna, obejmująca obniżenie akcyzy, a także zmniejszenie stawki podatku VAT na energię elektryczną i gaz ziemny. Według oficjalnych wyliczeń średni koszt energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrósł o około 37 procent. Odbiorcy (taryfa G11) zapłacą w Enea, Energa, PGE oraz Tauron średnio o 17 zł netto miesięcznie więcej. Wzrost stawek dystrybucji dla wyżej wspomnianych odbiorców wynosi 9 procent. Oznacza to, że nominalnie część dystrybucyjna rachunku (taryfa G11) wzrasta z 3,70 do 4,50 zł netto na miesiąc.

Według wyliczeń zaprezentowanych przez URE średni wzrost rachunku w przeciętnym gospodarstwie domowym wzrósł o 24 procent w porównaniu z rokiem 2021 (sprzedaż oraz dystrybucja w grupie G11). Oznacza to podwyżkę o średniej wartości 21 zł netto miesięcznie. Wyliczenia URE obejmują średnie zużycie wynoszące 2 028 kWh rocznie i uwzględniają obniżone stawki VAT, które wynikają wprost z tarczy antyinflacyjnej. Podstawą jest tu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Dz.U. 2021 poz. 2350.

Podwyżki nie ominęły także mieszkańców Warszawy, którzy korzystają z oferty firmy E.ON. Klienci otrzymali pisma z informacją o podwyżkach cen prądu. W dokumencie czytamy: „Otrzymują Państwo tę wiadomość, ponieważ 1 stycznia 2022 roku wprowadzimy zmiany w naszej taryfie. Z powodu wzrostu cen na rynkach hurtowych jesteśmy zmuszeni, niestety, podwyższyć cenę energii elektrycznej o 33,2%, a opłatę handlową maksymalnie o 1,91 zł miesięcznie.”

Jaki jest koszt energii elektrycznej?

Ile kosztuje opłata za kilowatogodzinę? Ceny kWh netto

Zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy za prąd zawierają wartości netto. Są to stawki dla odbiorców taryfy G11, bez opłat przesyłowych (stawki dla przedsiębiorstw zostały uwolnione z taryfikacji URE w 2017 roku).

Średnia cena energii elektrycznej w firmie Energa wynosi 0,413 zł. Stawki w Enea i PGE wzrosły w 2022 roku do wartości 0,414 zł. Z kolei kilowatogodzina prądu (taryfa G11) w Tauron wyniosła średnio 0,417 zł netto.

Cena energii elektrycznej w Polsce. Ceny kWh netto w 2022 roku

Kilowatogodzina prądu. Średnia cena netto bez opłat przesyłowych, taryfa G11

Enea

0,414 zł

Tauron

0,417 zł

Energa

0,413 zł

PGE

0,414 zł

Źródło: https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/energia-elektryczna/4004,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Cena energii elektrycznej z opłatami dodatkowymi. Ile kosztuje prąd w PGE, Enea, Tauron i Energa?

Realna cena prądu za kilowatogodzinę obejmuje też opłaty dodatkowe. Będzie to wartość podatku VAT (od 1 stycznia 2022 roku w obniżonej wysokości 5%) oraz opłaty dystrybucyjne. Ile zapłacimy za kilowatogodzinę energii elektrycznej w Polsce?

Z odpowiedzią na pytanie przychodzą nam wyliczenia zaprezentowane w serwisie cena-pradu.pl. Według kalkulacji kilowatogodzina prądu oferowanego przez Enea S.A. wynosi 0,63 zł. Taki sam koszt prądu poniosą klienci firmy E.ON.

Cena prądu oferowanego przez firmę Tauron wynosi średnio 0,64 zł brutto za kilowatogodzinę. Przypomnijmy, że jest to koszt energii elektrycznej brutto, nieobejmujący stałych opłat abonamentowych. Na ostatnim miejscu w zestawieniu cen znalazła się firma PGE Obrót. W jej przypadku średnia cena prądu od 2022 roku wynosi 0,70 zł za kilowatogodzinę. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o rachunkach za prąd.

Koszt energii elektrycznej – ile kosztuje opłata za kilowatogodzinę brutto?

Kilowatogodzina prądu, Średnia cena brutto z dystrybucją, taryfa G11

Enea SA

0,63 zł

Tauron

0,64 zł

Energa Obrót

0,70 zł

PGE Obrót

0,68 zł

E.ON

0,63 zł

Źródło: http://www.cena-pradu.pl

Na całkowity koszt energii elektrycznej składa się opłata za kilowatogodzinę, a także stałe opłaty abonamentowe. Wysokość abonamentu będzie uzależniona od taryfy i grupy odbiorców (np. taryfa dla firm, gospodarstw domowych). Portal www.cena-pradu.pl dokonał obliczeń wysokości miesięcznych opłat abonamentowych. Są to wyliczenia dla klientów indywidualnych (G11), którzy korzystają ze standardowej taryfy. W kalkulacji uwzględniono średnie zużycie prądu na poziomie od 1 200 do 2 800 kWh rocznie.

Pierwszym typem płatności jest opłata abonamentowa. W firmie E.ON wynosi ona 2,653 zł miesięcznie. Nieco wyższa stawka obowiązuje w Energa, gdzie zapłacimy 3,313 zł. Opłaty abonamentowe w Enea to 4,03 zł, z kolei w PGE 4,733 zł. Najwyższą opłatę abonamentową poniosą klienci Tauron, która wynosi 4,793 zł.

Na koszt prądu składa się także stała opłata sieciowa. Najniższą cenę zapewnia PGE (3,563 zł). Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio Tauron (4,013 zł), Enea (4,893 zł), Energa (5,523 zł) oraz E.ON (7,353 zł).

Ile kosztuje opłata przejściowa, która składa się na ostateczny koszt prądu? Tutaj ceny są takie same dla wszystkich dystrybutorów i wynoszą 0,353 zł. Taka sama jest również opłata mocowa. Wysokość opłaty mocowej wynosi 9,933 zł miesięcznie. Klienci firmy E.ON opłacają także dodatkową opłatę handlową w wysokości 24,903 zł. Pełne zestawienie kosztów prezentujemy w poniższej tabeli.

Koszt prądu – opłaty stałe

Typ opłaty

Enea

Energa

PGE

E.ON

Tauron

Abonamentowa

4,03 zł

3,313 zł

4,733 zł

2,653 zł

4,793 zł

Sieciowa

4,893 zł

5,523 zł

3,563 zł

7,353 zł

4,013 zł

Przejściowa

0,353 zł

0,353 zł

0,353 zł

0,353 zł

0,353 zł

Mocowa

9,933 zł

9,933 zł

9,933 zł

9,933 zł

9,933 zł

Handlowa

-

-

-

24,903 zł

-

Łącznie

19,203 zł

19,113 zł

18,563 zł

45,173 zł

19,083 zł

Źródło: http://www.cena-pradu.pl

Średni koszt prądu. Ile kosztuje kilowatogodzina wraz ze wszystkimi innymi opłatami w taryfie G12?

Opisywana powyżej taryfa G11 zawiera stałą stawkę za kWh, która nie jest w żadnym stopniu uzależniona od godziny pobierania energii elektrycznej. W ofertach dystrybutorów znajdują się także taryfy dla firm i odbiorców indywidualnych, które uwzględniają dwa przedziały czasowe (strefa dzienna i nocna lub strefa szczytowa i pozaszczytowa).

Średnie ceny kWh w taryfie G12 wynoszą około 0,75 zł/kWh strefie dziennej oraz 0,35 zł/kWh w strefie nocnej. Strefa dzienna obowiązuje w godzinach 6:00 do 13:00 oraz pomiędzy 15:00, a 22:00. Daje to łącznie 14 godzin na dobę. Strefa nocna przypada na godziny od 22:00 do 06:00 oraz od godziny 13:00 do 15:00 są to przedziały określane jako dolina nocna i dolina dzienna.

Ciekawostką są także ceny kWh energii elektrycznej w taryfie G12W. Jest to propozycja, która uwzględnia dwie strefy czasowe oraz zniżkę weekendową. Średnia cena prądu w porze szczytowej wynosi w 2022 roku 0,80 zł/kWh. Z kolei ceny kWh w porze pozaszczytowej oraz w weekendy wahają się wokół kwoty 0,34 zł.

Podane stawki mają charakter poglądowy i zawierają wartość podatku VAT. Cena prądu dla firm może się odczuwalnie różnić.

ikona podziel się Przekaż dalej