Kiedy złom jest najdroższy?

Własne prognozy na każdy dzień

Aby sprzedać złom, uzyskując najwyższe ceny, trzeba dokładnie obserwować rynek surowców. Dla tych, którzy planują sprzedaż złomu, prognozy są wyraźnie optymistyczne. Spada globalny popyt na ropę i nakłady na jej wydobycie, stąd większy potencjał wzrostu cen innych surowców. Szansę na szybki wzrost mają przy tym metale nieszlachetne. Można przypuszczać, że sprzedaż złomu będzie w najbliższym czasie przynosiła realne dochody. Sporządzenie własnej prognozy można oprzeć na kilku punktach:

1. Bycie na bieżąco z aktualnymi cenami złomu - Ceny skupu metali przeznaczonych do recyklingu nie spadają każdego ranka z nieba, ale podlegają całkiem określonym regułom i cyklom. Ważną rolę odgrywa szereg czynników, które pomagają samodzielni stworzyć prognozę przebiegu cen złomu. Ważnym czynnikiem są aktualne ceny złomu. Jeśli chcecie posiadać solidne wyczucie rozwoju cen skupu i sprzedaży, musicie w sposób ciągły obserwować aktualne ceny. Nie istnieje jeden odgórnie ustalony cennik na złom. Wartości cen mogą się zmieniać z każdym skupem. Różnice mogą mieć zasięg regionalny. Aby mieć szeroki wgląd na sytuację, trzeba porównywać ceny złomu w wielu firmach.

2. Przestrzeganie starannego sortowania złomu - Złom nie jest równy złomowi. Odpowiednio zróżnicowane są też ceny złomu. Określa się je na podstawie materiału, który będzie pozyskany ze złomu. Przykładowo cena kilograma miedzi będzie na pewno wyższa niż kilograma ołowiu. Ważną rolę w formowaniu cen złomu mają takie czynniki, jak:

 • Wielkość złomowanych elementów – na przykład ceny części samochodowych karoserii albo instalacji przemysłowych są rentowne dopiero od pewnej wielkości. W przypadku takich szczególnie cennych metali, jak złoto, srebro albo miedź, duży popyt istnieje nawet na mniejsze odpady.
 • Rodzaj stopu – rozróżnia się stal stopową, stop miedzi z cyną (brąz) i miedzi z cynkiem (mosiądz).
 • Czystość materiału – złom żelazny może być związany z różnymi obcymi materiałami, jak tworzywo sztuczne, drewno, kamienie albo inne metale. Rozdzielenie poszczególnych składników jest często pracochłonne i może cenę odpowiednio obniżyć.

3. Analiza przebiegu cen surowców - Ceny złomu są ściśle powiązane z cenami surowców. Jeśli rośnie popyt na metale kolorowe albo na stal, poszukiwane stają się od razu odpowiednie rodzaje złomu. Kiedy popyt spada, należy liczyć się z obniżkami cen złomu.

4. Poznanie przebiegu cyklu cen surowców – Decydującymi czynnikami, które wywierają wpływ na ceny surowców, jest popyt i podaż. W zależności od popytu ceny surowców zawsze rosły i spadały. Między 2000 rokiem i szczytem kryzysu finansowego w 2008 roku ceny surowców gwałtownie wzrosły. Razem z kryzysem ceny radykalnie spadły, aby do 2011 roku ponownie wzrastać, i znowu się obniżać. Od 2016 roku ceny surowców ustabilizowały się, a wraz z nimi ceny złomu na niskim poziomie. Zgodnie z przebiegiem cyklu, ceny powinny zacząć powoli rosnąć.

5. Wgląd w międzynarodowe giełdy – Dla właściwych prognoz kształtowania się cen złomu ważna jest też obserwacja międzynarodowych giełd. Kryzysy finansowe szybko odbijają się na popycie na surowce. Gdy ceny surowców i złomu spadają, niektórzy dostawcy znikają w tym czasie, aby pojawić się po ponownej stabilizacji cen. Jeśli zapotrzebowanie na surowce rośnie, w pierwszej kolejności zyskuje recykling metali, ponieważ przetwarzanie jest tańsze niż wydobycie w kopalniach surowców. Dotyczy to szczególnie metali kolorowych.

Nikt nie jest w stanie przedstawić stuprocentowo pewnej prognozy i powiedzieć, kiedy złom jest najdroższy. Nieprzewidziane wydarzenia, jak kryzys finansowy 2008/2009, mogą wpłynąć na ceny surowców i złomu. Niektóre dadzą się przewidzieć, jednak pozostaje zawsze wiele nieznanych czynników, które kształtują światowe ceny. Obserwując różne rynki i zbierając określone doświadczenia, można z czasem posiąść wartościową wiedzę na temat cen złomu.

Przykładowa średnia cena wybranych rodzajów złomu [zł/kg]

 • miedź – 28,00
 • aluminium – 6,00
 • mosiądz – 19,00
 • brąz – 23,00
 • żeliwo – 1,20
 • stal – 1,20
 • cynk – 7,00
 • ołów – 6,50
 • cyna – 60,00

Sprzedaż złomu może być opłacalna

Pieniądze za niepotrzebne metalowe elementy i opakowania

Podczas porządkowania domu, piwnicy albo garażu zbiera się zawsze mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Wiadomo, gdzie wyrzucać gruz i inne śmieci, ale za to trzeba jeszcze niemało zapłacić. Zamiast sortować odpady i przekazywać je firmie sprzątającej, można metal samemu dostarczyć do punktu skupu i jeszcze na tym zarobić. W ten sposób porządkowanie domowych pomieszczeń przynosi nie tylko satysfakcję, ale i wymierne korzyści. Na złomowisku można sprzedać na przykład elementy stalowych konstrukcji, blachy, puszki aluminiowe, garnki, przewody itp.

Jest rzeczą bardzo ważną, aby poszczególne rodzaje metalu dokładnie posortować. Za złom mieszany, składający się z różnych metali, cena jest zdecydowanie niższa, niż za podzielony na rodzaje. Najwyższe ceny za kilogram są oczywiście za metale rzadkie, jak cyna, miedź albo cynk. Z tego względu sprzedaż złomu stalowego i żeliwnego jest opłacalna dopiero od powiedzmy kilkuset kilogramów. Co innego, jeśli chodzi na przykład o miedź albo cynę. Sprawdź także ten artykuł z aktualnym cennikiem skupu złomu.

Sortowanie złomu i podstawowa klasyfikacja

Chociaż dla wielu osób wszystko, co zostało wykonane z metalu, może być później złomem, to jednak o błędach takiego myślenia najlepiej przekonuje cennik. O ile za kilogram stalowych odpadów płacą w skupie złomu mniej niż złotówkę, to już kilogram miedzi, brązu, a jeszcze lepiej cyny, na pewno wart jest segregacji. Na cenę wpływa rodzaj, czystość i zawartość cennych pierwiastków w metalu.

Podstawowym kryterium klasyfikacji złomu jest metal, z jakiego został wyprodukowany. Ogólny podział wygląda następująco:

 1. Złom stalowy – najbardziej popularny i zarazem najtańszy dzieli się dwie kategorie: złom wsadowy i złom niewsadowy. Pierwszy nadaje się do bezpośredniego wsadu do pieca hutniczego, drugi zaś wymaga wcześniej pewnej obróbki wstępnej.
 2. Złom żeliwny – również popularne elementy maszyn, a także stare grzejniki i elementy konstrukcyjne.
 3. Złom metali nieżelaznych – nazywany również złomem metali kolorowych, jest najbardziej cennym i poszukiwanym rodzajem złomu. Za metale kolorowe uważa się na skupie złomu: aluminium, miedź, cynk, ołów, cynę, mosiądz i brąz.

Cena złomu nigdy nie jest stabilna

Cennik metali przeznaczonych do recyklingu ulega ciągłym zmianom, a średnia cena różnych rodzajów złomu waha się nieustannie. Trudno jest snuć realistyczne prognozy w dłuższym przedziale czasu. Z tego względu skup złomu określa cennik każdego dnia na nowo. Wysokość cen jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z nich jest popyt i podaż: im większe jest zapotrzebowanie na określony metal i jednocześnie mniejsza jego podaż na rynku, tym wyższe są ceny złomu.

Innym ważnym czynnikiem jest rodzaj złomu; niektóre rodzaje są z założenia droższe od innych. Znaczenie ma również jakość metalu, stopień zanieczyszczenia i zmieszania. Najwyższe ceny, przykładowo, płaci skup za czysty złom cynowy. Opłaca się obserwacja cen złomu i sprzedaż w najkorzystniejszym cenowo momencie.

ikona podziel się Przekaż dalej