Przygotowania do ceremonii ślubu cywilnego

Ceremonia ślubu cywilnego najczęściej następuje po kilku tygodniach od zarezerwowania daty i godziny. Co najmniej miesiąc przed uroczystością trzeba pojawić się w USC, ponieważ w tym czasie należy okazać dowody tożsamości i przynieść wymagane dokumenty.

Podstawowe to oczywiście odpisy skrócone aktu urodzenia i pisemne zaświadczenie, że nie istnieją żadne okoliczności, które mogą wykluczyć możliwość zawarcia związku małżeńskiego. W niektórych przypadkach jednak liczba wymaganych dokumentów jest znacznie większa. Tak się dzieje, jeśli jeden z małżonków (lub oboje) jest rozwodnikiem lub wdowcem. W tym przypadku konieczne jest okazanie sentencji rozwodowej, odpis aktu poprzedniego małżeństwa z notą o rozwodzie lub aktu zgonu poprzedniego małżonka. Bez tych dokumentów nic nie da się załatwić.

O wiele bardziej skomplikowane przygotowania czekają obcokrajowców. W USC musza oni przedstawić odpis aktu urodzenia wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem a także zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa wydane przez kraj lub konsulat danego cudzoziemca. A co jeśli jest to niemożliwe, ponieważ na terenie, z której pochodzi twój wybranek/twoja wybranka trwa wojna lub takie dokumenty nie są sporządzane? Wtedy należy wystąpić do sądu rejonowego o pozwolenie na pominięcie tego kroku.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Cena ślubu cywilnego jest o wiele niższa niż ślubu kościelnego. Opłata wnoszona w Urzędzie Miasta lub Gminy to 84 zł. Potwierdzenie nadania tego przelewu także powinno znaleźć się wśród dokumentów złożonych do urzędu przed ślubem.

Oczywiście może się okazać, że z różnych powodów te koszty wzrosną. Ślub w urzędzie stanu cywilnego nie jest już koniecznością, możesz go wyprawić gdzieś w plenerze. Ile kosztuje ślub cywilny poza budynkiem USC? To już koszt 1000 zł. Do tego może okazać się, że wydanie wymienionych wyżej dokumentów także będzie dość kosztowne, zwłaszcza jeśli część z nich jest sporządzona w innym języku niż polski. Opłacenie tłumacza przysięgłego do przygotowania tłumaczeń dokumentów lub do tłumaczenia podczas ceremonii to także dodatkowy koszt. Sprawdź także ten artykuł z informacjami, ile kosztuje ślub cywilny.

Ile trwa ślub cywilny?

Ślub cywilny trwa bardzo krótko, dlatego niektórzy uważają, że brakuje mu wzniosłości. Najczęściej cała ceremonia ślubu cywilnego trwa około 15 minut – tyle zajmuje krótkie przemówienie urzędnika, przysięgi i wymiana obrączek.

Wymiana obrączek oraz ile trwa ślub cywilny, jak wygląda ślub cywilny
Ile trwa ślub cywilny i jak wygląda ślub cywilny, czyli ceremonia ślubu cywilnego

Nie oznacza to jednak, że w chwili zakończenia formalności para młoda i goście muszą wyjść z budynku USC. Macie do dyspozycji jeszcze trochę czasu, najczęściej w sali, w której odbywała się uroczystość lub w innej, znajdującej się obok. To czas na złożenie życzeń, wypicie szampana czy zrobienie zdjęć zakochanym. Przebieg ślubu trwa krótko, ale potem jest około 30-45 minut, by móc jeszcze pobyć z gośćmi i nacieszyć się atmosferą tego wyjątkowego dnia.

Istnieje także możliwość wydłużenia uroczystości. Nie jest to jeszcze popularne, ale jeśli urzędnik wyrazi na to zgodę, możesz dodać do ślubu dodatkowe elementy uroczystości. Pokaz slajdów ze zdjęciami pary młodej, przemówienie świadków czy rodziców, krótkie błogosławieństwo, wykonanie podniosłej lub romantycznej piosenki przez kogoś z rodziny – to już w zasadzie zależy od was.

Jak wygląda ślub cywilny – przebieg ślubu

Ślub w urzędzie stanu cywilnego to może być podniosła, piękna uroczystość. Wszystko zależy bowiem od osoby, która ją celebruje. Ślub cywilny zaczyna się od przemówienia celebransa, która ma na celu podkreślenie doniosłego charakteru i wyjątkowości tej chwili dla państwa młodych. To właśnie jest moment, który buduje całą atmosferę tego wydarzenia.

Następnie państwo młodzi składają sobie przysięgę, powtarzając słowa urzędnika. Zaczyna Pan Młody słowami: „Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe." Później to samo powtarza Panna Młoda. Następnie osoba prowadząca ceremonie potwierdza nawiązanie związku małżeńskiego między nimi. Nie obawiajcie się, że się zająkniecie czy przekręcicie jakieś słowo. To podobno dobra wróżba na przyszłość.

Ogłoszone zostaje także nazwisko, które przyjmują małżonkowie i które nadadzą dzieciom. Ostatnim etapem jest podpisanie dokumentów, zarówno przez świadków, jak i państwa młodych. I już, nie pozostaje nic innego, jak żyć długo i szczęśliwe.

ikona podziel się Przekaż dalej