Elektrownia jądrowa w Polsce – kolejna próba

To nie jest pierwsza próba zbudowania elektrowni wykorzystującej energię powstałą przy rozbijaniu atomu w Polsce. Już w 1971 roku rząd podjął decyzję o budowie elektrowni jądrowej Żarnowiec. Mieściła się we wsi Krotoszyno, która została zlikwidowana pod tą ogromną inwestycję. Pierwszy blok energetyczny miał zacząć działać w 1990 roku, kolejny rok później. Po katastrofie w Czarnobylu wszczęto działania, które miały zabezpieczyć elektrownię pod kątem bezpieczeństwa. Prace były już bardzo zaawansowane, kiedy je przerwano w 1990 roku.

Budowa elektrowni Żarnowiec budziła sprzeciw części społeczeństwa, do rządu regularnie przychodziły listy protestacyjne i informacje od naukowców o możliwych zagrożeniach ekologicznych. Jednak nawet po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku nie zamknięto prac. Dopiero w 1989 roku protesty mocno przybrały na sile, a w 1990 r., równolegle z wyborami samorządowymi, lokalnie odbyło się referendum, w którym okoliczni mieszkańcy odrzucili możliwość zbudowania elektrowni. Prace zostały zawieszone. W 2009 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o rozpoczęciu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, gdzie Żarnowiec znów był brany pod uwagę jako lokalizacja. Obecnie jednak wyznaczono zupełnie inne miejsce, w którym powstanie elektrownia atomowa. Gdzie będzie i kiedy może zacząć działać?

Budowa nowej elektrowni jądrowej w Polsce

We wrześniu 2023 roku Polskie Elektrownie Jądrowe oraz firmy Westinghouse i Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jako alternatywnego źródła energii elektrycznej. O takiej decyzji media poinformował premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając, że tym samym Polska wkroczy w nową erę.

Inwestycja ma być naprawdę ogromna. Rząd przeznaczył na ten cen ponad 4,7 mld złotych z budżetu państwa. Elektrownia ma być oparta na amerykańskiej technologii reaktorów AP1000. Ma powstać sześć bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od 6 do 9 gigawatów. Jak można przeczytać na stronie PEJ elektrownia ma pokrywać 31-46% obecnego zapotrzebowania kraju na energię i około 26-28% prognozowanego na 2043 r. Poza elektrownią wybudowane mają zostać nowe drogi krajowe. W okolicy konieczna jest także modernizacja infrastruktury kolejowej i hydrotechnicznej, które także zakłada projekt budowy elektrowni.

Elektrownia jądrowa w Polsce – lokalizacja

Pozostaje jeszcze problem, gdzie ma się znajdować polska elektrownia atomowa. Od początku plan zakładał lokalizację w obszarze należącym do gminy Choczewo. W październiku 2023 roku postawiony został kolejny krok milowy do budowy elektrowni – wyznaczono dokładną lokalizację Lubiatowo-Kopalino. Elektrownia prawdopodobnie będzie miała w nazwie właśnie to miejsce.

Elektrownia będzie zbudowana w pobliżu morza, by móc wykorzystywać wodę morską do chłodzenia. Część lądowa znajdzie się na terenie gminy Choszczewo w obrębie sołectwa Słajszewo. Teren ten obejmuje obecne grunty role oraz łąki.

Decyzja lokalizacyjna wojewody pomorskiego pozwoliła PEJ (Polskie Elektrownie Jądrowe) na dysponowanie terenem według swoich potrzeb, więc mogą ruszyć prace przygotowawcze. Decyzja lokalizacyjna szczegółowo określa, jaki jest zakres terytorialny inwestycji i ich warunki. W tym zaznaczono także warunki techniczne, przeciwpożarowe i środowiskowo-konserwatorskie.

Kiedy powstanie polska elektrownia atomowa? Daty

Chociaż budowa polskiej elektrowni jeszcze nie ruszyła, Polskie Elektrownie Jądrowe mają już konkretny plan działania, który zaczyna się powoli realizować. Zgodnie z projektem, budowa ma się zacząć dopiero w 2026 roku – wcześniej mają trwać prace przygotowawcze. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033 roku, kolejne odpowiednio później. Daty te oczywiście nie są oficjalne. Wszystko wskazuje na to, że elektrownia rzeczywiście powstanie, a prace nad projektem właśnie się zaczęły. Pozostaje tylko czekać, aż zacznie działać. Sprawdź także ten artykuł o energetyce odnawialnej.

Czy elektrownia atomowa w Polsce jest potrzebna?

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to trudny temat. Takie rozwiązanie ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci ostatni wyciągają argumenty ekologiczne oraz przypominają o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą elektrownia atomowa. Zwolennicy uspokajają, że najnowsza technologia jest o wiele bardziej bezpieczna niż w latach 80. Na rządowej stronie gov.pl opublikowana została lista powodów, dla których polski rząd podjął decyzję o budowie takiego obiektu.

Polski rząd uwzględnia cztery korzyści, które są związane z wykorzystaniem energii atomowej. Przede wszystkim ma to na celu podnieść bezpieczeństwo energetyczne kraju, ponieważ im większe zróżnicowanie źródeł energii, tym mniejsze znaczenie mają wahania cen na rynku gazu, ropy i węgla. Dlatego jest szansa na zapewnienie stabilnych cen dla odbiorców energii. Obiekt ma pracować od 60 do 80 lat i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Ma być także bardziej ekologiczny niż inne typy elektrowni – nie emituje szkodliwych gazów, dwutlenku węgla, związków siarki i azotu ani pyłów, które są związane ze spalaniem węgla. Czwartym filarem tej decyzji jest budowa nowej branży nauki i możliwość rozwoju polskich przedsiębiorców i instytucji naukowych.

Bibliografia:

  1. https://www.gov.pl/web/polski-atom/program-polskiej-energetyki-jadrowej
  2. https://ppej.pl/o-projekcie dostęp 15.12.2023r.
  3. https://energia.rp.pl/atom/art39328471-elektrownia-atomowa-w-polsce-jest-decyzja-lokalizacyjna dostęp 15.12.2023r.
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_J%C4%85drowa_%E2%80%9E%C5%BBarnowiec%E2%80%9D dostęp: 15.12.2023r.
ikona podziel się Przekaż dalej