Izolacja dachu płaskiego - warstwy

Izolacja dachu płaskiego to jedna z podstawowych decyzji, jakie podejmujemy w trakcie budowy obiektu z dachem tego typu. Jest to decyzja o tyle ważna, że izolacja musi sprawdzać się przez wiele lat użytkowania. Materiałów jest do wyboru wiele, a ich dostosowanie do parametrów technicznych budowli wymaga wiedzy.

Uważa się, że najstabilniejszą konstrukcję tworzą pokrycia dachowe z czterech warstw. Warstwę pierwszą stanowi powłoka konstrukcyjna (płyta żelbetowa lub blacha trapezowa). Kolejna warstwą jest warstwa paroizolacyjna. Potem stosujemy materiał termoizolacyjny, na który nakładamy poszycie zewnętrzne, najczęściej w postaci papy termozgrzewalnej.

Tak więc, każda izolacja dachu płaskiego składa się z ocieplenia i izolacji mającej na celu uszczelnienie przed wilgocią (najczęściej jest to po prostu papa na dach).

Izolacja i ocieplenie dachu płaskiego

Ocieplenie dachu płaskiego, jego technologia i sposób układania warstw, zależy od rodzaju dachu oraz towarzyszących danej budowli warunków atmosferycznych.

Najpopularniejszym sposobem jest tu izolacja dachu styropianem. Jest to substancja twarda i odporna na wodę. Uważa się ją jednak za stosunkowo mało dźwiękoszczelną, jak również mało odporną na ogień (pomimo, że jest ona jednocześnie samogasnąca). Izolacja dachu styropianem oznacza też niski stopień przewodzenia ciepła oraz wysoką odporność na niskie temperatury. Konstrukcja nie rozpuszcza się w wodzie i nie pęcznieje pod jej wpływem. Jest lekka i łatwa w montażu. Z drugiej strony, słabo przepuszcza parę. Często zdarza się też, że pęcznieje pod wpływem benzyny czy ropy. Izolacja dachu styropianem powinna odbywać się z użyciem płyt o grubości 15-20 cm.

Izolacja dachów płaskich to proces, który, w zakresie ocieplenia, może być też wspomagany wełną mineralną. Jest to substancja trwała, zapewniająca świetną izolację termiczną oraz akustyczną. Ocieplenie dachu płaskiego wełną mineralną oznacza także sporą niepalność. Do dachów niewentylowanych poleca się wełnę w formie twardych płyt przyklejanych za pomocą kleju lub lepiku asfaltowego. Do dachów niewentylowanych specjaliści proponują wełnę w postaci granulatu lub mat. Szczególnym rodzajem wełny mineralnej jest wełna skalna, w której produkcji celuje firma Rockwool. Jej produkt wykonany jest na bazie skały wulkanicznej. Jak twierdzą eksperci, wełna ta zapewnia maksymalną niepalność, doskonałą izolację akustyczną, wyjątkową trwałość oraz wysoką energooszczędność.

Substancją, z użyciem której przeprowadzana jest często izolacja dachu płaskiego jest pianka poliuretanowa. Ma ona duże właściwości adhezyjne (przyczepność). Otrzymana w wyniku natrysku struktura jest przy tym  twarda, trwała i pozbawiona spoin.  Z zalet pianki poliuretanowej często podkreśla się też  jej ekologiczność, wodoszczelność, odporność na chemikalia oraz lekkość. Pianka ma też bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła, jest wytrzymała na zalegający śnieg i inne naciski mechaniczne. Cechuje ją też odporność na odkształcenia. Izolacja dachów płaskich tym materiałem musi być w etapie końcowym pokryta zabezpieczeniem przed promieniami UV.

Izolacja dachów płaskich to procedura, do której przeprowadzenia wielu ekspertów poleca też polistyren ekstrudowany. Ociepla on podobnie jak wełna mineralna, choć gorzej od niej izoluje hałas. Poza tym jest palny. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego - styroduru cechuje twardość, wytrzymałość, lekkość oraz odporność na wilgoć. Układane są one luzem, po czym łączy się je z pozostałymi za pomocą umieszczonych na krawędziach zamków.

Hydroizolacja dachu płaskiego

Izolacja dachów płaskich to nie tylko zabezpieczenie przed utratą ciepła. To także ochrona przed wodą opadową. Izolacja dachu płaskiego przed wilgocią powinna być dostosowana do szacowanych uwarunkowań i obciążeń, jak również łatwa w łączeniu i montażu. Głównym elementem takiej izolacji jest zazwyczaj głównie papa na dach lub inna, podobna do papy, substancja. Materiałów, których zadaniem jest izolacja dachów płaskich od wody, jest na rynku tak samo wiele, jak i tych, które służą do izolacji w zakresie temperatury. 

Substancje te dzielimy zazwyczaj na wyroby bitumiczne oraz wyroby z tworzyw sztucznych. Zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie są substancje bezspoinowe i rolowe.

Wyroby bitumiczne występują pod postacią emulsji, roztworów, mas, past, kitów, pap czy membran. Z bezspoinowych materiałów bitumicznych mamy między innymi roztwory asfaltowe. Służą one głównie do gruntowania podłoży, do samodzielnej izolacji mogą zostać użyte tylko w przypadku wykonywania lekkich, nieskomplikowanych instalacji przeciwwilgociowych.

Izolacja dachu płaskiego może być wykonana za pomocą kilku różnych materiałów. Styropian, styrodur, folie różnego rodzaju i różnej wielkości świetnie się w tym wypadku sprawdzają.
Izolacja dachu płaskiego - przeciwwodna i termiczna - jaki materiał wybrać?

Do materiałów bitumicznych bezspoinowych zalicza się także emulsje asfaltowe. Te również stosuje się przede wszystkim do gruntowania podłoża pod izolacje asfaltowe papowe i powłokowe. Jeśli mamy zamiar stosować emulsje asfaltowe do wykonywania samodzielnych instalacji, trzeba wiedzieć, że samodzielnie mogą one stanowić podstawę tylko izolacji lekkich. Strukturą bitumiczną bezspoinową są także lepiki asfaltowe służące do klejenia papy asfaltowej oraz pasy asfaltowe polimerowo-bitumiczne. Te ostatnie mogą służyć do wykonywania trwałych, solidnych  powłok wodoodpornych.

Wśród materiałów bitumicznych rolowych znajdują się między innymi papy smołowe. Wykonuje się je na osnowie z tektury. Ulegają one szybkiemu starzeniu się pod wpływem słońca, choć za ich zaletę uważa się dużą odporność na działania grzybów. Często stosowanym rolowym materiałem bitumicznym jest też papa asfaltowa. Produkuje się ją na osnowie z tektury lub tkanin technicznych, na welonie z tworzyw sztucznych lub szklanych, na włókninie przeszywanej lub na taśmie aluminiowej.

Papy klasyfikuje nie tylko pod względem rodzaju tworzywa, lecz także z uwagi na sposób łączenia w arkuszach. I tu, wyróżnia się papy zgrzewalne i samoprzylepne. Izolacja dachów płaskich za pomocą pap zgrzewalnych uważana jest za trwalszą i bardziej wytrzymałą.

Jak wspomniano, wyroby bitumiczne to tylko jeden ze sposobów, za pomocą którego wykonywana jest izolacja dachów płaskich. Oprócz niego możemy zdecydować się także na wyroby wyprodukowane z użyciem tworzyw sztucznych. Są to substancje odporne na chemię i wodoszczelne. Są też w stanie dawać duży odpór dyfuzyjny parze wodnej.

Materiały z tworzyw sztucznych to głównie folie. Rodzajów folii jest co najmniej kilkanaście. Do najpopularniejszych należą folie: PVC, PIB, ECB, PET oraz EPDM. Wśród folii PVC wyróżniamy zwykłe (nieodporne na farby, rozpuszczalniki czy oleje) oraz bitumo- i olejoodporne. Folie PIB charakteryzują się odpornością na kwasy mineralne i sole, ale jednocześnie są wrażliwe na oleje i tłuszcze. Folie ECB są wrażliwe na aromatyczne węglowodory, a folie PET cechuje odporność na kwasy, alkalia, rozpuszczalniki oraz oleje. Ostatnie z wymienionych, folie EPDM, są wodoszczelne, paroprzepuszczalne, odporne na temperatury skrajne czy promieniowanie słoneczne. To właśnie folie EPDM są szczególnie polecane, jako izolator wodny dachów płaskich.

Znajdź sprawdzoną firmę od elewacji

Jeżeli chcesz znaleźć sprawdzoną ekipę do wykonania elewacji, wypełnij ten formularz.. Na jego podstawie otrzymasz atrakcyjne oferty od lokalnych wykonawców.

Sprawdź!

Izolacja dachu płaskiego w zakresie wody to izolacja, którą można wykonać z pomocą różnych materiałów. Ich rodzaj uzależnia się od typu podłoża (drewniane czy betonowe) oraz rodzaju ocieplenia. Jeśli podłoże jest drewniane zaleca się papę mocowaną mechanicznie, jako podkład i papę zgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej jako warstwę wierzchnią. Jeśli podłoże jest betonowe, rodzaj zalecanego materiału zależy od tego, czy podłoże pracuje. Papa na dach na włóknach poliestrowych będzie tu zawsze rozwiązaniem rozsądnym, choć papa na welonie szklanym też jest pomysłem godnym uwagi.

Kiedyś uważano, że dach płaski trzeba izolować od wody za pomocą kilku warstw. Wymienione wyżej nowoczesne papy bitumiczne (polimerowe, termozgrzewalne) czy powłoki z tworzyw sztucznych umożliwiają wykonywanie jednej warstwy. Należy też pamiętać o tym, by nie łączyć ze sobą różnych powłok wyprodukowanych z tworzyw sztucznych. Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych mogą też mieć różne współczynniki oporu dyfuzyjnego na parę. Właściwa izolacja dachu płaskiego wymaga, by taki współczynnik był jak najwyższy.

Dach odwrócony - ciekawy sposób na izolację dachu płaskiego

Izolacja dachów płaskich może zostać wykonana na dwa sposoby: tradycyjnie lub z użyciem konstrukcji zwanej dachem odwróconym. Tradycyjna izolacja dachu płaskiego to konstrukcja, która dolną część stanowi izolacja cieplna, a górną część stanowi izolacja wodna. Tymczasem w „dachu odwróconym” izolacja cieplna chroni izolację wodną. Powłoka wodoszczelna jest tu umieszczona pod izolacją termiczną. Hydroizolację zabezpiecza to przed warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem słonecznym oraz uszkodzeniami typu mechanicznego.

Izolacja dachu płaskiego metodą „dachu odwróconego” wymaga, by materiał termoizolacyjny był odpowiednio sztywny, wytrzymały na obciążenia, wodę oraz mróz. Na materiale takiego typu układa się różnego rodzaju powłoki ochronno-filtrujące, po czym dociąża się je za pomocą żwiru, płyt chodnikowych lub warstwy wegetacyjnej. Na dachu tego typu można też stworzyć ogród. Należy przy tym pamiętać, by rośliny były tu właściwie wyselekcjonowane, a pod warstwą żwiru została położona odporna za rozerwanie geowłóknina. Dopiero na tej ostatniej kładziemy ziemię roślinną. Wielu ekspertów potwierdza, że tego typu „ogródek”, jako izolacja dachu płaskiego, sprawdza się szczególnie z uwagi na swoją dźwiękoszczelność. Chroni też świetnie przed złymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią oraz ogniem.

Wybór krytyczny dla prawidłowej izolacji dachu płaskiego

Tak więc, izolacja dachu płaskiego to proces, do którego realizacji możemy zużyć niezliczoną ilość materiałów różnego typu. Tak duży wybór jest z jednej strony dobrodziejstwem, a z drugiej – obarczony jest dużym ryzykiem. Dlatego warto nie tylko uzyskać przed zakupem na temat dostępnych materiałów maksimum informacji, lecz także skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta. Skuteczna izolacja dachów płaskich to bowiem jeden z trudniejszych aspektów procesu budowy.

Więcej informacji na temat dachów płaskich dowiesz się tu.

ikona podziel się Przekaż dalej