Ile kosztują studia w Polsce? Studia dzienne i zaoczne

Edukacja w publicznych uczelniach nie musi wiązać się z koniecznością uiszczania czesnego. Studia dzienne w Polsce są na ogół bezpłatne. Na koszt studiów składa się tutaj zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce naukowe, dojazdy i ewentualne opłaty za egzaminy poprawkowe. Niektóre studia dzienne są dodatkowo płatne, a czesne za rok studiów będzie uzależnione od wybranego kierunku.

Drugim rozwiązaniem są studia zaoczne, dające możliwość rozwoju zawodowego i nauki weekendowej. Studia zaoczne pozwalają na wczesne zebranie doświadczenia zawodowego, jednak wiążą się z koniecznością opłacenia czesnego. Cena opłaty za semestr studiów (studia zaoczne) będzie uzależniona od wybranej uczelni, a także od kierunku studiów.

Ile kosztują studia zaoczne i dzienne? Studia dzienne na publicznych uczelniach są na ogół bezpłatne. Ile kosztuje semestr na studiach prywatnej uczelni? Ceny czesnego na prywatnej uczelni mogą okazać się mocno zróżnicowane. Koszt studiów niejednokrotnie okazuje się bardzo zbliżony do czesnego na uczelniach publicznych. Aby w pełni ustalić, ile się płaci na uczelni prywatnej, należy wybrać konkretny kierunek i zapoznać się z ofertą edukacyjną wybranych szkół wyższych.

Koszt studiów zaocznych realizowanych poprzez uczelnie prywatne i publiczne na ogół rozpoczyna się od kwoty 3 000 zł za rok studiów. Dla przykładu, średni koszt studiów zaocznych na kierunku administracja wynosi od 3 700 do 9 000 zł. Studia na kierunku budownictwo to średnio 4 000 – 9 000 zł rocznie (cena na uczelni prywatnej może być nieco wyższa). Podobne ceny obowiązują na takich kierunkach jak ekonomia, filologia angielska oraz finanse i rachunkowość. Ile kosztują studia w kierunku prawniczym? Za rok studiów (studia zaoczne) zapłacimy średnio od 4 000 do 11 000 zł. Z największą skalą wydatków wiążą się studia na kierunkach medycznych. Roczne czesne na ogół utrzymuje się w przedziale 35 000 – 45 000 zł, a na uczelni prywatnej nawet 50 000 zł. Poniżej prezentujemy cennik w formie tabelarycznej. Wartości zaprezentowane w tabeli stanowią cennik poglądowy. Opłata za rok studiów na prywatnej lub publicznej uczelni może się nieznacznie różnić.

Ile kosztują studia w Polsce. Średnia cena czesnego na prywatnej lub publicznej uczelni w roku akademickim 2022/2023

Kierunek studiów

Średnie czesne za rok, studia zaoczne

Administracja

3 700 – 9 000 zł

Architektura

5 000 – 12 000 zł

Budownictwo

4 000 – 9 000 zł

Chemia

5 000 – 10 000 zł

Ekonomia

4 000 – 6 000 zł

Filologia angielska

4 000 – 6 000 zł

Finanse i rachunkowość

3 900 – 11 000 zł

Kierunek medyczny

35 000 – 45 000 zł

Logistyka

3 200 – 6 500 zł

Pedagogika

3 500 – 5 000 zł

Prawo

3 500 – 11 000 zł

Psychologia

3 500 – 8 000 zł

Zarządzanie

4 000 zł – 12 000 zł

Źródło: opracowanie własne

Ile kosztuje semestr na studiach? Sprawdzamy koszt studiów na różnych uczelniach w Polsce

Cennik studiów na UMCS w Lublinie

Ile kosztują studia w Polsce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizujemy ceny opłat na kilku wybranych uczelniach. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia dzienne na uczelni nie wiążą się z koniecznością uiszczenia czesnego. Z kolei za studia zaoczne można zapłacić za pomocą jednorazowej opłaty. Czesne mogą być także opłacane co jeden semestr. Edukacja na UMCS może być także objęta korzystną bonifikatą.

Cena za rok studiów będzie uzależniona od wybranego kierunku i stopnia studiów. Dla przykładu, studia chemiczne pierwszego i drugiego stopnia wiążą się z jednorazową opłatą w wysokości 7 000 zł (lub 3 500 zł w przypadku opłaty semestralnej). Za rok studiów objętych bonifikatą zapłacimy 5 900 zł. Nieco niższe opłaty obowiązują na kierunku finanse i rachunkowość. Ile kosztuje semestr na studiach pierwszego stopnia? Cena za semestr wynosi 2 100 zł, a oplata roczna to 4 200 zł. Za studia drugiego stopnia należy zapłacić czesne w wysokości 4 400 zł rocznie (lub 4 200 zł z bonifikatą). Te same opłaty obowiązują na kierunku logistyka (drugi stopień)

Koszt studiów na kierunkach pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna (pierwszego stopnia) oraz bezpieczeństwo narodowe (drugiego stopnia) wynosi 3 600 zł rocznie. Nieco droższa okazuje się edukacja na kierunku prawno- administracyjnym, kierunku prawniczym, kryminologii oraz administracji publicznej. Roczny koszt studiów (czesne za studia zaoczne) wynosi 4 000 zł. Do listy najdroższych kierunków na UMCS należy biobezpieczeństwo, chemia oraz techniki kryminalistyczne. Ile się płaci? Koszt studiów wynosi 7 000 zł rocznie, czyli 3 500 zł w przeliczeniu na semestr. Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie z cenami czesnego obowiązującego dla wybranych kierunków. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Ile kosztują studia na UMCS? Koszt studiów 2022/2022. Studia zaoczne

Stopień

Wysokość opłaty jednorazowej

Opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Płatność za jeden semestr

Opłata roczna

Chemia

Pierwszy

7 000,00 zł

5 900,00 zł

3 500,00 zł

7 000,00 zł

Drugi

7 000,00 zł

5 900,00 zł

3 500,00 zł

7 000,00 zł

Finanse i rachunkowość

Pierwszy

4 200,00 zł

4 000,00

2 100,00 zł

4 200,00 zł

Drugi

4 400,00 zł

4 200,00 zł

2 200,00 zł

4 400,00 zł

Logistyka

Drugi

4 400,00 zł

4 200,00 zł

2 200,00 zł

4 400,00 zł

Pedagogika

Pierwszy

3 600,00 zł

3 400,00 zł

1 800,00 zł

3 600,00 zł

Drugi

3 600,00 zł

3 400,00 zł

1 800,00 zł

3 600,00 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

3 600,00 zł

3 400,00 zł

1 800,00 zł

3 600,00 zł

Praca socjalna

Pierwszy

3 600,00 zł

3 400,00 zł

1 800,00 zł

3 600,00 zł

Drugi

3 420,00 zł

3 220,00 zł

1 710,00 zł

3 420,00 zł

Bezpieczeństwo narodowe

Drugi

3 600,00 zł

3 200,00 zł

1 800,00 zł

3 600,00 zł

Prawno-administracyjny

Pierwszy

4 000,00 zł

3 800,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

Drugi

4 000,00 zł

3 800,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

Prawo

Jednolite studia magisterskie

4 000,00 zł

3 800,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

Kryminologia

Pierwszy

4 000,00 zł

3 800,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

Drugi

4 000,00 zł

3 800,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

Biobezpieczeństwo

Pierwszy

7 000,00 zł

6 650,00 zł

3 500,00 zł

7 000,00 zł

Techniki kryminalistyczne

Pierwszy

7 000,00 zł

6 650,00 zł

3 500,00 zł

7 000,00 zł

Administracja publiczna

Pierwszy

4 000,00 zł

3 800,00 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

Źródło: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0405/154328-kopia-zalacznik-nr-2-nabor-2022-2023-do-zarzadzenia-marzec-2022mb-zal-2-niest.pdf

Ile kosztuje semestr na studiach w Uniwersytecie Warszawskim? Koszt studiów 2022/2023

W naszym zestawieniu prezentujemy także opłaty za rok studiów na UW. Koszt studiów zależy od kierunku oraz stopnia. Edukacja może być opłacona w postaci jednej wpłaty, rozłożona na trzy lub osiem rat (oferta ratalna obejmuje tylko niektóre kierunki). Wybór sposobu opłacenia czesnego będzie wpływał na ostateczny koszt opłaty.

Ile kosztują studia na UW? Pierwszy przykład to administracja. Cena opłaty jednorazowej wynosi 5 000 zł (studia pierwszego stopnia) lub 5 500 zł w przypadku studiów drugiego stopnia. Rozłożone na raty czesne za rok studiów będzie droższe o średnio 400 – 500 zł.

Cena studiów na kierunku archeologia drugiego stopnia wynosi 5 000 zł rocznie, z kolei za rok studiów na kierunku architektura przestrzeni zapłacimy 3 200 zł (czesne uregulowane jedną wpłatą). Ile kosztują studia dzienne drugiego stopnia na kierunku chemicznym? Roczna opłata obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim wynosi 3 000 zł. Znacznie droższe będą studia zaoczne na kierunku ekonomicznym. Cena rocznego czesnego wynosi 8 900 (studia pierwszego stopnia) oraz 8 200 zł w przypadku studiów drugiego stopnia. Rok studiów na kierunku filologia polska drugiego stopnia kosztuje 2 000 zł. Nieco większa cena czesnego obowiązuje na kierunku logistyka i administrowanie w mediach. Ile kosztuje semestr na studiach? Roczne czesne wynosi 5 700 zł, zatem opłata semestralna to 2 850 zł.

Dużą popularnością w Polsce cieszy się edukacja na studiach zaocznych w kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość. Roczny koszt studiów na UW wynosi 7 600 zł. Przyszli studenci interesują się także kierunkami prawniczymi. Edukacja na kierunku prawo (jednolite studia magisterskie) wiąże się z koniecznością opłacenia czesnego w cenach 8 500 zł rocznie. Za studia drugiego stopnia na kierunku prawo finansowe i skarbowość zapłacimy 6 500 zł rocznie. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego znajdziemy także studia zaoczne prowadzone w języku obcym. Dobrym przykładem jest kierunek Data Science and Business Analytics. Za studia drugiego stopnia trzeba zapłacić 2 200 €, z kolei rok studiów drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka kosztuje 2 600 €. Poniżej prezentujemy tabelarycznie zestawiony koszt studiów na wybranych kierunkach.

Ile się płaci za rok studiów na UW? Cena za rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Wysokość opłaty jednorazowej

Opłata roczna (płatna w 3 ratach)

Opłata roczna (płatna w 8 ratach)

Administracja

Pierwszy

5 000 zł

5 400 zł

5 800 zł

Drugi

5 500 zł

6 000 zł

6 600 zł

Archeologia

Drugi

5 000 zł

5 000 zł

Architektura przestrzeni informacyjnych

Pierwszy

3 200 zł

3 400 zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pierwszy

4 950 zł

Chemia

Studia dzienne drugiego stopnia

3 000 zł

Data Science and Business Analytics

Drugi

2 200 €

Dziennikarstwo i mediooznawstwo

Pierwszy i drugi

5 700 zł

Ekonomia

Pierwszy

8 900 zł

Drugi

8 200 zł

Filologia polska

Drugi

2 000 zł

Kognitywistyka

Drugi

2 600 €

Kryminologia

Drugi

3 900 zł

Logistyka i administrowanie w mediach

Pierwszy i drugi

5 700 zł

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Pierwszy i drugi

7 600 zł

Prawo

Studia jednolite magisterskie

8 500 zł

Prawo finansowe i skarbowość

Drugi

6 500 zł

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6173/M.2022.89.Zarz.50.pdf

Ile się płaci za rok studiów w UPH? Cena za rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach oferuje bezpłatne studia dzienne oraz płatne studia zaoczne. ile kosztuje semestr na studiach? Cena czesnego rozpoczyna się od kwoty 1 800 zł. Tyle zapłacimy za semestr na kierunku administracja (I rok studiów) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (III rok studiów).

Administracja (III i IV rok studiów), bezpieczeństwo informacyjne (I rok), bezpieczeństwo narodowe (III i IV rok), logistyka oraz zarządzanie kosztują 1 900 zł za semestr. Ile kosztuje semestr na studiach w kierunku prawniczym? Czesne na pierwszym roku studiów wynosi 1 900 zł (czesne semestralne). Jest to dość atrakcyjna stawka za studia prawnicze w Polsce.

Najdroższymi kierunkami w UPH okazują się agroleśnictwo oraz zootechnika. ile się płaci za semestr studiów? Cena za I rok studiów na kierunku agroleśnictwo wynosi 3 300 zł. Z kolei pierwszy rok zootechniki kosztuje 2 900 zł. Czesne zwiększa się w kolejnych latach nauki. Edukacja na drugim roku studiów kosztuje 3 500 zł za semestr. Ile się płaci na IV roku studiów. Cena czesnego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3 400 zł.

Ile kosztuje semestr na studiach w UPH? Ceny w roku akademickim 2022/2023

Rok studiów

Wysokość opłaty semestralnej (płatność ratalna)

Wysokość opłaty przy wpłacie jednorazowej w terminie

Agroleśnictwo

I

3 400 zł

3 300 zł

Rolnictwo

I

3 100 zł

3 000 zł

Zootechnika

I

3 000 zł

2 900 zł

II

3 600 zł

3 500 zł

IV

3 500 zł

3 400 zł

Filologia

I

2 750 zł

2 600 zł

II

2 600 zł

2 500 zł

Administracja

I

1 900 zł

1 800 zł

III i V

2000 zł

1 900 zł

Bezpieczeństwo informacyjne

I

2 000 zł

1 900 zł

Bezpieczeństwo narodowe

I i II

2 000 zł

1 900 zł

III

1 800 zł

1 700 zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I i II

2 000 zł

1 900 zł

III

1 900 zł

1 800 zł

Kryminologia

I i II

2 100 zł

2 000 zł

Logistyka

I, II i III

2 000 zł

1 900 zł

Pedagogika

I i III

2 400 zł

2 300 zł

Prawo

I

2 000 zł

1 900 zł

Zarządzanie

I, II i III

2 000 zł

1 900 zł

Biologia

3 200 zł

3 100 zł

Informatyka

I

3 300 zł

3 200 zł

II i III

3 100 zł

3 000 zł

IV

2 600 zł

2 500 zł

Źródło: https://www.uph.edu.pl/studenci/niezbednik-studenta/oplaty-za-zajecia-dydaktyczne

Ile się płaci za studia medyczne? Czesne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

Kierunki medyczne wiążą się z najwyższymi wydatkami. Jedną z popularnych uczelni wyższych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Edukacja na kierunku lekarskim kosztuje 18 000 zł za semestr. Studenci mogą też wnosić opłatę w czterech ratach. Wysokość jednej raty to 4 725 zł.

Ile się płaci za studia pielęgniarskie II stopnia?. Edukacja kosztuje 4 000 zł za semestr lub 1 050 zł w przypadku rozdzielenia czesnego na cztery raty. Z kolei czesne na kierunku położnictwo I stopnia kosztuje 2 800 zł (lub po 735 zł płatne w czterech ratach). W Polsce można także ukończyć studia położnicze II stopnia. Cena opłaty semestralnej w Uniwersytecie Medycznym wynosi 4 400 zł lub 1 155 zł za jedną z czterech rat.

Ile kosztuje semestr na studiach medycznych? Cena czesnego w Uniwersytecie Medycznym

Kierunek

Semestralna opłata podstawowa wnoszona jednorazowo

Wartość jednej raty przy wnoszeniu semestralnej opłaty podstawowej w czterech ratach

Lekarski

18 000 zł

4 725 zł

Pielęgniarstwo II stopnia

4 000 zł

1 050 zł

Położnictwo I stopnia „studia pomostowe”

2 800 zł

735 zł

Położnictwo II stopnia

4 400 zł

1 155 zł

Źródło: http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,6801,zarzadzenie-rektora.html

ikona podziel się Przekaż dalej