Z perspektywy uczelni

Polskie uczelnie kuszą swoich potencjalnych studentów perspektywą dobrze płatnej pracy. Podkreślają, że studia na wydziale budownictwa dają bardzo szerokie możliwości. Według nich to świetna perspektywa na przyszłość.  Budownictwo ogólne daje możliwość podjęcia pracy projektanta, a także wykonawcy budowlanego.  Absolwenci wydziałów budowlanych mogą podjąć zatrudnienie w budownictwie wodnym, inwentarskim i ziemnym, co daje szerokie możliwości zawodowe. Ciekawe perspektywy na przyszłość prezentuje budownictwo przemysłowe, które zdaniem niektórych ekspertów otwiera drogę na globalny  rynek pracy.

Studia na kierunku budowlanym umożliwiają podjęcie pracy w:

  • Zawodzie projektanta i wykonawcy budowlanego
  • W placówkach naukowo badawczych i oświatowych
  • W placówkach, które handlują materiałami budowlanymi
  • W placówkach administracyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego

Oczywiście nie jest to jeszcze koniec możliwości zawodowych absolwenta. Polskie i międzynarodowe firmy budowlane są żywo zainteresowane naszymi fachowcami. Polska branża budowlana nie rozwija się tak szybko jak kiedyś. Jednak uczelnie podkreślają, że praca dla absolwenta kierunków technicznych zawsze się znajdzie.

Druga strona medalu, czyli perspektywa absolwenta budownictwa

Budownictwo przedstawiane oczami świeżo upieczonych absolwentów nie wygląda już tak kolorowo. Wystarczy przejrzeć branżowe fora internetowe, by zobaczyć jak wielu młodych ludzi nie jest zadowolonych z tego, co przynoszą aktualne oferty pracy. Młodzi budowlańcy podkreślają, że sytuacja na polskim rynku pracy jest ostatnio dość skomplikowana. Firmy budowlane nie zatrudniają już tylu fachowców, co kiedyś. Sytuacje komplikują też wymagania potencjalnych pracodawców, którzy oczekują dużego doświadczenia zawodowego. Jednak sytuacja ulega stopniowej poprawie.

Kariera po budownictwie dotyczy nie tylko pracy na budowie. Moe także być związana z codzienną praca konstruktora wykonawcy do projektów architektonicznych.
Budownictwo i co potem? Perspektywy dla studentów budownictwa

Warto podkreślić, że same studia budowlane nie dają jeszcze możliwości samodzielnego wykonywania prac w budownictwie. Studia są dopiero początkiem, konieczna jest także przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Aby otrzymać uprawnienia projektanta trzeba odbyć dwuletni staż w biurze projektowym, a także przebyć roczną praktykę na budowie. Po odbyciu i udokumentowaniu wszystkich praktyk można przystąpić do egzaminu przed Okręgową izbą Inżynierów Budownictwa.

Podobnie wygląda sytuacja osób, które chcą otrzymać uprawnienia kierownika budowy. Absolwent budownictwa musi odbyć dwuletnią praktykę na budowie. Praktyka musi zostać udokumentowana dziennikiem i zakończyć się egzaminem przed Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

Studenci budownictwa podkreślają, że bardzo ciekawą perspektywą zawodową staje się rynek zagraniczny. Szansą okazuje się globalne budownictwo przemysłowe. Oferty pracy przedstawiane przez międzynarodowe firmy budowlanewyglądają obiecująco. Podstawą (oprócz ukończenia studiów) pozostaje bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Jest to niezbędny element wykształcenia, który umożliwi absolwentowi pracę poza granicami kraju.

Jak wyglądają aktualne oferty pracy?

Oferty pracy dla inżynierów budownictwa nadal są dość atrakcyjne. Największe zapotrzebowanie na nowych pracowników odnotowują duże, często międzynarodowe firmy budowlane. Na portalach ogłoszeniowych najwięcej ofert pracy dotyczy projektantów i kierowników budowy. Bez większych problemów znajdziemy także firmy, które poszukują specjalistów w branży telekomunikacyjnej.  Wśród ofert przebijają się także ogłoszenia firm zagranicznych. Tu (oprócz kwalifikacji zawodowych) potrzebna jest perfekcyjna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Budownictwo to kierunek politechniczny, który jest bardzo wymagający pod wieloma względami. Studenci uczą się wykonywać konstrukcje, zajmują się także rozwiązaniami i projektami architektonicznymi.
Budownictwo i co potem? Perspektywy dla studentów budownictwa

Przegląd najlepszych uczelni – kierunek budownictwo

Największą szansę na rynku pracy mają absolwenci, którzy ukończyli prestiżowe uczelnie. Teoretycznie to właśnie oni są najlepiej przygotowani do wymogów rynku pracy. Dlatego dobrym pomysłem będzie przedstawienie aktualnego rankingu najlepszych uczelni, na kierunku budowlanym. W chwili obecnej najbardziej rzetelny, ogólnopolski ranking przedstawiono na stronie perspektywy.pl. Podczas analizy osiągnięć uczelni z całej polski wzięto pod uwagę kilka kluczowych kryteriów:

  • Prestiż
  • Potencjał naukowy
  • Efektywność naukową
  • Warunki kształcenia
  • Umiędzynarodowienie
  • Innowacyjność

Nasz subiektywny ranking uczelni na kierunku budownictwo prezentuje się następująco

1.      Politechnika Wrocławska – z najwyższą liczbą punktów za innowacyjność i potencjał naukowy.

2.      Politechnika Warszawska – z najwyższą liczbą punktów za potencjał naukowy i efektywność naukową.

3.      Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – najwyżej oceniana za innowacyjność i potencjał naukowy.

4.      Politechnika Śląska – doceniona za potencjał oraz efektywność naukową.

5.      Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – z wysoko ocenionym potencjałem i efektywnością naukową.

6.      Politechnika Gdańska – za wysoką ocenę innowacyjności i potencjału.

7.      Politechnika Poznańska – z wysoką oceną potencjału naukowego oraz innowacyjności.

8.      Politechnika Łódzka – za wysoki potencjał naukowy i innowacyjność.

9.      Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – doceniona za wysoki potencjał i efektywność naukową.

10.  Politechnika Białostocka – z wysokim wskaźnikiem potencjału naukowego i efektywności naukowej.

Przedstawiony powyżej przegląd najlepszych uczelni na kierunku budownictwo został zaprezentowany w 2015 roku.

Dane z rankingu perspektywy.pl w dużej części pokrywają się z opinią internautów. Najczęściej polecana uczelnia na kierunku budownictwo to właśnie Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechnika Gdańska.

Zatem jak wyglądają realne perspektywy dla studenta budownictwa?

Budownictwo to jeden z najdynamiczniej rozwijających się kierunków uczelni technicznych. Z pewnością nie jest to kierunek dla każdego, dzięki czemu nie cieszy się nadmiernym zainteresowaniem maturzystów. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach branża budowlana nadal będzie potrzebowała nowych absolwentów. Sytuacja jest o tyle korzystna, że budownictwo ogólne łączy się z wieloma specjalizacjami. Do wyboru jest między innymi inżynieria drogowo-kolejowa, organizacja budownictwa, inżynieria miejska, inżynieria budowlana, budowle i systemy odwodnień/nawodnień itp. Każda ze specjalizacji daje inne możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Co prawda polska branża budowlana nie rozwija się w ostatnich latach najlepiej. Jednak na absolwentów studiów budowlanych nadal czeka wiele ciekawych perspektyw zarobkowych. Firmy budowlane działające na terenie kraju chętnie rekrutują nowych kandydatów do pracy. W związku z tym absolwenci budownictwa w najbliższych latach raczej nie będą mieli dużego problemu ze znalezieniem zatrudnienia w kraju lub za granicą.

ikona podziel się Przekaż dalej