Co wpływa na cennik starych znaczków pocztowych?

Cena większości znaczków pocztowych na ogół waha się wokół kwot kilku do kilkunastu złotych. Jednak filatelistyka kryje w sobie także bardziej pożądane pozycje, które mogą osiągać znacznie większą wartość. Na cennik starych znaczków pocztowych wpływa kilka podstawowych parametrów. Pierwszy i kluczowy to unikatowość. Cenne znaczki to rzadkie okazy, które tworzono w niewielkim nakładzie. Wyższa cena może także dotyczyć nielicznych znaczków z dużego nakładu. Dotyczy to sytuacji, w której na rynku znajduje się niewielka liczba zachowanych egzemplarzy.

Drugi bardzo ważny czynnik to popularność, która rodzi popyt na dane znaczki kolekcjonerskie. Możemy przyjąć w uproszczeniu, że im większa popularność i mniejsza dostępność znaczka, tym wyższa cena jego zakupu. Wartość starych znaczków pocztowych nie będzie wysoka nawet przy niskim nakładzie, jeśli nie znajdziemy potencjalnych nabywców.

Filatelistyka zawiera także ciekawe znaczki z błędami. Jest to kolejny czynnik, wpływający na wartość znaczków pocztowych. Niektóre egzemplarze znaczków są niekiedy drukowane w inny, błędny sposób i wiąże się to z możliwością znacznego podniesienia ich wartości. Dla przykładu cenne znaczki z błędem to między innymi znana „odwrotka bokserów” z roku 1956. Jest to unikatowy znaczek o nominale 20 groszy, wyprodukowany z okazji igrzysk olimpijskich w Melbourne. Błędny, odwrócony o 180 stopni nadruk bokserów sprawił, że wspomniany egzemplarz stał się jednym z najcenniejszych, polskich znaczków pocztowych.

Na cennik starych znaczków pocztowych wpływa także stan ich zachowania. Cenne znaczki posiadają świeże kolory i nienaruszony papier. Ważny jest również stan ząbkowania lub obecność stempla (przy stemplach kasowanych).

Cennik starych znaczków pocztowych

Najdroższe znaczki kolekcjonerskie – jakie ceny osiągają?

Polska filatelistyka oferuje wiele perełek, które osiągają dość wysokie ceny. Jedną z nich jest wspomniana wyżej „odwrotka bokserów” z czasów PRL. Są to wyjątkowo cenne znaczki, których koszt zakupu wynosi ponad 60 tysięcy złotych. Inne, polskie znaczki kolekcjonerskie rzadko osiągają taką wartość.

Cenne znaczki przeważnie pochodzą z okresu międzywojennej Polski, aż do roku 1956. Im starszy znaczek pocztowy i mniejsza dostępność, tym atrakcyjniejsza cena sprzedaży. Dobrym przykładem jest znaczek o nominale 10 koron z 1919 roku. Znaczek wydano w Krakowie, a jego niewielka dostępność (nakład wynosił jedynie 440 egzemplarzy) znacznie zwiększyła cenę. Jeszcze w roku 2003 znaczek był warto około 45 tysięcy złotych. Dzisiejsza wartość starych znaczków pocztowych jest na ogół wyceniana w zależności od typu. Cenne znaczki pocztowe 10 koron z 1919 roku osiągają wartość około 35 – 70 tysięcy złotych.

Do ciekawostek należy także Gujana Brytyjska z 1856 roku. Znaczek wydany w kolonii brytyjskiej posiada szacunkową wartość 2 milionów dolarów. Wśród najbardziej wartościowych znaczków znajdziemy także znaną trzyszylingówkę. Znaczek „Treskilling Yellow” wykonany w 1855 roku w Szwecji osiągnął wartość sprzedażową 2,3 miliona dolarów. Na wartość znaczka wpłynął błąd drukarski. Pierwotnie trzyszylingówka miała przybrać kolor żółty, jednak w wyniku pomyłki drukarskiej uzyskała kolor zielony. Jeśli szukasz więcej przydatnych informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły a aktualnymi cennikami.

Wartość starych znaczków pocztowych – średnia cena zakupu

Niektóre znaczki kolekcjonerskie są dostępne na aukcjach internetowych, wartość innych możemy oszacować przy pomocy specjalistycznych katalogów. Pamiętajmy przy tym, że zaprezentowana w katalogach wartość starych znaczków pocztowych może odbiegać od cen, jakie osiągają na aukcjach internetowych. Poniżej przybliżymy cennik starych znaczków pocztowych. Na naszej liście znajdują się średnie ceny wybranych egzemplarzy.

Stare znaczki pocztowe w klaserze, a także cennik starych znaczków pocztowych, koszt najpiękniejszych okazów
Znaczki pocztowe w klaserach, a także cennik starych znaczków pocztowych i ceny kolekcji znaczków

Pierwszy przykład to znaczek 2 Pence Mauritius, który osiąga wartość około 149 – 200 zł. Znaczek pocztowy 100 Rocznica Utworzenia PWPW można nabyć w cenie 30 – 100 zł. Znacznie droższym egzemplarzem będzie Znaczek wydany przez autonomiczne władze Królestwa Polskiego z 1860 roku. Jego szacunkowa wartość będzie uzależniona od stanu. Średnia cena znaczka waha się w przedziale 500 – 4 300 zł.

Bardziej rozpowszechnione znaczki kolekcjonerskie przeważnie uzyskują ceny kilku do kilkunastu złotych. Dla przykładu wartość starych znaczków pocztowych 150 lecie utworzenia KEN i 450 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika z 1923 roku to 3 do 10 zł. Z kolei znaczek Święto Morza z 1946 roku można kupić za kwotę około 3 do 40 zł. Nieco większe ceny osiąga stary znaczek 83 rocznica Powstania Styczniowego z 1946 roku. Średnia cena zakupu wynosi około 10 – 50 zł.

Filatelistyka może także obejmować znaczki kolekcjonerskie z mniej typowych kolekcji. Dobrym przykładem są znaczki kolekcjonerskie z serii grzyby niejadalne pod ochroną. Cena znaczków wykonanych w 1980 roku wynosi około 2,50 – 6,00 zł. Nieco tańszy okaże się znaczek Deklaracja ONZ o wychowaniu społeczeństwa w duchu pokoju z 1980 roku, którego cena katalogowa osiąga 0,50 – 2,00 zł.

Wartość znaczków pocztowych z nowszych roczników przeważnie utrzymuje się w kwocie do kilkudziesięciu złotych. Przykładem jest znaczek kolekcjonerski 200 rocznica Konstytucji 3 Maja z 1991 r. Ceny katalogowe to 2 – 5 zł. Z kolei średnia cena za znaczki kolekcjonerskie zwierzęta prehistoryczne – dinozaury z rocznika 2000 waha się pomiędzy kwotami 10 – 20 zł. Poniżej prezentujemy poglądowy cennik starych znaczków pocztowych. W zestawieniu znalazły się przykładowo wybrane znaczki. Znacznie szerszy cennik wybranych znaczków znajdziemy w katalogach filatelistycznych i na aukcjach internetowych.

Cennik starych znaczków pocztowych. Aktualizacja: 14-03-2022 r.

Stare znaczki pocztowe

Średnie ceny od

Średnie ceny do

2 Pence Mauritius

149,00 zł

200,00 zł

Znaczek 100 Rocznica Utworzenia  PWPW

30,00 zł

100,00 zł

Znaczek wydany przez autonomiczne władze Królestwa Polskiego, 1860 r.

500,00 zł

4 300,00 zł

Orzeł na tarczy barokowej, 1920 r.

4,00 zł

20,00 zł

150 lecie utworzenia KEN i 450 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, 1923 r.

3,00 zł

10,00 zł

Święto Morza 1946 r.

3,00 zł

40,00 zł

83 rocznica Powstania Styczniowego 1946 r.

10,00 zł

50,00 zł

60 lecie Święta 1 Maja, 1950 r.

3,00 zł

10,00 zł

140 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1950 r.

0,60 zł

2,00 zł

Mikołaj Kopernik, 1953 r.

15,00 zł

30,00 zł

Budowle Warszawy, 1953 r.

13,00 zł

50,00 zł

100 lecie Poczty Polskiej, 1958 r.

10,00 zł

20,00 zł

Arrasy wawelskie, 1970 r.

1,00 zł

8,00 zł

Grzyby niejadalne pod ochroną, 1980 r.

2,50 zł

6,00 zł

Deklaracja ONZ o wychowaniu społeczeństwa w duchu pokoju, 1980 r.

0,50 zł

2,00 zł

Wisła w malarstwie, 1984 r.

1,00 zł

3,00 zł

300. rocznica urodzin Jana Sebastiana Bacha, 1985 r.

10,00 zł

20,00 zł

Poczet królów i książąt polskich, 1989 r.

1,00 zł

5,00 zł

200 rocznica Konstytucji 3 Maja, 1991 r.

2,00 zł

5,00 zł

750-lecie nadania praw miejskich Szczecinowi, 1995 r.

0,70 zł

2,00 zł

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów, 1998 r.

1,50 zł

2,50 zł

Zwierzęta prehistoryczne – dinozaury, 2000 r.

10,00 zł

20,00 zł

Zaprezentowany powyżej cennik starych znaczków pocztowych zawiera wartości poglądowe. Ceny znaczków na aukcjach internetowych mogą się nieznacznie różnić.

ikona podziel się Przekaż dalej