Minimalne zarobki pracowników medycznych w Polsce – stan na 2022 rok

W lipcu 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pomiotach medycznych. Nowela określa siatkę płacy minimalnej dla pracowników medycznych. Pensja minimalna pracowników medycznych została podzielona na kilka grup. W pierwszej znajdują się lekarze oraz lekarze dentyści ze specjalizacją. W ich przypadku współczynnik pracy wynosi 1,45, co oznacza, że minimalna płaca na miesiąc wynosi 8 210 zł brutto.

W drugiej grupie znajdują się farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz inni pracownicy medyczni, inni niż określeni w grupie 1, 3 oraz 4. W grupie znajdują się specjaliści po studiach wyższych na poziomie magisterskim i ze specjalizacją. Będzie to na przykład pielęgniarka po studiach magisterskich, położna po studiach magisterskich oraz ze specjalizacją z zakresu ochrony zdrowia. W przypadku drugiej grupy, współczynnik pracy wynosi 1,29, co oznacza minimalne wynagrodzenie na poziomie 7 304,66 zł.

Trzecia grupa oznacza lekarzy bądź lekarzy dentystów bez specjalizacji, których minimalna płaca od lipca 2022 roku wynosi 6 738,41 zł brutto. W czwartej grupie zarobkowej znajdują się stażyści ze współczynnikiem pracy na poziomie 0,95.

Piąta grupa to farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna psycholog, technik elektroradiolog i pozostali pracownicy wykonujący zawód medyczny (inny niż określony w grupie 1-4). Wymaganiem jest tu posiadanie wykształcenia wyższego. W grupie piątej znajdują się położne i pielęgniarki po studiach 1 stopnia i specjalizacją lub pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim i specjalizacją.

Minimalne zarobki pielęgniarek zostały również określone w grupie 6, która obejmuje techników analityki medycznej, ratowników medycznych, techników elektroradiologów w wykształceniem średnim oraz pielęgniarek lub położnych z wykształceniem średnim bez specjalizacji. Ile zarabia pielęgniarka z wykształceniem średnim i bez specjalizacji? Minimalne zarobki w Polsce to 5.322,78 zł brutto (współczynnik pracy 0,94).

Ile zarabia pielęgniarka w Polsce? Sprawdzamy średnie zarobki

Znamy już minimalne wynagrodzenie pracowników po studiach magisterskich, po licencjacie i ze specjalizacją. Warto zauważyć, że minimalna, określona w prawie pensja nie musi odzwierciedlać realnego wynagrodzenia pracowników medycznych w Polsce. Aby określić średnie zarobki pracowników medycznych, przeanalizujemy raport Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak, zaprezentowany na stronie wynagrodzenia.pl.

Ile zarabia pielęgniarka? Według raportu zaktualizowanego w styczniu 2022 roku, pielęgniarki zarabiają średnio od 4 180 do 5 820 zł brutto miesięcznie. 25 % pracowników (na przykład początkująca pielęgniarka) zarabiało mniej niż 4 180 zł brutto. Z kolei 25% pracowników (np. pielęgniarka po studiach magisterskich lub po licencjacie, ze specjalizacją) mogło liczyć na zarobki powyżej 5 820 zł brutto. Mediana wynagrodzenia na stanowisku pielęgniarki to 4 990 zł brutto.

Według raportu, średnie zarobki na godzinę lub na miesiąc są uzależnione od kilku podstawowych czynników. Jest to staż pracy, wykształcenie, wielkość firmy oraz województwo. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń zostało przeprowadzone na próbie 317 pielęgniarek.

Miesięczna pensja może być przeliczona na godzinę pracy. Załóżmy, że pracownik medyczny pracuje średnio 159 godzin miesięcznie. W tym przypadku płaca na godzinę będzie wynosiła około 26 – 37 zł brutto (co daje średnio kwotę 31 zł na godzinę brutto). Sprawdź także ten artykuł z informacjami, ile zarabia lekarz.

Ile zarabia pielęgniarka oddziałowa?

Ustaliliśmy już, ile zarabia pielęgniarka ogólna w Polsce. Warto także ustalić, na jakie średnio wynagrodzenie może liczyć pielęgniarka oddziałowa? Ponownie sięgamy po dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, zaprezentowanego przez Sedlak & Sedlak w serwisie wynagrodzenia.pl. Raport został sporządzony w styczniu 2022 roku na próbie 167 pielęgniarek oddziałowych.

Pensja pielęgniarki oddziałowej to średnio od 5 080 do 7 180 zł brutto. 25% ankietowanych zarabia średnio poniżej 5 080 zł brutto (np. początkująca pracownica), a co czwarta pielęgniarka oddziałowa może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w kwocie powyżej 7 180 zł brutto. Pielęgniarki oddziałowe pracujące w Polsce zarabiają średnio 6 050 zł brutto (mediana wynagrodzenia).

Pensja pielęgniarki oddziałowej w Polsce jest uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, wielkości firmy oraz województwa. Płaca w przeliczeniu na godzinę pracy okazuje się trudna do jednoznacznego określenia.

Wiesz już, ile zarabia pielęgniarka w Polsce. A może zainteresuje Cię również, ile zarabia lekarz ze specjalizacją lub pracownik medyczny po licencjacie? W pozostałych artykułach znajdziesz więcej praktycznych informacji. Podpowiadamy między innymi, czym są wczasy pod gruszą i ustalamy, ile jest ważna recepta na poszczególne grupy leków.

ikona podziel się Przekaż dalej