Nachylenie dachu – wymagania budowlane

Prawidłowa konstrukcja połaci dachowej to jeden z najważniejszych punktów budowy domu jednorodzinnego. Na każdym etapie warto sprawdzić, czy wszystkie parametry są prawidłowo wyliczone, ponieważ niewielki błąd w obliczaniu może wpłynąć na bezpieczeństwo domowników. Nachylenie połaci dachowej będzie miało duże znaczenie przy wyborze pokrycia dachowego czy izolacji. Wszelkie zmiany kąta nachylenia czy spadku dachu podczas remontów muszą być również zgłaszane do urzędu, a do rozpoczęcia wszelkich prac konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wymagania budowlane w Polsce jasno określają minimalny kąt nachylenia dachu, który może być zastosowany. Mowa tuta o 3 stopniach, które występują w dachu płaskim. Taka sytuacja nie sprzyja jednak skutecznemu odprowadzaniu wody opadowej, dlatego też konieczne będzie, aby zadbać o doskonalą szczelność połaci dachowej. Wybór dachu płaskiego może się zatem wiązać ze zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi.

Najczęściej wybierany spadek dachu to od 30 do 45 stopni. Jest to optymalna wartość nachylenia dla wielu regionów Polski. Dlaczego nachylenie dachu powinno dobierać się do warunków klimatycznych panujących w danym miejscu? Przykładowo przy dużych opadach śniegu czy obfitych deszczach większe zastosowanie będą miały dachy (jednospadowe lub dwuspadowe) o dużym spadku, który umożliwi ich skuteczne odprowadzanie z połaci. Rozważając kwestię skosów na dachu, można także zainteresować się tym, jak zbierać deszczówkę. Może się okazać, że zamontowanie systemu odprowadzania i gromadzenia wody opadowej spowoduje duże oszczędności na zużyciu wody z sieci miejskiej.

Jak zmierzyć kąt dachu (spad)?

Jak najbardziej można samodzielnie obliczyć spadek dachu zarówno w stopniach, jak i w procentach. Można również posłużyć się specjalnym kalkulatorem i nie zaprzątać sobie głowy skomplikowanym przelicznikiem. Niemniej jednak każdy, kto chce świadomie kontrolować swoją budowę czy posiadać większe umiejętności, powinien nauczyć się tego, jak wygląda obliczanie kata/spadku dachu.

Dach pokryty dachówką, jaką miarą wyraża się nachylenie dachu, jak obliczyć procent nachylenia dachu
Jakie są wymogi budowlane na temat pochylenia dachu, jaki jest naczęściej wybierany spadek dachu

Pierwszym krokiem w obliczeniach jest wyznaczenie wzniesienia dachu. Na ścianie szczytowej konieczne jest, aby wyznaczyć poziomy odcinek 1 metra. Kolejnym krokiem będzie pomiar odległości od dwóch jego końców do miejsca, w którym zaczyna się połać dachowa. Następnie wystarczy tylko ustalić różnicę między pomiarami, która będzie odpowiadać wzniesieniu dachu. Ta informacja będzie pierwszą potrzebną do obliczenia spadu dachu.

Spadek wyrażony w procentach to nic innego ja odpowiednie działanie z matematyki wykorzystujące podstawy trygonometrii. Dostępne są także specjalne tabele i kalkulator, które pomagają w uzyskaniu prawidłowych wyników. Zatem, aby obliczyć kąt dachu, nie trzeba być bardzo sprawnym w obliczeniach, wystarczy kilka prostych działań matematycznych czy właściwa tabela. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o poszczególnych etapach budowy dachu.

Obliczanie kąta dachu – porady praktyczne

Jak już wcześniej zostało wspomniane, nachylenie dachu może być wyrażone w procencie lub w stopniach. Każdy przelicznik używany jest przez innych specjalistów. O ile dekarze preferują wartości podane w procentach, to producenci połaci dachowych wybierają podawanie ich w stopniach. Kalkulator dekarski z łatwością wykona taki przelicznik. Jak jednak sprawdzić te wartości samodzielnie w przypadku dachu jednospadowego czy dwuspadowego?

Jak obliczyć procent nachylenia dachu, znając kąt w stopniach?

nachylenie [ % ] = 100 x tg α [ 0 ​]

Jak sprawdzić kąt nachylenia w stopniach, znając procent nachylenia?

nachylenie [ 0] = arctg (nachylenie [%] / 100 ) x 180 / π

Warto zauważyć jeden istotny szczegół. Skos, który charakteryzuje się 100% spadkiem, nie będzie oznaczał pionowego dachu. Będzie to dach o nachyleniu 45 stopni, czyli taki najczęściej wybierany obecnie wśród inwestorów. Wybór płaskiego dachu wciąż jest dużo rzadszy z uwagi na większe koszty inwestycyjne. Zatem jak zmierzyć kąt dach? Wystarczy kilka obliczeń i pomiarów.

ikona podziel się Przekaż dalej