Mieszkania oddane do użytkowania w 2017 roku

W 2017 roku 178460 mieszkań zostało oddanych do użytkowania, czyli o 15135 mieszkań więcej niż w 2016 roku. Stanowi to wzrost o 9,3%. Więcej mieszkań w 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego zostało oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż oraz wynajem. Tutaj odnotowano wzrost o 11 211 mieszkań. W budownictwie indywidualnym odnotowano wzrost o 4 369 mieszkań, natomiast w budownictwie społecznym czynszowym oddano do użytkowania o 146 mieszkań więcej niż w roku poprzednim. Spadek liczby mieszkań, które zostały oddane do użytkowania nastąpił w budownictwie spółdzielczym, zakładowym i komunalnym, kolejno o 395 mieszkań, o 164 mieszkania i o 32 mieszkania.

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań, które oddano do użytkowania w roku 2017 wyniosła 92,7 m2. Oznacza to niewielki spadek o 1,8 m2 w stosunku do roku 2016. Mieszkania o większej powierzchni oddano do użytkowania w budownictwie zakładowym, spółdzielczym, komunalnym oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. W przypadku budownictwa zakładowego było to 76,3 m2, czyli wzrost o 13,1 m2, w przypadku budownictwa spółdzielczego 57,7 m2, czyli wzrost o 2,0 m2, w przypadku budownictwa komunalnego 43,3 m2, czyli wzrost o 0,8 m2, natomiast w przypadku budownictwa na sprzedaż lub wynajem 58,7 m2 czyli wzrost o 0,5 m2. Mieszkania o mniejszej powierzchni oddawano do użytkowania w budownictwie indywidualnym oraz społecznym czynszowym, odpowiednio 132,7 m2, czyli spadek o 1,9 m2 i 49,2 m2, czyli spadek o 1,6 m2.

W 2017 roku o 2,2 punkty procentowe w porównaniu z 2016 rokiem zwiększył się udział mieszkań realizowanych w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem w strukturze mieszkań oddanych do użytkowania. Natomiast zmniejszeniu uległ udział budownictwa indywidualnego, spółdzielczego, komunalnego i zakładowego. Kolejno o 1,6 punktów procentowych, o 0,4 punktów procentowych i po 0,1 punktów procentowych.

W 2017 r. w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie indywidualnym (realizowanym przez osoby fizyczne, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) mieszkania, które oddano do użytkowania z przeznaczeniem na użytek własny inwestora i jego rodziny stanowiły 82,1%. Natomiast oddane do użytku przez osoby fizyczne, które budowały na sprzedaż lub wynajem, w celu osiągnięcia zysku stanowiły 17,9%.

Rocznie w Polsce oddaje się bardzo dużo nowych mieszkań w stanie dwewloperskim, które są gotowe do zamieszkania. Rynek jest jednak duży i zapotrzebowanie bardzo wysokie.
Ile mieszkań oddaje się rocznie w Polsce do użytkowania?

W 2017 roku zostało przekazanych łącznie do użytkowania 78 740 nowych budynków mieszkalnych, które miały łączną kubaturę 79 865,6 dam3. 69 714 nowych budynków mieszkalnych o średniej kubaturze wynoszącej 723,8 m3 zostało wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Dla porównania w roku 2016 było to 66 465 budynków o średniej kubaturze 723,1 m3. Udział tych budynków w całkowitej liczbie nowych budynków mieszkalnych, które zostały oddane do użytkowania wynosił 88,5%, natomiast w ogólnej kubaturze 63,2%. Dla porównania we wcześniejszym roku 2016 było to: 64,9% ogólnej kubatury oraz 89,5% budynków. Skrócił się przeciętny czas trwania budowy w porównaniu z rokiem 2016, wynosił 54,7 miesiąca.

Materiały sponsorowane
Najpopularniejsze roboty koszące

Masz dość koszenia trawnika i szukasz rozwiązania, jak tego uniknąć? Jest bardzo proste rozwiązanie - robot koszący. Robot skosi trawę za Ciebie. Sprawdź najczęściej wybierane roboty koszące.

Natomiast poza budownictwem indywidualnym w roku 2017 zostało wybudowanych 9 026 nowych budynków mieszkalnych, których średnia kubatura wynosiła 3 258,0 m3. Dla porównania we wcześniejszym roku 2016 było to 7 762 budynków, które miały średnią kubaturę 3 343,5 m3. Udział budynków wzniesionych poza budownictwem indywidualnym w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych, które oddano do użytkowania w 2016 roku wyniósł 11,5%, natomiast w ogólnej kubaturze 36,8%. We wcześniejszym 2016 roku było to odpowiednio: 10,5% budynków oraz 35,1% ogólnej kubatury.

Średni czas trwania budowy nowych budynków mieszkalnych innych niż indywidualne wynosił 21,9 miesiąca. Dla porównania rok wcześniej było to średnio 21,1 miesiąca. Średni czas trwania budowy skrócił się jedynie w budownictwie komunalnym o 3,4 miesiąca i trwał w roku 2017 16,4 miesiąca. W budownictwie zakładowym, przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, spółdzielczym oraz społecznym czynszowym wydłużył się średni czas trwania budowy. W budownictwie zakładowym trwał on 18,8 miesiąca i wydłużył się o 1,8 miesiąca. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem trwał on 22,0 miesiąca, wydłużając się o 0,9 miesiąca. W budownictwie spółdzielczym wydłużył się o 0,8 miesiąca do 22,5 miesięcy. W budownictwie społecznym czynszowym trwał on 18,2 miesiąca, wydłużając się o 0,3 miesiąca.

Budynki mieszkalne, które rozbudowano w 2017 roku

Poza budową nowych budynków mieszkalnych, rozbudowano także budynki już istniejące. Ich kubatura zwiększyła się o 884 946 m3. Powstało w nich 2 216 nowych mieszkań, w których powstało 7 973 nowych izb. Powierzchnia użytkowa tych mieszkań to 201 295 m2. Dla porównania w 2016 roku odpowiednio: kubatura istniejących budynków zwiększyła się o 778 245 m3, powstało w nich 1 891 nowych mieszkań z łączną liczbą 6 873 izb. Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wynosiła w 2016 roku 176 328 m2.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2017 roku

W roku 2017 rozpoczęto budowę 205 990 mieszkań. Jest to o 32 058 mieszkań, czyli o 18,4% więcej niż w roku poprzednim. Więcej mieszkań rozpoczęto w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, indywidualnym, społecznym czynszowym, spółdzielczym oraz zakładowym. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem było to 105 401 mieszkań, czyli o 19 904 więcej niż w roku poprzednim. W budownictwie indywidualnym były to 94 483 mieszkania, czyli o 10 903 mieszkania więcej w porównaniu z rokiem 2016. W budownictwie społecznym czynszowym rozpoczęto 1 690 mieszkań, o 1 033 mieszkania więcej niż w roku 2016. W budownictwie spółdzielczym rozpoczęto 2 746 mieszkań, o 559 mieszkań więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast w budownictwie zakładowym było to 176 mieszkań, o 20 więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Mniej mieszkań zostało rozpoczętych w budownictwie komunalnym. Były to 1 494 mieszkania, czyli o 361 mieszkań mniej niż w 2016 roku.

Podsumowując, rok 2017 w porównaniu z 2016 przyniósł wzrost mieszkań oddanych do użytkowania, wzrost liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia, a także wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Niewielki spadek odnotowano w średniej powierzchni użytkowej tych mieszkań.

Powiązane artykuły