Jak zaadresować list? Zwróć uwagę na kopertę i strefy adresowania

Nie wiesz, jak zaadresować list i prawidłowo wypełnić kopertę? Pewne rozwiązanie przyniosła Poczta Polska, która zdecydowała wprowadzić uniwersalny podział koperty na pięć stref. Każda strefa to miejsce na inne dane korespondencyjne.

  • Strefa 1, górny prawy róg koperty – to miejsce przeznaczone na dane opłaty (np. na znaczek pocztowy).
  • Strefa 2, górny lewy róg koperty – miejsce przeznaczone na adres nadawcy.
  • Strefa 3, prawy dolny róg koperty – miejsce przeznaczone na dane adresata.
  • Strefa 4, lewy dolny róg koperty – w tym miejscu mogą znajdować się dodatkowe dane informacyjne. Będzie to na przykład naklejka priorytetowa bądź potwierdzenie odbioru.
  • Strefa 5, dół koperty – oznacza strefę kodową.

Powyższy wzór znacząco upraszcza proces zaadresowania koperty. Wystarczy wypisać wszystkie dane (adresata i nadawcy) w odpowiednie strefy. Tak zaadresowaną kopertę należy uzupełnić o odpowiedni znaczek pocztowy, który naklejamy w prawym, górnym rogu. Prawidłowo zaadresowana, opłacona i nadana korespondencja może trafić do adresata.

Dane adresata – jak prawidłowo wypisać kopertę?

Znamy już podstawowe strefy, w które należy wpisać dane korespondencyjne. Dla nadawcy najważniejsza będzie strefa 3, czyli miejsce na dane adresata. Warto zobaczyć uniwersalny wzór adresowania i zastosować odpowiednią kolejność wprowadzania danych. Na wstępie należy wypisać imię i nazwisko adresata (korespondencja do osoby prywatnej) lub nazwę firmy (korespondencja do firmy).

Następnie wpisujemy na kopertę dokładny adres zamieszkania adresata. Będzie to kolejno ulica i numer domu lub mieszkania. Linijkę niżej wpisujemy kod pocztowy i nazwę miejscowości.

Czasem może się zdarzyć, że korespondencja nie dociera do adresata. Dlatego tak istotne jest wpisanie adresu nadawcy. Dane nadawcy należy wypisać w strefie 2, czyli w górnym, lewym rogu. Kopertę wypełniamy tu tak samo, jak w przypadku danych adresata. Wystarczy wypisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wraz z ulicą, numerem i kodem pocztowym. Jeśli prawidłowo zaadresujemy kopertę, a list nie trafi do adresata, kurier będzie zobowiązany do odesłania listu do nadawcy.

Jak zaadresować list do firmy? Jak prawidłowo wypełnić kopertę?

Proces wypełniania koperty przeznaczonej do firmy wygląda bardzo podobnie, jak adresowanie listu do osoby prywatnej. Wystarczy zastosować się do tych samych stref i wypisać wszystkie dane w odpowiednich miejscach. W polu adresowym nie umieszczamy imienia i nazwiska, a jedynie dokładną nazwę firmy. W dalszej kolejności uzupełniamy dane adresowe.

Innym przypadkiem jest wysyłanie koperty do konkretnego pracownika w firmie. Jeśli prawidłowo wypełnimy kopertę, możemy liczyć na szybsze dostarczenie listu w obiegu firmowym. W tym przypadku potrzebujemy dodatkowych danych i stosujemy uniwersalny wzór adresowania.

Jak wypisać kopertę do firmy i indywidualnego pracownika? W polu adresowym należy wypisać imię i nazwisko adresata, następnie uzupełniamy ewentualne dane o dziale. Niżej uzupełniamy dane firmy (nazwa firmy i dokładny adres). Przykładowy wzór prawidłowo wpisanego adresu wygląda następująco:

Szanowna Pani Anna Kowalska

Dział rekrutacji

Team Project

Ul. Henryka Sienkiewicza 123

50 – 004 Wrocław

Tak zaadresowana koperta trafi do firmy, a następnie zostanie przekazana bezpośrednio do konkretnego adresata. Uzupełnienie danych pracownika danej firmy jest dobrym pomysłem, jeśli zależy nam na szybszym dostarczeniu korespondencji do wskazanej osoby. Taka praktyka zwiększy szansę szybszego załatwienia sprawy. Sprawdź także ten artykuł z poradami, ile kosztuje znaczek pocztowy.

Jak zaadresować list polecony?

Adresowanie listu poleconego nie różni się niczym od adresowania zwykłej korespondencji. Wszystkie dane adresata i nadawcy wpisujemy w dokładnie te same miejsca. Te same czynności wykonujemy przy korespondencji do firmy oraz do osoby prywatnej.

Prawidłowo zaadresowana korespondencja polecona wymaga jeszcze wypełnienia specjalnego druczku pocztowego. Uzyskamy go nieodpłatnie w każdym oddziale Poczty Polskiej. Druk do listu poleconego należy uzupełnić o adres nadawcy, adres odbiorcy i dodatkowe dane. W dodatkowych danych wskazujemy czy zaadresowana korespondencja ma być wysłana listem priorytetowym.

W odpowiednim polu możemy też wpisać swój numer telefonu lub adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie odbioru albo zwrotu. Zaadresowana koperta powinna trafić do pracownika Poczty Polskiej, który oceni jej gabaryt i pobierze stosowną opłatę. W dalszej kolejności pracownik nadaje numer przesyłki, podbija wypełniony druk pocztowy i oddaje go nadawcy. Druk stanowi potwierdzenia nadania przesyłki lub listu poleconego.

ikona podziel się Przekaż dalej