Cennik wywozu śmieci – sposób przeliczania opłaty za odpady komunalne

Władze gmin mogą stosować różne metody obliczania wysokości opłat za odpady komunalne. Cennik wywozu śmieci dla firm i gospodarstw domowych może być ustalany w oparciu o takie kryteria jak:

 • Powierzchnia lokalu,
 • Ilość zużytej wody w danej nieruchomości,
 • Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • Specyfika nieruchomości (dom jednorodzinny, mieszkanie).

Opłaty za odpady komunalne zostają naliczone na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Na ich podstawie określa się liczbę członków rodziny oraz ustala kryteria opisane powyżej. Ostateczna cena za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku okazuje się mocno zróżnicowana. Niektóre miasta i gminy naliczają wysokość opłat w przeliczeniu na lokal mieszkalny, inne stosują przelicznik opierający się na liczbie mieszkańców. Stawki dla firm są na ogół odczuwalnie wyższe niż wysokość odpadów dla gospodarstw domowych.

Co więcej, gospodarstwa domowe mogą uzyskać zniżkę w przypadku posiadania kompostownika. Wysokość zniżki zostaje ustalona indywidualnie dla każdego miasta i gminy. Ile zapłacimy za wywóz odpadów komunalnych? Poniżej wskażemy cennik wywozu śmieci w 2022 roku. Omówimy stawki obowiązujące w wybranych miastach Polski.

Cennik wywozu śmieci – województwo dolnośląskie, kujawsko pomorskie i lubelskie

Jak już ustaliliśmy, wysokość opłaty za odpady komunalne może różnić się w każdej miejscowości. Dlatego sprawdzimy stawki obowiązujące w największych miastach wojewódzkich. Ile kosztuje wywóz śmieci we Wrocławiu?

Koszty opłaty za odpady komunalne we Wrocławiu zostają przeliczone w zależności od ilości powierzchni przypadającej na mieszkańca. Stosuje się tu dwie grupy czyli do 27 m2 oraz powyżej 27 m2.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, wysokość opłaty za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 25,50 zł miesięcznie (dotyczy selektywnego zbierania odpadów). Dodatkowo stosuje się przelicznik od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego w wysokości 1,20 zł/m2. Nieruchomości zabudowane budynkiem, w którym znajduje się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne zostają objęte stawką 29,50 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Przelicznik od powierzchni lokalu mieszkalnego wynosi 1,30 zł/m2, jeśli odpady komunalne są zbierane oraz odbierane w sposób selektywny.

Przejdźmy teraz do województwa kujawsko pomorskiego. Ile zapłacimy za odbiór odpadów komunalnych w Toruniu? Cennik wywozu śmieci w 2022 roku okazuje się stosunkowo atrakcyjny. Wysokość opłat w Toruniu nie została podniesiona od roku 2021. Za odbiór odpadów w domach jednorodzinnych należy zapłacić 15,00 zł od osoby. Opłaty w domach wielorodzinnych wynoszą 14,00 zł za każdą osobę miesięcznie. Wysokość opłaty wzrasta, jeśli, w czasie kontroli zostanie wykryty brak selektywnej zbiórki odpadów. Ile zapłacimy w takim przypadku. Koszt wywozu śmieci w Toruniu wzrasta do 30 zł od osoby na miesiąc (domy jednorodzinne) oraz do kwoty 28 zł od osoby za miesiąc (w przypadku zabudowy wielorodzinnej).

Nasz trzeci przykładowy cennik wywozu śmieci dotyczy Lublina. Ile zapłacimy za wywóz odpadów w tym mieście? W 2022 roku za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej należy zapłacić 24,80 zł miesięcznie za każdego mieszkańca. Koszt odbioru w zabudowie jednorodzinnej wynosi 28,80 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Opłaty dla firm są nieco wyższe. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Ile kosztuje wywóz śmieci w województwie lubuskim, łódzkim i małopolskim? Wysokość opłaty za odpady komunalne w 2022 roku

Cennik wywozu śmieci rozpoczynamy od województwa łódzkiego. Ile kosztuje odbiór odpadów komunalnych w Łodzi? Co ciekawe, cennik wywozu śmieci w Łodzi został uzależniony od zużycia wody. W blokach i kamienicach stawka bazowa wynosi 9,60 zł/m3 zużytej wody. Inaczej jest w domach jednorodzinnych. Koszt odbioru odpadów komunalnych w Łodzi wynosi 34,00 zł od każdego mieszkańca.

Nieco inne opłaty dla firm i osób prywatnych obowiązują w Krakowie. Ile zapłacimy za odpady komunalne w sercu województwa małopolskiego? W 2022 roku Kraków przyjął stawkę przeliczaną na każdego mieszkańca. Wysokość miesięcznej opłaty wynosi 27,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Obowiązuje selektywne zbieranie odpadów. Jeśli odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, miasto naliczy większe opłaty za odbiór. Ile kosztuje podwyższona oplata? Aktualna cena w 2022 roku wynosi 54,00 zł miesięcznie na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Taki sam przelicznik obowiązuje mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Opłaty stanowią iloczyn stawki bazowej i ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Za odbiór odpadów należy zapłacić 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby, przy czym obowiązuje odbieranie w sposób selektywny. Jeśli właściciel nieruchomości nie spełni wymogu selektywności, miasto naliczy wyższe opłaty. Ile kosztuje odbiór po kwotach podwyższonych. W przypadku Gorzowa Wielkopolskiego cennik wywozu śmieci wzrasta do kwoty 64,00 zł od osoby miesięcznie.

Cennik wywozu śmieci w województwie mazowieckim, opolskim i podkarpackim. Ile zapłacimy za odpady komunalne w 2022 roku?

Ile zapłacimy za odbiór odpadów komunalnych w stolicy naszego kraju? Wysokość opłaty dla odbiorców indywidualnych została uzależniona od specyfiki budynku. I tak, koszt odbioru odpadów z jednego gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej wynosi 85,00 zł miesięcznie. Z kolei za odbiór odpadów z gospodarstw jednorodzinnych należy zapłacić 107,00 zł miesięcznie. Na wysokość opłaty nie wpływa liczba mieszkańców. Co więcej, właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać ulgę z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych. Właściciele kompostownika zapłacą stawkę obniżoną o 9 zł miesięcznie.

Ile kosztuje wywóz śmieci w województwie opolskim. Dla przykładu przeanalizujemy opłaty obwiązujące w Opolu. Tutaj cennik dla firm i osób prywatnych został uzależniony od wielkości pojemnika na odpady komunalne. Oficjalny cennik wywozu śmieci prezentuje 11 opcji, które wskazujemy w poniższej tabeli.

Cennik wywozu śmieci w Opolu. Stawki obowiązujące w 2022 roku. Aktualizacja cennika: 14-11-2022 r.

Stawka opłaty

Kosz 60 l

6,60 zł

Kosz 120 l

13,20 zł

Kosz 240 l

26,40 zł

Kosz 360 l

39,60 zł

Kosz 660 l

72,60 zł

Kosz 1100 l

121,00 zł

Kontener 3,5 m3

385,00 zł

Kontener 5 m3

550,00 zł

Kontener 7 m3

770,00 zł

Kontener 15 m3

1 650,00 zł

Kontener 35 m3

3 960,00 zł

Źródło: https://www.smieciopolis.opole.pl/stawki-oplaty-od-01-07-2022r/

Nieco innym zasadom podlegają opłaty dla firm i gospodarstw domowych w Rzeszowie. Opłata dla zabudowy jednorodzinnej wynosi tam 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Z kolei stawka dla zabudowy wielorodzinnej wynosi 27 zł od osoby na miesiąc.

Ile kosztuje wywóz śmieci w największych miastach województwa podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego? Sprawdzamy opłaty w 2022 roku

Naszym kolejnym przykładem są ceny obowiązujące w Białymstoku. W największym mieście województwa podlaskiego stosuje się przelicznik w oparciu o powierzchnię lokalu mieszkalnego. Dokładny cennik opłaty za zbieranie odpadów (zbierane i odbierane w sposób selektywny) prezentujemy w poniższej tabeli.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób selektywny – Białystok. Aktualizacja cennika: 14-11-2022 r.

Gospodarstwo domowe
o powierzchni lokalu mieszkalnego

Miesięczna wysokość opłaty

Do 40m2

20,00 zł

Od 40,01 do 80 m2

44,00 zł

Powyżej 80m2

56,00 zł

Źródło: http://odpady.bialystok.pl/pl/odbiorodpadow/stawkiioplaty/

Następnym przykładem jest wysokość opłat obowiązujących w Gdańsku. Stawki dla firm i gospodarstw domowych obowiązują od 2020 roku i nie zostały podniesione. Wysokość opłaty będzie uzależniona od metrażu lokalu i wynosi 0,88 zł/m2 w części powierzchni lokalu będącego częścią nieruchomości mieszkalnej, nieprzekraczającej 110 m2. Obowiązuje także stawka 0,10 zł/m2 w części powierzchni lokalu będącego częścią nieruchomości mieszkalnej przekraczającej 110 m2. Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać ze zniżki 0,3 zł/m2 miesięcznie, jeśli kompostują odpady biodegradowalne.

Wywóz śmieci z koszów przy domach, a także ile kosztuje wywóz śmieci, aktualny cennik
Cena wywozu śmieci, czyli koszty i opłaty za śmieci w różnych miastac

Ile kosztuje odbiór odpadów komunalnych na śląsku? Dla przykładu, w Katowicach obowiązuje stawka przeliczana na liczbę mieszkańców budynku. Aktualna stawka to 26,30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i segregującą odpady. W przypadku lokali, które nie segregują odpadów, stawka okazuje się odczuwalnie wyższa. Wysokość opłaty w Katowicach wzrasta do kwoty 52,60 zł od osoby miesięcznie.

Nieco niższe opłaty za odpady komunalne obowiązują na terenie Kielc. Kieleccy radni ustalili opłatę przeliczaną w oparciu o liczbę mieszkańców danego lokalu. W przypadku gospodarstw które dokonują selektywnego zbierania odpadów, wysokość miesięcznej opłaty wynosi 19,00 zł od osoby. Opłata za odbiór śmieci niesegregowanych to 38,00 zł od osoby miesięcznie.

Ile kosztuje odbiór odpadów w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim? Sprawdzamy ceny w 2022 roku

Prezentację cen rozpoczynamy w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Od kwietnia 2022 roku w Olsztynie obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 9,70/m3 zużytej wody miesięcznie. Wysokość opłaty może ulec zwiększeniu, jeśli w trakcie kontroli wykryto nieprawidłową segregację bądź jej brak. W tym przypadku wysokość opłaty w Olsztynie wzrasta do kwoty 29,10 zł/m3 zużytej wody miesięcznie.

Zupełnie odmienny sposób naliczania opłaty obowiązuje w Poznaniu. Ile zapłacimy za odpady komunalne w tym mieście? Wysokość opłaty za śmieci zostaje uzależniona od liczby lokali na danej nieruchomości. Standardowy przelicznik to 25,00 oraz 28,00 zł od osoby miesięcznie.

Ostatnim przykładem cen w naszym zestawieniu są opłaty obowiązujące na terenie Szczecina. Ile kosztuje wywóz śmieci w mieście województwa zachodniopomorskiego? Stawki dla firm i gospodarstw domowych są odmienne. W przypadku gospodarstw domowych stosuje się przelicznik w oparciu o zużycie wody. W zabudowie jednorodzinnej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 oraz w zabudowie wielorodzinnej stosuje się opłatę w wysokości 9,30 zł/m3 zużytej wody. Dodatkowo właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów muszą liczyć się z powiększoną stawką. Wysokość opłaty wyniesie wtedy 18,60 zł/m3 zużytej wody oraz 210,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Źródła:

 • https://um.warszawa.pl/-/jakie-oplaty-za-wywoz-smieci-od-2022-r
 • https://bip.um.wroc.pl/artykul/699/28761/stawki-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-i-sposob-ich-obliczenia
 • https://mpo.krakow.pl/pl/mieszkancy/stawki
 • https://odpady.torun.pl/strona/opłaty-za-odpady-aktualne
 • https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/odpady-i-recykling/deklaracje-i-platnosci/
 • https://lodz.tvp.pl/57223024/oplaty-za-smieci-beda-naliczane-od-zuzycia-wody
 • https://zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-/535;stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi
 • https://www.smieciopolis.opole.pl/stawki-oplaty-od-01-07-2022r/
 • https://bip.erzeszow.pl/506-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/6175-oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
 • http://odpady.bialystok.pl/pl/odbiorodpadow/stawkiioplaty/
 • https://www.czystemiasto.gdansk.pl/chapter_76343.asp
 • https://odpady.katowice.eu/dla-mieszkancow/stawki/
 • https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/obradowali-kieleccy-radni-przyjeto-zmiany-w-budzecie-nowe-oplaty-za-smieci-oraz-standardy-urbanistyczne.html
 • https://czysty.olsztyn.eu/jak-placic-za-smieci
 • https://bip.poznan.pl/bip/aktualnosci/zmiana-stawki-oplaty-za-odpady-dla-nieruchomosci-niezamieszkanych-od-1-lipca-2022-r,183224.html
 • https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51170.asp
ikona podziel się Przekaż dalej