Instalacja odgromowa

Piorunochron jest urządzeniem, zadaniem którego jest przejęcie i odprowadzenie prądu, który posiada piorun uderzający w budynek chroniony. Proces ten nie powinien być szkodliwy dla otoczenia i bezpieczny dla osób znajdujących się w budynku. Na dodatek, instalacja odgromowa gwarantuje sprawne działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych mieszczących się na terenie obiektu. Na niebezpieczeństwo szczególnie narażone są przedmioty umieszczone na dachu lub ścianie zewnętrznej, czyli anteny. Więcej o omawianej instalacji przeczytasz w tym artykule.

Piorunochron, czyli elementy instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa składa się z metalowych przewodów zamocowanych na dachu, które bezpośrednio łączą się z ziemią. Jednym z elementów są zwody stanowiące górną część instalacji odgromowej. Występują w postaci metalowych drutów, a ich zadaniem jest przejęcie prądów piorunowych w momencie uderzenia. Druty, których średnica powinna być większa niż 6 mm, powinny znajdować się wzdłuż kalenicy, na kominie, maszcie antenowym i krawędziach bocznych dachu. W przypadku spadzistego dachu, należy je przymocować za pomocą wsporników.

Instalacja odgromowa i piorunochron powinien być zamontowany na każdym dachu. Jego wykonanie nie powinno być zbyt czasochłonne ani kosztowne.
Jak prawidłowo zamontować instalację odgromową? Piorunochron krok po kroku

Przewody odprowadzające to elementy, które odprowadzają prąd od zwodów do uziomów. W większości przypadków powstają na bazie zwodów lub ocynkowanych taśm stalowych o przekroju 20x3 mm. Należy je zamontować na zewnętrznej elewacji budynku, w odległości minimalnej 2 cm od ściany. Przewody instaluje się również wzdłuż rur spustowych i rynien oraz pod tynkiem, w sytuacji ścian, które pozbawione są łatwopalnych materiałów. Istotnymi składnikami są zaciski probiercze, dzięki którym możliwe jest połączenie przewodów odprowadzających z uziemieniem. Zaciski umieszcza się w puszce ochronnej.

W skład metalowych przewód wchodzą także uziomy, które instaluje się na ziemi. Ich rola sprowadza się do rozproszenia energii, która pochodzi od pioruna. Zadanie uziomów mogą pełnić elementy żelbetowe (uziomy fundamentowe) będące składnikiem podziemnej części budynku. Inną alternatywą może okazać się zastosowanie rurociągów metalowych. Jeśli nie mamy możliwości wykonania uziomów naturalnych, wówczas możemy zainstalować uziomy sztuczne wokół całego budynku. Może to być płaskownik lub ocynkowana taśma stalowa umieszczona na głębokości co najmniej 0,5 m i w odległości 1 m od obiektu. Ciekawym rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie uziomów pionowych występujących w postaci metalowych prętów o długości 3 m. Warto mieć na uwadze, że każdy element pełniący rolę uziomów, powinien odpowiednio przewodzić prąd, bowiem stanowi on końcowe ogniwo instalacji odgromowej. Jeśli rozważasz montaż instalacji odgromowej, w tym artykule znajdziesz aktualny cennik w zależności od regionu kraju.

Instalacja odgromowa - montaż

Wyróżnić możemy dwa sposoby montażu instalacji odgromowej. Jedną z nich jest metoda naciągana, do której nie musimy użyć dużej ilości uchwytów. W ścianach, podłożu i na dachu należy umieścić sztywne kotwy z uchwytami naciągowymi i śrubami rzymskimi, pomiędzy którymi instaluje się kable. Odległość między kotwami mogą wynosić kilkadziesiąt metrów. W przypadku dachu płaskiego, wykorzystuje się wsporniki dystansowe, dzięki którym możliwe jest zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy dachem a przewodami.

Innym rozwiązaniem jest montaż standardowy, który stosują właściciele budynków z dachem o niewielkim rozmiarze lub skomplikowanym kształcie. W tej sytuacji, zwody i przewody odprowadzające instaluje się przy użyciu uchwytów dystansowych, których jest zdecydowanie więcej niż przy wykorzystaniu metody naciągowej. Na dachu płaskim i w ścianach występują uchwyty wbijane i kołki rozporowe. Dopuszczalne jest również wykorzystanie uchwytów, które przykleja się na klej silikonowy. W przypadku dachu spadzistego, wykorzystuje się uchwyty gąsiorkowe, które mocuje się do połaci.

ikona podziel się Przekaż dalej