Geodeta Olsztyn - Horyzont Geodezja

$ $ $
Usługi

Geodeta i mapy geodezyjne

Obszar działania

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Ocena: 0,0/5 (głosów 0)

Dane firmy

Bartąska 4/17
10-699 Olsztyn
50141 ..pokaż
NIP
7393362783
REGON
368447397

O nas

Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Zapraszam do współpracy

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Kamil Rynkowski
UPR. ZAW. NR 21953

https://www.horyzontgeodezja.pl
tel.: 501-419-126

Przygotowanie inwestycji

Geodeta Olsztyn - Horyzont Geodezja

kompleksowe przygotowanie inwestycji pod kątem geodezyjnym. Począwszy od pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych z PZGiK, przez wykonanie map do celów projektowych i innych opracowań tematycznych, a na uzgodnieniach branżowych skończywszy.

1. Oznaczenie granic nieruchomości, wznowienia znaków granicznych.
2. Mapy do celów projektowych i planistycznych (w formie analogowej i numerycznej).
3. Numeryczny model terenu (NMT).
4. Ortofotomapy – naloty UAV.
5. Specjalistyczne pomiary inwentaryzacyjne (poziom posadzek, układ ścian i konstrukcji, elewacje).
6. Wektoryzacja map.
7. Pozyskanie materiałów geodezyjnych z PZGiK (mapy sytuacyjno-wysokościowe, ewidencyjne, wypisy i wyrysy).
8. Uzgodnienia branżowe, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budowy.

Geodezyjne opracowania prawne

sporządzane w zależności od zapotrzebowania prawnego, począwszy od obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, przekazania nieruchomości, zniesienia współwłasności,
przez podziały nieruchomości pod budowę dróg, mostów, budowli przeciwpowodziowych, mapy opiniodawcze, po mapy do celów sądowych, jak: mapy do stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, działu spadku, ustalenia służebności gruntowych.

1. Podziały nieruchomości.
2. Podziały nieruchomości w trybach specustaw m.in. ZRiD, ZRiP, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
3. Wznowienia znaków granicznych.
4. Rozgraniczenia nieruchomości.
5. Ustalenia linii brzegowej.
6. Sporządzanie map do celów prawnych (sądowych), opiniodawczych.
7. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Geodezyjna obsługa inwestycji

szereg czynności geodezyjnych, mających na celu zapewnienie bezproblemowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Począwszy od opracowania osnowy realizacyjnej, przez geodezyjną obsługę budowy i montażu a na inwentaryzacji powykonawczej skończywszy.

1. Zakładanie osnów realizacyjnych.
2. Kompleksowa obsługa procesu budowy/montażu.
3. Pomiary przemieszczeń i odkształceń.
4. Pomiary objętości mas ziemnych.
5. Badanie pionowości budowli wysmukłych.
6. Obmiary robót do sprzedaży.
7. Tyczenia budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.
8. Pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) obiektów budowlanych.
9. Pomiary z wykorzystaniem drona (UAV).

Zakładanie osnów geodezyjnych

pełen zakres czynności związany z założeniem i modernizacją podstawowych osnów geodezyjnych, oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, łącznie z kierowaniem pracami geodezyjnymi.

1. Zakładanie nowych znaków geodezyjnych i wykonanie pomiarów.
2. Okresowa modernizacja osnów (przegląd punktów, odtworzenie i założenie nowych znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających).
3. Stabilizacja punktów osnowy.
4. Niwelacja precyzyjna punktów osnowy.
5. Przygotowanie projektów technicznych założenia osnów geodezyjnych

Inne, nietypowe prace geodezyjne

wszelkiego rodzaju niestandardowe zadania, które pojawiają się przed Inwestorem, w trakcie trwania procesu inwestycyjnego m.in.

1. Pomiary z wykorzystaniem drona (UAV)
2. Inspekcje FOTO, miejsc trudnodostępnych, procesu zaawansowania prac
3. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane - kontrole powierzchni lokali.
4. Bezkontaktowe metody pomiarów trudno dostępnych obiektów.
5. Pomiary powierzchni zasiewów.
6. Opracowania wykonywane na terenach zamkniętych, w tym: PKP oraz wojskowych

Doradztwo prawno-geodezyjne i konsulting

często, przystąpienie do procesu inwestycyjnego przysparza wielu problemów prawnych już na samym początku inwestycji. Wieloletnie doświadczenie, znajomość prawa w zakresie geodezji czy budownictwa oraz sposobu funkcjonowania organów administracji publicznej daje możliwość przebrnięcia przez wszystkie zawiłości postępowania administracyjnego.

1. Pomoc prawna w prowadzeniu spraw w zakresie geodezji.
2. Szkolenia techniczno-informatyczne w zakresie geodezji.
3. Reprezentowanie Inwestorów przed Organami administracji publicznej.
4. Opinie geodezyjne.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij