Rodzaje cementu portlandzkiego i jego skład chemiczny

Cement jest spoiwem hydraulicznym. Jest szeroko stosowanym materiałem budowlanym. Ciężko wręcz wyobrazić sobie infrastrukturę drogową, mieszkalną i użytkową bez jego wykorzystania. Cement jest wytwarzany z surowców pochodzenia naturalnego: wapień, margiel i glina. Po procesie wypalenia w piecu cementowym powstaje klinkier, który jest mielony z gipsem. Czasem łączy się go również z kamieniem wapiennym, żużlem czy popiołami lotnymi.

Proporcje poszczególnych składników odgrywają tu kluczową rolę, i mają bezpośrednie przełożenie na takie bardzo ważne właściwości użytkowe jak: urabialność, wytrzymałość czy szeroko rozumiana odporność.

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów czy też odmian cementu. Jednym z najpopularniejszych jest cement portlandzki oraz cement portlandzki wieloskładnikowy. Mamy również w sprzedaży na rynku cement hutniczy (często stosowany do fundamentów), cement pucolanowy, cement wapienny (nazwa potoczna) oraz cement glinowy. Można spotkać się również z cementem żużlowym oraz cementem anhydrytowym. Niejednokrotnie zetkniemy się również z nazwą cement portlandzki wapienny oraz cement portlandzki żużlowy.

Jednak najczęściej zamiast pełnej nazwy cementu, z wyraźnym wskazaniem składnika przewodniego, dostajemy produkt z mnóstwem nie do końca zrozumiałych oznaczeń. Jeśli mamy zamiar kupić cement portlandzki, przeanalizujmy kilka najważniejszych kodów liczbowych i literowych na opakowaniu cementu aby mieć pewność że kupujemy produkt jakiego potrzebujemy.

Klasy i oznaczenia cementu portlandzkiego

Nazwa cement portlandzki pochodzi od jego rzekomego wynalazcy - Josepha Aspdina. Anglik opatentował ten powszechnie dziś stosowany materiał budowlany w 1824 roku. Nazwa nawiązuje do koloru skał z wyspy Portland, które kojarzyły się wynalazcy z jego wyrobem.

Obecnie cement jest szeroko stosowany w budownictwie. Jednak nie każdy cement dostępny na rynku to cement portlandzki. Producenci na opakowaniach lubią szafować tą nazwą, która jednak nie zawsze odpowiada rzeczywistości.

Na każdym worku cementu (a przynajmniej tak powinno być) widnieje szereg oznaczeń, które informują nas z jakim rodzajem wyrobu mamy do czynienia. Oprócz, co naturalne, nazwy producenta, nazwy własnej, normy i adresu zakładu produkcyjnego, znajdziemy wiele innych oznaczeń.

A więc na opakowaniu cementu powinny się znaleźć informacje o rodzaju i składzie produktu, ilości składników mineralnych oraz literowe oznaczenia dodatków, zastosowanych w danym wyrobie. Dodatkowo producent umieszcza na etykiecie informacje o właściwościach cementu a także oznaczenie klasy wytrzymałości.

Jedną z najważniejszych informacji jaką znajdziemy na opakowaniu z cementem, jest rodzaj cementu. Tutaj wyróżniamy pięć podstawowych klas. Są to:

  • CEM I – cement portlandzki,
  • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy (często cement portlandzki wapienny),
  • CEM III – cement hutniczy,
  • CEM IV – cementy pucolanowe
  • CEM V – cement wieloskładnikowy.

Oznaczenia cyfr rzymskich przy skrócie CEM, mają nas informować o czystości cementu. Teoretycznie CEM I będzie więc typowym cementem portlandzkim bez dodatków. CEM III z kolei będzie cementem hutniczym, a więc o zupełnie innych właściwościach użytkowych. 32 5

Od CEM II do CEM III spotkamy się z oznaczeniami A lub B. Są to pozostałe składniki główne (poza klinkierem). Odpowiednio będzie to ilość składników w przedziałach procentowych. Przykładowo: CEM II A - 6%-20%, CEM II B 21% -35% itd.

Na opakowaniu cementu widnieją również inne oznaczenia literowe. Są to informacje o rodzaju zastosowanego dodatku do klinkieru (D, S. P, M, i wiele innych). Literą S oznacza się dodatek w postaci granulowanego żużlu wielkopiecowego, P - będzie to dodatek pucolany naturalnej, D - pył lotny krzemionkowy itd.

Na stronach internetowych producentów cementu niejednokrotnie można znaleść kody i dokładne wyjaśnienia co oznaczają poszczególne litery a także informacje o normach. Jednak nie jest to jeszcze niestety powszechnie praktykowany ukłon w stronę nabywców.

Cement portlandzki to najwyższej jakości cement w Polsce. Jego cena jest wyższa niż innych cementów, ma jednak bardzo szerokie zastosowanie i najczystszy skład.
Cement portlandzki – cena, zastosowanie, skład, opinie

Kolejną istotną informacją są kody literowe dotyczące szczególnych właściwości danego produktu cementowego:

  • R - rodzaj cementu o wysokim współczynniku wytrzymałości wczesnej,
  • L - cement hutniczy o wysokim współczynniku wytrzymałości wczesnej,
  • N - cement o wypośrodkowanym przyroście wytrzymałości wczesnej,

Możemy również spotkać oznaczenia dotyczące niskiego poziomu ciepła hydratacji (LH), czy o niskiej zawartości alkaidów (NA).

Jednym z bardzo ważnych oznaczeń jest także klasa wytrzymałości. Spotkamy się tutaj z numerami od 32,5 do 52,5. Zasadniczo im niższy numer tym niższa wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (czas wiązania betonu, przy średniej temperaturze +20 st. C.).

Jak widać, nie wszystko złoto co się świeci, a nieumiejętne czytanie etykiet może się skończyć zakupem materiału budowlanego, który nie będzie się nadawał do preferowanych przez nas zastosowań.

Zastosowanie cementu portlandzkiego

Cement portlandzki, nazywany również białym cementem ma szerokie zastosowania w budownictwie.

W zależności od klasy wytrzymałości (o czym była mowa wcześniej) cement portlandzki możemy stosować do przygotowania zapraw murarskich i tynkarskich. Stosuje się go również w gotowych mieszankach takich jak zaprawy czy kleje. Cement portlandzki jest wykorzystywany także do produkcji prefabrykatów takich jak między innymi płyty chodnikowe i kostka brukowa.

Cement portlandzki ma również zastosowanie do produkcji różnych wyrobów betonowych. Ten rodzaj cementu doskonale sprawdza się także w betonie architektonicznym.

Biały cement portlandzki jest także składnikiem fugi oraz różnego rodzaju tynków renowacyjnych, do wewnętrznych i zewnętrznych elementów w budynkach.

Ceny producentów cementu

Chyba każdy kiedyś słyszał o cemencie jedynka, produkowanym przez Ożarów. Swoją przygodę z cementem rozpoczynali za czasów późnego Gierka, jednak cementownia zaczęła powstawać już na początku lat 70-tych. Zresztą firma specjalizuje się nie tylko w cemencie portlandzkim. Wytwarzają również cement hutniczy, beton, prefabrykaty i dużo innych materiałów budowlanych.

Ceny cementu z Ożarowa są zróżnicowane w zależności od klasy. Za cement portlandzki CEM I 32,5 zapłacimy od 11 do 12 zł (worek 25 kg), w zależności od dostawcy. Cena cementu wieloskładnikowego  CEM II/B-V 32,5  to średnio 9,50 zł za worek.

Dla porównania cena cementu Lafarge Standard  CEM II/B 32,5 to 9,30 zł (również worek 25 kg). Z kolei Cement Biały firmy Cemex (CEM I 52,5 R) to koszt 29 zł za 25 kg. Jednak jest to cement o specjalnym przeznaczeniu i wysokiej wytrzymałości na ściskanie.

Dość korzystnie prezentuje się na tym tle oferta Cementowni Warta. Cena cementu wieloskładnikowego CEM II/B-M  32,5 R to 330 zł za tonę. W podobnej cenie zakupimy cement do betonu Expert. CEM II /B-M (S-V) 42,5N, cement ten kosztuje 344 zł. W przypadku cementu portlandzkiego CEM I 32,5 Warty zapłacimy 400 zł za tonę.

Nie zapomnij o najważniejszym!

Kupuj cement portlandzki u sprawdzonych producentów, którzy cieszą się renomą i długim doświadczeniem w wyrobie cementu. Sprawdzaj czy cement który chcesz nabyć jest zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz z pozostałymi normami. Producenci, których wyroby są zgodne z wymaganiami chętnie udostępniają takie informacje na opakowaniu lub na swojej stronie internetowej. Należy więc zachować ostrożność jeśli do takich informacji trudno dotrzeć lub są one niedostępne.

Jeśli na opakowaniu nie ma oznaczeń, lub są one chaotyczne i stojące ze sobą w sprzeczności - trzeba w takim wypadku zrezygnować z kupna. Jasna i przejrzysta informacja to podstawa handlu. Konkurencja jest na tyle duża, że na pewno znajdziemy produkt wysokiej jakości, przejrzyście i jasno oznakowany.

Cement należy dobierać klasą i parametrami wytrzymałościowymi do preferowanego przez nas zastosowania. Nie ma cementu który nadawałby się idealnie do wszystkiego. Należy podejmować przemyślane decyzje i nie kierować się tylko ceną.

ikona podziel się Przekaż dalej