Cennik Poczty Polskiej – listowe przesyłki krajowe

Przesyłki listowe i ich standaryzacja

Aby lepiej przybliżyć opłaty za list polecony, list ekonomiczny czy list zwykły, musimy najpierw omówić przyjęte przez Pocztę Polską standardy wymiarowe. Obecnie istnieje możliwość wysyłki przesyłki listowej o wadze do 500 gram, do 1000 gram oraz do 2000 gram. Listy ważące do 500 gram można nadawać w formacie S, M oraz L, paczki do 1000 gram znajdują się w formatach M lub L, natomiast największy gabaryt (list do 2000 gram) może być nadany jedynie w formacie L. Poniżej omówimy standaryzację wyżej wymienionych formatów. Jest ona niezależna od wagi, którą posiada nasz list zwykły lub list priorytetowy

 • Format S – to wariant najmniejszy, obejmujący paczki minimum 90 na 140 mm (listy o mniejszych rozmiarach nie są przyjmowane), do maksymalnie 230 na 180 mm. Trzeba zauważyć, że grubość listu nie może przekroczyć 20 milimetrów.
 • Format M – czyli listy o minimalnych wymiarach 90 na 140 mm i maksymalnym formacie 325 na 230 mm. Maksymalna grubość, którą mogą posiadać listy to 20 milimetrów.
 • Format L – występujący w paczkach z trzech kategorii wagowych. Minimalne wymiary to 90 na 140 mm. Suma szerokości, długości i wysokości wysyłek nie może przekraczać 900 mm. Co więcej, list zwykły czy list priorytetowy nie mogą przekroczyć wagi 2000 gram. Największy wymiar paczki (długość lub szerokość) nie mogą przekraczać 600 mm. W tym wariancie znajduje się też przesyłka nadana w formie rulonu.

Cennik za listy będzie uzależniony od wybranej wagi oraz formatu paczki. W dalszej części tekstu przedstawimy cennik paczek w formie tabelarycznej.

Przesyłki listowe (list zwykły, list priorytetowy i inne). Cennik paczek 2023

Pierwszą pozycją opisywanego przez nas cennika Poczty Polskiej jest przesyłka listowa nierejestrowana (czyli list zwykły, list ekonomiczny). Cena wysyłek w formacie S wynosi 3,90 zł, natomiast list o wadze do 500 gram i w formacie M będzie już kosztował 4,60 zł, a w formacie L 7,20 zł. Co ciekawe, cena za list zwykły o wadze do 1000 gram i w formacie M również wynosi 4,60 zł, a list zwykły w formacie L kosztuje 7,20 zł. Cennik wysyłek o wadze 2000 gram dopuszcza wyłącznie wysyłkę formatu L, a cenniki Poczty Polskiej wskazują na wartość 7,20 zł.

W ofercie Poczty Polskiej istnieje także możliwość nadania wysyłek nierejestrowanych, priorytetowych. Cena opłat za list priorytetowy nierejestrowany wynosi 4,80 zł (format S), 5,40 zł (format M) lub 8,00 za format L. Usługi pocztowe umożliwiają także wysyłanie listów poleconych. Cena za listy w formacie S wynosi w tym wypadku 6,80 zł, za list polecony w formacie M trzeba zapłacić 7,30 zł, a za list polecony w formacie L 15,60 zł.

Listy można także wysyłać z poleceniem odbioru (zarówno polecony list priorytetowy jak i list zwykły). Cena usługi jest stała i wynosi 3,00 zł. Cena dodatkowego potwierdzenia odbioru lub zwrotu to 0,70 zł. Dużą popularnością wśród klientów Poczty Polskiej cieszy się także polecony list priorytetowy. Za przyspieszony polecony w formacie S zapłacimy 8,80 zł, z kolei za format M już 9,30 zł. Znacznie droższy okaże się polecony list priorytetowy w formacie L. Wysokość opłat wynosi tu 18,30 zł.

W ofercie Poczty Polskiej znajdziemy także kartki pocztowe. Cena nadania ekonomicznej pocztówki wynosi 3,90 zł, z kolei kartka pocztowa priorytetowa będzie nadana w cenie 4,80 zł. Poniżej prezentujemy cennik Poczty Polskiej 2023 w formie tabelarycznej.

Cennik Poczty Polskiej 2023 (polecony, list priorytetowy, list ekonomiczny). Wysokość opłat. Aktualizacja cen 12-06-2023 r.

Przesyłka listowa do 500 gram

Przesyłka listowa do 1000 gram

Przesyłka listowa do 2000 gram

Format S

Format M

Format L

Format M

Format L

Format L

Przesyłka listowa nierejestrowana (ekonomiczna)

3,90 zł

4,60 zł

7,20 zł

4,60 zł

7,20 zł

7,20 zł

Przesyłka listowa nierejestrowana (priorytetowa)

4,80 zł

5,40 zł

8,00 zł

5,40 zł

8,00 zł

8,00 zł

Przesyłka listowa polecona (ekonomiczna)

6,80 zł

7,30 zł

15,60 zł

7,30 zł

15,60 zł

15,60 zł

Potwierdzenie odbioru

3,00 zł

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu

0,70 zł

Przesyłka listowa polecona (priorytetowa)

8,80 zł

9,30 zł

18,30 zł

9,30 zł

18,30 zł

18,30 zł

Kartka pocztowa ekonomiczna

3,90 zł

Kartka pocztowa priorytetowa

4,80 zł

Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_przesylka_listowa_nierejestrowana.html

Ile kosztują usługi pocztowe? Sprawdź
Poczta Polska

Przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością – wysokość opłat 2023

Ciekawostka w ofercie Poczty Polskiej są listy z zadeklarowaną wartością. Koszt wysyłek będzie bezpośrednio uzależniony od zadeklarowanej wartości. Na stronie Poczty Polskiej odnajdziemy kalkulator, dzięki któremu można zapoznać się z indywidualnymi cenami wysyłek.

W naszym zestawieniu prezentujemy ceny wysyłek o wartości 100 oraz 300 zł. Opłata za przesyłkę ekonomiczną z deklarowaną wartością 100 zł wynosi 14,00 zł (format S), 14,50 zł (format M) oraz 21,20 zł (format L). Listy priorytetowe z zadeklarowaną wartością będą odpowiednio droższe. Cena paczki (wartość 100 zł) w formacie S wynosi 17,00 zł, w formacie M 17,50 zł, a w formacie L 24,40 zł.

Zaprezentowane w poniższej tabeli cenniki opłat za usługi pocztowe prezentują także stawkę za listy z deklarowaną wartością 300 zł. Za list zwykły (list ekonomiczny) zapłacimy 18,00 zł (format S), 18,50 zł za format M lub 25,20 zł za list ekonomiczny w formacie L. Cena za list priorytetowy z deklarowana wartością 300 zł będzie odpowiednio wyższa. List priorytetowy w formacie S kosztuje 21,00 zł, a koszt wysyłki listu w formacie M wynosi 21,50 zł. Najdroższe usługi pocztowe dotyczą paczek w formacie M. List priorytetowy z deklarowaną wartością 300 zł kosztuje 28,40 zł.

Cennik Poczty Polskiej zawiera także opłaty za potwierdzenie odbioru. Opłata ma charakter stały i wynosi 3,00 zł/paczka. Poniżej prezentujemy koszty wysyłek w formie tabelarycznej.

Listy z deklarowaną wartością – koszt wysyłki, aktualizacja cen 12-06-2023 r.

Przesyłka listowa do 500 gram

Przesyłka listowa do 1000 gram

Przesyłka listowa do 2000 gram

Format S

Format M

Format L

Format M

Format L

Format L

Przesyłka ekonomiczna (deklarowana wartość 100 zł)

14,00 zł

14,50 zł

21,20 zł

14,50 zł

21,20 zł

21,20 zł

Przesyłka ekonomiczna (deklarowana wartość 300 zł)

18,00 zł

18,50 zł

25,20 zł

18,50 zł

25,20 zł

25,20 zł

Przesyłka priorytetowa (deklarowana wartość 100 zł)

17,00 zł

17,50 zł

24,40 zł

17,50 zł

24,40 zł

24,40 zł

Przesyłka priorytetowa (deklarowana wartość 300 zł)

21,00 zł

21,50 zł

28,40 zł

21,50 zł

28,40 zł

28,40 zł

Potwierdzenie odbioru

3,00 zł

Źródło: Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_przesylka_listowa_z_zadeklarowana_wartoscia.html

Cennik Poczty Polskiej 2023 – opłaty za usługi paczkowe

Usługi pocztowe – Pocztex i paczka pocztowa

Aby lepiej przybliżyć cennik Poczty Polskiej, warto omówić nadawanie paczek w usłudze paczce pocztowej i Pocztex. Pierwsza usługa (paczka pocztowa) obejmuje paczki w czterech wariantach, którymi są:

 • Paczka do 1 kg – dostępna w gabarycie A lub gabarycie B.
 • Paczka powyżej 1 kg i do 2 kg – dostępna w gabarycie A lub gabarycie B.
 • Paczka powyżej 2 kg i poniżej 5 kg – dostępna w gabarycie A lub gabarycie B.
 • Paczka powyżej 5 kg i poniżej 10 kg – dostępna w gabarycie A lub gabarycie B.

Gabaryt A to przesyłki o minimalnych wymiarach 90 x 140 mm. Za maksymalny wymiar paczki przyjęto maksimum 600 mm długości 500 mm szerokości oraz 300 mm wysokości. W przesyłkach nadawanych w formacie B przynajmniej jeden z wymiarów musi przekraczać  600 mm długości, 500 mm szerokości oraz 300 mm długości. Za maksimum uważa się wskaźnik, w którym suma wszystkich wymiarów (wysokości, długości oraz szerokości) wynosi 3000 mm, przy czym najdłuższy wymiar nie może przekraczać 1000 mm.

Cena przesyłki zostaje uzależniona od gabarytu oraz wagi. Dla przykładu, paczka pocztowa ekonomiczna nadana w gabarycie A kosztuje 14,00 zł (waga do 1 kg) lub 16,00 zł dla przesyłek powyżej 1 kg i do 2 kg. Paczka pocztowa o wadze powyżej 2 kg i do 5 kg będzie kosztowała 19,00 zł. Najdroższa paczka pocztowa ekonomiczna w gabarycie A waży ponad 5 i do 10 kg. Zapłacimy za nią 25,00 zł. Przesyłki pocztowe ekonomiczne w gabarycie B są o 2 zł droższe niż przesyłki z gabarytu A o takiej samej wadze.

Drugi przykład to paczka pocztowa priorytetowa. Cena nadania paczki w gabarycie A wynosi odpowiednio 15 zł w przypadku najmniejszych przesyłek do 1 kg. Nadanie przesyłki o wadze powyżej 1 kg i do 2 kg kosztuje 17,00 zł. O 3 zł więcej zapłacimy za paczkę pocztową o wadzę powyżej 2 kg i do 5 kg. Najdroższa opcja to paczka pocztowa priorytetowa o wadze powyżej 5 kg i do 10 kg. Zapłacimy za nią 26,00 zł.

W ofercie Poczty Polskiej znajdziemy także paczki pocztowe priorytetowe w gabarycie B. Cena nadania przesyłki o wadze do 1 kg wynosi 18,00 zł. Za nadanie paczki o wadze ponad 1 kg i do 2 kg zapłacimy 20,00 zł. Paczka ważąca powyżej 2 kg i do 5 kg będzie kosztowała 22,00 zł. Z kolei za nadanie paczki pocztowej priorytetowej o wadze ponad 5 i do 10 kg należy zapłacić 28,00 zł. Klienci Poczty Polskiej mogą wykupić dwie usługi dodatkowe. Pierwsza jest ubezpieczenie przesyłki do wartości 50000 zł. Opłata ma charakter stały i wynosi 1,00 zł bez względu na format oraz wielkość paczki. Kolejną usługą o stałej cenie jest potwierdzenie odbioru przesyłki, za które zapłacimy 3,00 zł. Poniżej tabelaryczne zestawienie aktualnych cen Poczty Polskiej.

Ile kosztuje nadanie paczki pocztowej na Poczcie Polskiej? Aktualizacja 12-06-2023 r.

Przesyłka do 1 kg

Przesyłka powyżej 1 kg, do 2 kg

Przesyłka powyżej 2 kg, do 5 kg

Przesyłka powyżej 5 kg, do 10 kg

Paczka pocztowa ekonomiczna, gabaryt A

14,00 zł

16,00 zł

19,00 zł

25,00 zł

Paczka pocztowa ekonomiczna, gabaryt B

16,00 zł

18,00 zł

21,00 zł

27,00 zł

Paczka pocztowa priorytetowa, gabaryt A

15,00 zł

17,00 zł

20,00 zł

26,00 zł

Paczka pocztowa priorytetowa, gabaryt B

18,00 zł

20,00 zł

22,00 zł

28,00 zł

Ubezpieczenie do 50000,00 zł

1,00 zł

Potwierdzenie odbioru

3,00 zł

Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html

Zobacz, jakie są aktualne ceny Poczty Polskiej
Aktualny cennik Poczty Polskiej

Cennik Pocztex 2023 – Serwis Kurier

Kolejną usługą w ofercie Poczty Polskiej jest Serwis Kurier. Cennik paczek będzie uzależniony od specyfiki nadania. Klient może nadać paczkę za pomocą aplikacji internetowej lub w sposób tradycyjny. Druga opcja wiąże się z dopłatą w wysokości 2,00 zł. Paczki mogą posiadać sześć wariantów rozmiarowych:

 • Koperta Pocztex.
 • Format S – obejmuje paczki o rozmiarach do 9 cm x 45 cm x 60 cm, przy maksymalnej wadze 20 kg.
 • Format M – to przesyłki o rozmiarach do 20 cm x 45 cm x 60 cm, przy maksymalnej wadze 20 kg
 • Format L – przesyłki o maksymalnym formacie 42 cm x 45 cm x 60 cm, a także maksymalnej wadze 20 kg.
 • Format XL – przesyłki realizowane przy doręczeniu do punku odbioru i doręczeniu pod wskazany adres. Maksymalny wymiar paczki to 60 cm x 60 cm x 75 cm, przy maksymalnej wadze 20 kg.
 • Format XXL – opcja dostępna jedynie przy nadawaniu paczek z doręczeniem pod wskazany adres. Suma wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 250 cm, a najdłuższy wymiar nie może być większy niż 120 cm. Paczka w formacie XXL nie może ważyć więcej niż 30 kg.

Najtańszą opcją nadania jest wysyłka paczki serwisem kurierskim do automatu. Za nadanie przesyłki w kopercie Pocztex zapłacimy 12,50 zł. Przesyłka w formacie S będzie już kosztować 13,50 zł, a w większych formatach odpowiednio 154,00 zł za format M oraz 16,50 zł za format L.

Cena usługi rośnie, jeśli zdecydujemy się na doręczenie do punktu odbioru. Cennik Poczty Polskiej rozpoczyna się tu od kwoty 13,00 zł (koperta Pocztex). Paczkę w formacie S wyślemy za 14,00 zł, a w formacie M w cenie 15,50 zł. Przesyłka w formacie L będzie kosztować 17,00 zł, natomiast w formacie XL już 24,00 zł.

Najdroższa opcja to Serwis Kurier z doręczeniem przesyłki pod wskazany adres. Za nadanie paczki w kopercie Pocztex zapłacimy 14,00 zł, z kolei format S będzie wydatkiem rzędu 15,00 zł. O 2,00 zł więcej zapłacimy nadając przesyłkę w formacie M. Przesyłka w formacie L będzie kosztowała 20,00 zł, a XL 27,00 zł. Ciekawostką są także największe paczki w formacie XXL, które nadamy za 34,00 zł.

Powyższe ceny dotyczą nadania przez aplikację mobilną. Przy nadaniu tradycyjnym należy doliczyć dopłatę w wysokości 2,00 zł. Cennik przesyłek może też zawierać usługi dodatkowe takie jak potwierdzenie odbioru albo zwrotu w cenie 3,00 zł, pobranie na rachunek bankowy za 4,30 zł lub doręczenie do rąk własnych za dopłatą 20,00 zł. Ciekawostką w ofercie jet także możliwość nadania paczki o masie powyżej 30 do 50 kg. Dopłata do paczki wynosi w tym przypadku 20,00 zł.

Za naklejkę ostrożnie dopłacimy 17,00 zł, a za dokumenty zwrotne 14,00 zł. Poczta Polska umożliwia także nadanie przesyłek niestandardowych za dopłatą 26,00 zł, sprawdzenie zawartości za 6,00 zł, a także ubezpieczenie przesyłki do wartości 50000 zł. Za ostatnią usługę trzeba dodatkowo dopłacić 1,00 zł.

Serwis Kurier – cennik 2023 r. Aktualizacja 12-06-2023 r.

Koperta Pocztex

Format S

Format M

Format L

Format XL

Format XXL

Serwis Kurier, doręczenie do automatu

12,50 zł

13,50 zł

15,00 zł

16,50 zł

Serwis kurier, doręczenie do punktu odbioru

13,00 zł

14,00 zł

15,50 zł

17,00 zł

24,00 zł

Serwis kurier, doręczenie pod wskazany adres

14,00 zł

15,00 zł

17,00 zł

20,00 zł

27,00 zł

34,00 zł

Nadanie tradycyjne

+2,00 zł

Potwierdzenie odbioru albo zwrotu

+3,00 zł

Pobranie na rachunek bankowy

+4,30 zł

Masa powyżej 30 do 50 kg

+20,00 zł

Doręczenie do rąk własnych

+20,00 zł

Ostrożnie

+17,00 zł

Dokumenty zwrotne

+14,00 zł

Sprawdzenie zawartości

+6,00 zł

Przesyłka niestandardowa

+26,00 zł

Ubezpieczenie do 50000 zł

+1,00 zł

Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_pocztex.html

Usługi pocztowe – Serwis Na Dziś

Poczta Polska oferuje takie usługi jak Serwis Na Dziś. Koszt wysyłki będzie uzależniony od kategorii wagowych oraz odległości do miejsca docelowego. Dla przykładu, podstawowy koszt wysyłki paczki w formacie S (odległość do 10 km, serwis miejski) wynosi 21,50 zł. Za paczkę o tych samych parametrach i w formacie L zapłacimy 26,50 zł. Z kolei cennik nadania paczek w serwisie miejskim (odległość od 10 do 20 km) wynosi 31,50 zł za format S, 33,50 zł za format M oraz 436,50 zł za format L. Przesyłki w formacie XL nadamy za 43,50 zł, a największe za 51,50 zł.

Cena przesyłki wzrasta przy większej odległości. Za nadanie przesyłki w usłudze Serwis Na Dziś przy odległości powyżej 20 kg zapłacimy minimum 41,50 zł za format S. Nieco droższe będzie nadanie przesyłki w formacie M, za które zapłacimy 43,50 zł. Cennik nadania formatu M to 46,50 zł, a paczki w formacie XL 53,50 zł. Za nadanie najdroższej przesyłki w formacie XXL trzeba aktualnie zapłacić 61,50 zł.

Poczta Polska umożliwia oferuje także usługę Serwis Na Dziś w obrocie krajowym. Klient może nadać paczki o wadze do 1 kg, do 5 kg oraz do 10 kg. Opłata za usługę ma charakter stały i wynosi 99,00 zł za przesyłkę.

Istnieje także możliwość wykupienia opcji dodatkowych. Za tradycyjne nadanie przesyłki dopłacimy 2,00 zł, a za potwierdzenie w formie wiadomości sms 0,70 zł. Dopłata do dokumentów zwrotnych wynosi 14,00 zł, a sprawdzenie zawartości kosztuje dodatkowe 6,00 zł. Dodatkową opłatą jest również usługa doręczenia do rąk własnych w cenie 20,00 zł. Za ubezpieczenie przesyłki do wartości 50000 zł dopłacimy 1,00 zł.

Serwis Na Dziś, miasto i kraj. Aktualizacja 12-06-2023 r.

Format S

Format M

Format L

Format XL

Format XXL

Serwis Na Dziś – miasto do 10 km

21,50 zł

23,50 zł

26,50 zł

33,50 zł

41,50 zł

Serwis Na Dziś – miasto 10 do 20 km

31,50 zł

33,50 zł

36,50 zł

43,50 zł

51,50 zł

Serwis Na Dziś – miasto powyżej 20 km

41,50 zł

43,50 zł

46,50 zł

53,50 zł

61,50 zł

Serwis Na Dziś – kraj, paczka do 1 kg

99,00 zł

Serwis Na Dziś – kraj, paczka do 5 kg

99,00 zł

Serwis Na Dziś – kraj, paczka do 10 kg

99,00 zł

Nadanie tradycyjne

+2,00 zł

Potwierdzenie odbioru lub zwrotu smsem

+0,70 zł

Dokumenty zwrotne

+14,00 zł

Sprawdzenie zawartości

+6,00 zł

Doręczenie do rąk własnych

+20,00 zł

Ubezpieczenie do 50000 zł

+1,00 zł

Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_pocztex.html

Paczka Pocztowa z zadeklarowaną wartością

Nowy cennik Poczty Polskiej zawiera także usługę nadania przesyłek paczkowych z zadeklarowaną wartością. Istnieje możliwość nadania paczki w czterech kategoriach wagowych. Cena usługi będzie uzależniona od szybkości dostarczenia paczki (ekonomiczna lub standardowa), a także od deklarowanej wartości przesyłki.

Przykładowa wycena paczki ekonomicznej z zadeklarowaną wartością 100 zł (gabaryt A) to 18,00 zł w przypadku przesyłek do 1 kg, 20,00 zł dla paczek pomiędzy 1-2 kg oraz 23,00 zł przy przesyłkach o wadze od 2 do 5 kg. Najwyższy cennik dotyczy przesyłek o wadze 5 – 10 kg, za których nadanie trzeba zapłacić 29,00 zł.

Drugi przykład to paczka priorytetowa, gabaryt A z zadeklarowaną wartością 100 zł. W przypadku tego typu przesyłek, cennik paczki ważącej do 1 kg wynosi 19,00 zł, a w przypadku paczek o wadze 1 – 2 kg 21,00 zł. Za nadanie paczki o wadze 2 do 5 kg trzeba zapłacić 24,00 zł, a paczkę o wadzę 5 do 10 kg już 30,00 zł. Nadanie przesyłek w gabarycie B jest droższe o 3,00 zł (w przypadku paczek do 1 kg) bądź o 2,00 zł (pozostałe przesyłki). W poniższej tabeli prezentujemy dokładny cennik Poczty Polskiej, obliczany dla paczek z zadeklarowaną wartością 100 zł. Cena nadania przesyłek o większej wartości będzie odpowiednio wyższa.

Cennik Poczty Polskiej – ile kosztuje nadanie paczki z zadeklarowaną wartością? Aktualizacja cen: 12-06-2023 r.

Paczka do 1 kg

Paczka od 1 do 2 kg

Paczka od 2 do 5 kg

Paczka od 5 do 10 kg

Paczka Ekonomiczna z zadeklarowaną wartością 100 zł, gabaryt A

18,00 zł

20,00 zł

23,00 zł

29,00 zł

Paczka Ekonomiczna z zadeklarowaną wartością 100 zł, gabaryt B

20,00 zł

22,00 zł

25,00 zł

31,00 zł

Paczka Priorytetowa z zadeklarowaną wartością 100 zł, gabaryt A

19,00 zł

21,00 zł

24,00 zł

30,00 zł

Paczka Priorytetowa z zadeklarowaną wartością 100 zł, gabaryt B

22,00 zł

24,00 zł

26,00 zł

32,00 zł

Potwierdzenie odbioru

+3,00 zł

Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_pocztex.html

Cennik paczek za granicę i ceny znaczków

Cennik paczek za granicę w 2023 r. Ile zapłacimy na Poczcie Polskiej?

Cennik wysyłek za granicę został uzależniony od wagi i kraju docelowego. Najtańszą opcję będzie wysłanie przesyłki za granicę w strefie 12, obejmującej Czechy i Słowacje. Najmniejsza paczką za granicę (waga do 1 kg) będzie tu kosztowała 32 zł, a paczka do 6 kg 43 zł.

Inne kraje klasyfikują się w strefie 10 ( np. Albania, Austria Bośnia i Hercegowina, Monako, Irlandia czy Holandia, strefie 11 (Włochy, Belgia, Białoruś itd.) i 13 (Niemcy). Pełna lista krajów z klasyfikacją na poszczególne strefy znajduje się na oficjalnej stronie Poczty Polskiej. Paczka za granicę może być też wysłana do Ameryki i Australii. Poniżej prezentujemy poglądowy cennik wysyłki paczek za granicę. Stawki dotyczą paczek ekonomicznych. Wysłanie priorytetu za granicę podniesie koszt usługi o kilka do kilkunastu złotych.

Cennik wysyłek paczek za granicę. Przesyłki ekonomiczne. Aktualizacja cen 12-06-2023 r.

Strefa 10

Strefa 11

Strefa 12

Strefa 13

Czarnogóra, Ameryka Północna, Afryka

Ameryka Południowa, Środkowa i Azja

Australia i Oceania

Paczka za granicę, waga do 1 kg

56,00 zł

56,00 zł

32,00 zł

52,00 zł

57,00 zł

59,00 zł

61,00 zł

Paczka za granicę, waga do 6 kg

86,00 zł

96,00 zł

43,00 zł

82,00 zł

89,00 zł

90,00 zł

95,00 zł

Paczka za granicę, waga do 11 kg

100,00 zł

127,00 zł

55,00 zł

96,00 zł

122,00 zł

130,00 zł

133,00 zł

Paczka za granicę, waga do 16 kg

127,00 zł

167,00 zł

65,00 zł

123,00 zł

165,00 zł

173,00 zł

178,00 zł

Paczka za granicę, waga do 20 kg

146,00 zł

199,00 zł

74,00 zł

142,00 zł

187,00 zł

200,00 zł

217,00 zł

Źródło: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html

Poczta Polska posiada także w swojej ofercie listy zagraniczne (list ekonomiczny, polecony, list priorytetowy). Ceny za usługi pocztowe będą tutaj uzależnione od kraju docelowego, rozmiarów oraz wagi listu. Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie cen nadania poleconych przesyłek priorytetowych.

Zagraniczna przesyłka polecona priorytetowa. Aktualizacja cennika: czerwiec 2023 r.

Strefa A

Strefa B

Strefa C

Strefa D

Europa

Ameryka Północna, Afryka

Ameryka Południowa, Środkowa i Azja

Australia i Oceania

Przesyłka listowa do 50 g

18,90 zł

18,90 zł

18,90 zł

18,90 zł

Przesyłka listowa od 50 do 100 g

19,40 zł

19,40 zł

19,40 zł

19,40 zł

Przesyłka listowa od 100 do 350 g

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Przesyłka listowa od 350 do 500 g

20,60 zł

24,60 zł

29,30 zł

39,80 zł

Przesyłka listowa od 500 do 1 000 g

34,60 zł

43,30 zł

50,30 zł

73,30 zł

Przesyłka listowa od 1 000 do 2 000 g

64,20 zł

82,30 zł

100,30 zł

152,30 zł

Źródło: https://www.poczta-polska.pl

Cennik Poczty Polskiej – ile zapłacimy za znaczki?

W ofercie Poczty Polskiej znajdziemy wiele znaczków pocztowych o charakterze kolekcjonerskim oraz obiegowym. Poniżej prezentujemy aktualne ceny kilku wybranych propozycji. Pełny cennik za znaczki Poczty Polskiej można odnaleźć w oficjalnym sklepie internetowym.

 • 600-lecie parafii św. Floriana w Brwinowie – 3,90 zł.
 • Gwiazdy polskiej muzyki – 4,00 zł.
 • Miasta polskie 1,00 zł.
 • Polska Zobacz Więcej  – 4,00 zł.
 • 80. Tour de Pologne – 3,90 zł.
 • 100. rocznica posługi przyszłego papieża Pawła VI w Nuncjaturze w Polsce – 4,00 zł.
 • Polskie Karpaty Wschodnie – 4,00 zł.
 • 100-lecie Polskiego Związku Łowieckiego – 3,90 zł.
 • Piękno Polski – 3,90 zł.
 • Wiosna Solidarności – 3,90 zł.
 • Europa – 3,90 zł.
 • Owady pożyteczn – 3,90 zł.
 • 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – 3,90 zł.
 • Księga Znaczków Pocztowych 2021 – 615,00 zł.
 • Księga Kartek Pocztowych 2021 – 369,00 zł.
ikona podziel się Przekaż dalej