Co wpływa na cennik usług ślusarskich?

Nie istnieje ujednolicony cennik usług ślusarskich, który obowiązywałby na terenie całego kraju. Usługa jest na ogół wyceniana w sposób indywidualny, a na jej ostateczny koszt wpływa kilka bardzo istotnych czynników. Pierwszym z nich jest sam rodzaj usługi. Dla przykładu, wymiana wkładki zwykłej będzie odczuwalnie tańsza niż wymiana wkładki atestowanej. Ślusarz może też wykonać rozwiercanie zamków i awaryjne otwieranie drzwi do mieszkania bądź pojazdu. W tym przypadku cennik usług ślusarskich będzie uzależniony od rodzaju drzwi i stopnia skomplikowania usługi. Największym wydatkiem na ogół okazuje się rozwiercanie zamków w drzwiach antywłamaniowych.

Zanim omówimy, ile kosztuje usługa ślusarska, wskażemy także na kolejny bardzo ważny aspekt. Cennik usług ślusarskich różni się w zależności od lokalizacji. Cena obowiązująca w większych miastach może być odczuwalnie różna od tej, którą oferują ślusarze w mniejszych miejscowościach. Usługa wykonywana w obrębie danego miasta na ogół wiąże się z bezpłatnym dojazdem ślusarza. Wymiana zamków w drzwiach wykonana przez ślusarza działającego w większej odległości od naszego mieszkania może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów dojazdu.

Cena za rozwiercanie zamków lub ich wymianę w drzwiach do mieszkania z pewnością będzie także uzależniona od pory dnia. W wielu miastach działają całodobowe pogotowia ślusarskie. Usługa może polegać na awaryjnym otwieraniu drzwi do mieszkania bądź samochodu, bez względu na porę dnia. Cennik usług ślusarskich realizowanych w porze nocnej oraz w weekendy i święta może okazać się odczuwalnie wyższy.

Ile kosztuje rozwiercanie zamków i wymiana zamków w drzwiach do mieszkania? Poniżej omówimy uśredniony cennik usług ślusarskich. Ceny mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej. W poniższym zestawieniu wliczyliśmy wartość podatku VAT, a kwoty podane w tabeli stanowią wartości brutto.

Cennik usług ślusarskich 2023

Ile kosztuje wymiana wkładek i zamków w drzwiach?

Ustaliliśmy już podstawowe czynniki, które mogą wpływać na cennik usług ślusarskich. W dalszej kolejności możemy ustalić, ile kosztuje dana usługa. Pierwszym przykładem jest wymiana wkładki zwykłej w drzwiach. Ostateczna cena realizacji będzie uzależniona od skomplikowania danej usługi. Średnia cena wymiany zwykłej wkładki w drzwiach do mieszkania waha się pomiędzy kwotami 100,00 – 300,00 zł.

W drzwiach do mieszkania często znajdują się wkładki atestowane. Ich wymiana generuje nieco większe wydatki. Ile zapłacimy za usługę wykonaną przez doświadczonego ślusarza? Średnia cena wymiany wkładki atestowanej w drzwiach do mieszkania wynosi około 200,00 – 300,00 zł.

Trzecią popularną usługą jest wymiana wkładki nawierzchniowej. Ile kosztuje usługa? Cena różni się w zależności od rodzaju wkładki. Wymiana zwykłej wkładki nawierzchniowej na ogół utrzymuje się w przedziale 150,00 – 250,00 zł. Większe wydatki poniosą posiadacze wkładek nawierzchniowych klasy C. Ile kosztuje wymiana? Cennik usług ślusarskich utrzymuje się tu w przedziale około 250,00 – 400,00 zł.

Ostatnim przykładem jest wymiana zamków wpuszczanych. Ile zapłacimy za wymianę jednego zamka? Cena ponownie będzie uzależniona od rodzaju produktu. Średni koszt wymiany zwykłego zamka wpuszczanego wynosi około 130,00 do 300,00 zł. W drzwiach mogą znajdować się zamki klasy C, które generują większą cenę usługi. Ile zapłacimy za ich wymianę? Średnia cena wymiany zamka wpuszczanego klasy C utrzymuje się w przedziale 200,00 – 350,00 zł brutto. Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie średnich cen usług ślusarskich. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Wymiana zamków w drzwiach, wymiana wkładek. Ile zapłacimy za usługę ślusarza? Aktualizacja: 27-01-2023 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Wymiana wkładki zwykłej w drzwiach

100,00 zł

300,00 zł

Wymiana wkładki atestowanej w drzwiach zewnętrznych

200,00 zł

400,00 zł

Wymiana wkładki nawierzchniowej

150,00 zł

250,00 zł

Wymiana wkładki nawierzchniowej klasy C

250,00 zł

400,00 zł

Wymiana zamka wpuszczanego

130,00 zł

300,00 zł

Wymiana zamka wpuszczanego klasy C

200,00 zł

350,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Ile zapłacimy za awaryjne otwieranie drzwi do mieszkania bądź auta?

Klucze zatrzaśnięte w samochodzie, zagubienie kluczy do mieszkania – takie sytuacje mogą zdarzyć się każdemu. W takich sytuacjach nie musimy wybijać szyby w drzwiach kierowcy, ani wywarzać drzwi do mieszkania. Z pomocą przychodzą awaryjne usługi ślusarskie. Ile zapłacimy za taką usługę?

Cennik usług ślusarskich będzie uzależniony od rodzaju zamka w drzwiach, od pory dnia, a także od stopnia skomplikowania przedsięwzięcia. W niektórych przypadkach trzeba wykonać rozwiercanie zamków, w innych istnieje możliwość otwarcia drzwi bez żadnego uszkodzenia. Każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, dlatego cennik usług ślusarskich może okazać się bardzo różnorodny.

Ile zapłacimy za awaryjne otwieranie drzwi do mieszkania bądź samochodu? Średnia cena takiej usługi na ogół mieści się w przedziale 100,00 – 300,00 zł. Usługa wykonywana w porze nocnej bądź w weekendy może okazać się nieco droższa. Wyższy cennik usług ślusarskich napotkamy także przy otwieraniu drzwi z zamkami atestowanymi. Średni koszt usługi waha się w przedziale 150,00 – 400,00 zł.

Ostatnią usługą w naszym cennik jest awaryjne otwieranie drzwi antywłamaniowych do mieszkania. Usługa charakteryzuje się większą czasochłonnością i wyższym poziomem skomplikowania, dlatego będzie odczuwalnie droższa. Minimalna cena awaryjnego otwierania drzwi z zamkami antywłamaniowymi wynosi około 180,00 zł. Górna granica cenowa jest trudna do ustalenia i często dochodzi do kwoty 500,00 zł (lub wyższej, jeśli usługa zostaje wykonana w weekendy lub święta).

Cennik usług ślusarskich – ile zapłacimy za awaryjne otwieranie drzwi. Aktualizacja: 27-01-2023 r.

Średnia cena od

Średnia cena do

Awaryjne otwieranie drzwi, rozwiercanie zamków do mieszkania bądź auta

100,00 zł

300,00 zł

Awaryjne otwieranie drzwi, rozwiercanie zamków atestowanych

150,00 zł

400,00 zł

Awaryjne otwieranie drzwi, rozwiercanie zamków antywłamaniowych

180,00 zł

500,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowany powyżej cennik usług ślusarskich zawiera wartości poglądowe i nie stanowi oferty handlowej. Ceny ustalane przez lokalnych ślusarzy mogą się odczuwalnie różnić, a większość z nich zostaje ustalona w indywidualnym kontakcie z klientem. Opisany wyżej cennik usług ślusarskich prezentuje kwoty brutto.


Źródła:

  • https://www.moje-pogotowie-zamkowe.pl/cennik-slusarz/
  • http://www.pogotowie-zamkowe.com.pl/ceny/ceny-uslug-slusarskich/
  • https://www.otwieranie.sos.pl/slusarz-krakow-cennik/
  • https://www.pogotowie-zamkowe-krakow-24h.pl/wymiana-zamka-cennik/
  • https://awaryjne-otwieranie.com/cennik.html
  • http://serwis-zamkow.com/awaryjne-otwieranie-drzwi-cennik/
  • https://slusarz24h.pl/slusarz-warszawa/
  • https://www.twojecentrum.pl/cennik-uslug-slusarskich/
ikona podziel się Przekaż dalej