Współczynnik przenikania ciepła

W obecnych czasach dużą wagę przywiązuje się do energooszczędności w budownictwie - zarówno tym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym. Współczynnik przenikania ciepła to jeden z najważniejszych parametrów w tym zakresie. Inwestorzy dbają o to, aby dom po wybudowaniu generował jak najmniejsze koszty eksploatacyjne. Niewielkie straty ciepła przekładają się bowiem na mniejsze rachunki za energię cieplną.

Co pozwala obliczyć współczynnik?

Wspomniany współczynnik przenikania ciepła (U) podawany w W/m²K to parametr pozwalający na obliczenie, ile ciepła ucieka przez różne przegrody takie jak ściany, okna czy dach. Współczynnik przenikania ciepła umożliwia również porównywanie właściwości różnych izolacji i przegród. Im niższy jest współczynnik przenikania ciepła tym przegroda ma lepsze właściwości izolacyjne. Więcej na temat współczynnika przenikania ciepła znajdziesz w tym artykule.

Co mówi współczynnik przenikania ciepła?

Inaczej mówiąc, współczynnik przenikania ciepła powie nam, na jakie straty ciepła musimy się przygotować i czy rachunki za ogrzewanie będą wysokie czy niskie. Dobra izolacja i okna to nie wszystko, żeby osiągnąć niski współczynnik U. Jeśli w przegrodzie występują mostki termiczne, to znaczy, że przegroda nie jest szczelna i współczynnik U będzie wtedy wyższy.

Wartość współczynnika przenikania ciepła

Od początku bieżącego roku dla domów nowo budowanych współczynnik przenikania ciepła dla ścian może wynosić co najwyżej 0,23 W/m²K. (podstawa prawna -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późń. zm.) Dla okien ten parametr został ustalony na 1,1 do 1,6 W/(m2·K) w zależności od rodzaju okien.

Ile ciepła ucieka przez okna?

To, ile kosztują okna i czy są ładne, jest z pewnością informacją bardzo ważną. Jednak najważniejsze jest, aby miały niski współczynnik przenikania ciepła i były poprawnie zamontowane nie tworząc tym samym mostków termicznych. Okna oprócz strat ciepła generują również zyski. Przez okna wpadają promienie słoneczne ogrzewając wnętrze - oczywiście nie są to duże zyski, jednak w domach pasywnych każde okno jest dokładnie przemyślane i usytuowane pod tym kątem.

Dla okien istnieją trzy wskaźniki U. Uw to wartość przenikania ciepła dla całego okna łącznie, Ug - parametr przenikania ciepła dla szyby oraz Uf czyli wartość przenikania ciepła przez ramę. Więcej porad na temat wyboru okien pod tym względem znajdziesz w tym artykule.

Okna energooszczędne

Producenci okien podają, ile wynosi współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych modeli. Warto wybierać okna energooszczędne, nie tylko ze względu na przepisy prawa, ale z czystej oszczędności mierzonej latami, przy której oszczędność przy zakupie okien wydaje się być kompletnie nieistotna. Eksperci podają, że przez drzwi i okna możemy stracić nawet od 20 do 30% ciepła.

Właściwy montaż

Oprócz doboru okien o właściwym, czyli jak najmniejszym współczynniku U, należy pamiętać, że okna powinny być zamontowane przez specjalistów. Błędy montażowe mogą mieć wpływ na utratę właściwości termoizolacyjnych okna.

Naszą czujność powinien wzbudzić fakt, jeśli producent czy sprzedawca w informacji o oknie podaje tylko współczynnik Ug (szyby) zamiast Uw. Może to oznaczać, że parametry dla całego okna są niezadowalające.

Ile ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne w domu?

Ile ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne w domu, zależy od wielu czynników, jednak jednym z najistotniejszych jest rodzaj oraz grubość zastosowanej izolacji termicznej, czyli ocieplenia budynku. W przypadku materiałów ociepleniowych również stosuje się współczynnik przenikania ciepła, jednak oznacza się go odmiennie - λ - lambda. Podobnie jak w przypadku ścian czy okien, im niższy współczynnik, tym materiał będzie posiadał lepsze właściwości izolacyjne, a co za tym idzie będzie można zastosować cieńszą warstwę ocieplenia osiągając te same parametry. O kosztach ocieplenie domu przeczytasz w tym artykule.

Polecane okna w promocyjnych cenach

Straty ciepła przez ściany i narożniki

Straty ciepła generowane przez ściany i narożniki wynoszą od 20 do 25%. Warto przyjrzeć się bliżej sposobom na minimalizację tego zjawiska. Tak jak było wspomniane, znaczenie ma wiele czynników jednak na czołową pozycję wysuwa się prawidłowe ocieplenie budynku. Prawidłowe ocieplenie to nie tylko właściwe dobranie materiału izolacyjnego, ale również jego grubości.

Straty ciepła przy ociepleniu styropianem

Ile ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne w domu? Straty ciepła mogą być bardzo różne. Przyjmijmy, że dom ma 100 m2 i został ocieplony najpopularniejszym materiałem termoizolacyjnym, czyli styropianem. Przy zastosowaniu 15 cm izolacji współczynnik U dla ścian będzie wynosił około 0,25 W/(m2·K), przy zastosowaniu 20 cm izolacji będzie to już około 0,20 W/(m2·K), a przy 35 cm - 0,10 W/(m2·K). Oczywiście 35 centymetrowe ocieplenie ze styropianu można śmiało potraktować z przymrużeniem oka, ponieważ jest to rozwiązanie kompletnie nieekonomiczne. Jeśli jesteśmy zainteresowani zbliżeniem się do parametrów domu energooszczędnego lub pasywnego, będziemy musieli wybrać inną termoizolację.

Straty ciepła w skali roku, w omawianym domu będą wynosiły odpowiednio:

  • dla 0,25 W/(m2·K) - 1833 kWh
  • dla 0,20 W/(m2·K) - 1466 kWh
  • dla 0,10 W/(m2·K) - 733 kWh

Obecnie najczęściej stosowaną grubością styropianu jest 15, 18 oraz 20 centymetrów. Dostępny na rynku styropian ma w zależności od klasy współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) od 0,031 do 0,044 W/(m2·K). Wełna mineralna posiada takie same właściwości izolacyjne jak styropian, jednak dodatkowo posiada bardzo wiele innych zalet - odporność ogniową, izolacyjność akustyczną, przeciwdziałanie zawilgoceniu i powstawaniu pleśni w budynku itd.

Właściwości izolacyjne innych materiałów

Coraz większą popularnością cieszy się również styrodur (polistyren ekstrudowany XPS). Współczynnik przewodzenia ciepła dla tego materiału termoizolacyjnego wynosi λ=0,034-0,036 W/(m2·K ). Styrodur nie jest tani - warto go zastosować w miejscach podwyższonego ryzyka - na przykład przyziemie i nadproża.

Jeśli zależy nam, aby izolacja była jak najcieńsza, możemy zdecydować się na płyty poliuretanowe PIR, które posiadają współczynnik λ = 0,023-0,029 W/(m2·K). Występują w grubościach od 5 do 14 centymetrów.

Ile ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne w domu jest pytaniem zasadnym, ale nie jedynym. Jak widać, przez ściany może uciekać duża ilość ciepła w zależności od grubości i zastosowanej izolacji termicznej. Jednak obniżenie zużycia energii to nie tylko izolacja. Jeśli wymienimy okna na nowe o bardzo niskim współczynniku ciepła i zostaną one prawidłowo zamontowane, obniżenie zużycia ciepła może sięgać nawet 15%.

A więc ile ciepła ucieka przez ściany?

Ile ciepła ucieka przez ściany zewnętrzne w domu? Może uciekać go bardzo dużo. Energia, którą zużywa przeciętny dom jednorodzinny, to przede wszystkim ogrzewanie (do 80%). Ten stan jest spowodowany przez straty ciepła przez ściany, okna i drzwi, ale również przez dach i niewłaściwie dobraną wentylację. Dobierając odpowiedni materiał izolacyjny oraz okna energooszczędne możemy zminimalizować te straty. Warto już na etapie projektowania domu dobrze zaplanować umiejscowienie okien.

Jeśli w projekcie zwiększymy dodatkowo grubość izolacji o około 10 centymetrów, poniesiemy dodatkowy wydatek w postaci kilku tysięcy złotych, które to koszty zwrócą nam się wielokrotnie w trakcie eksploatacji budynku. Oprócz ewidentnych korzyści w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie, w domu dobrze zaizolowanym komfort mieszkańców jest dużo wyższy.

Dowiedz się więcej na temat wymagań przepisów prawa co do współczynnika przenikania ciepła dla okien w nowo powstających budynkach. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

ikona podziel się Przekaż dalej