Betonowanie zimą

Beton składa się z cementu, piasku, wody i kruszywa. To właśnie woda, stanowi tu clou całego problemu betonowania zimą. Podczas mrozów świeżo wylany beton może zamarznąć i zostać uszkodzony podczas zamarzania wody, a co za tym idzie, zwiększenia jej objętości.

Betonowanie zimą niesie za sobą realne ryzyko w postaci wysokich kosztów związanych z rozsadzeniem betonu. Beton w początkowej fazie po wylaniu, posiada bardzo niewielkie możliwości rozciągania.  Przy laniu betonu, normy podają wyraźnie, że “ temperatura powierzchni betonu nie powinna spadać poniżej 0oC, dopóki wytrzymałość na ściskanie w jego warstwie powierzchniowej nie osiągnie wartości co najmniej 5 MPa.” Chodzi tu o moment wiązania betonu, czyli sytuację już po wylaniu betonu. Bardziej szczegółowo, jest to moment od początku wiązania betonu do osiągnięcia przez niego wytrzymałości krytycznej.

Czy w związku z powyższym możliwe jest betonowanie zimą? Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Jednak nie w każdych warunkach i nie przy dowolnej temperaturze. Zasadniczo istnieje kilka sposobów aby betonowanie zimą miało rację bytu, a pielęgnacja betonu i nie dopuszczenie do jego zamarznięcia, stało się możliwe.

Przykładowo, już na etapie produkcyjnym betonu, można założyć instalację do podgrzewania kruszyw i wody i utrzymywać temperaturę na bezpiecznym poziomie + 5oC.

Beton architektoniczny - zobacz cenę!

Jednak żeby nie dopuścić do sytuacji zamarzania betonu w trakcie jego dojrzewania po wylaniu, należy zastosować do jego produkcji dodatki do betonu, lub zmodyfikować jego skład bezpośrednio przed laniem betonu, a także zastosować optymalne proporcje poszczególnych składników.

Dodatki do betonu umożliwiające betonowanie zimą

Do poprawiania własności betonu zimą, przy niskich temperaturach, wykorzystuje się domieszki do betonu w postaci płynów lub proszków. W wielu przypadkach umożliwia to lanie betonu i jego wiązanie w temperaturze nawet do - 10oC. Przy niższych temperaturach problemy narastają, dlatego absolutnie nie należy betonować zimą jeśli temperatura spada poniżej - 15 st.C.

Dodatki do betonu to nic innego jak mieszaniny chemiczne oparte na różnych związkach, między innymi węglanie potasowym, chlorku wapniowym czy azotanie wapnia. Dodaje się je do betonu w odpowiednich proporcjach.

Domieszki do betonu podwyższają jego temperaturę, obniżają temperaturę zamarzania wody i powodują, że można jej użyć mniej do wyrobu betonu. W zależności od doboru dodatków do betonu, można je roboczo podzielić na takie które przyspieszają wiązanie lub twardnienie betonu, napowietrzają lub redukują ilość potrzebnej wody.

Jeżeli jednak istnieje możliwość odczekania, aż miną mrozy, to lepiej to uczynić, gdyż wyrób betonu z domieszkami jest dużo droższy i nie daje nam stuprocentowej gwarancji, że beton zimową operację wytrzyma.

Jeśli jednak decydujemy się na lanie betonu zimą, pamiętajmy o stosowaniu oprócz dodatków do betonu innych zabezpieczeń, które zminimalizują ryzyko wystąpienia problemów. W okresie zimowym należy zainwestować w wytrzymały cement , o wysokich parametrach, do wyrobu betonu używać jak najmniejszej ilości wody, aby beton był gęstszy.
Nie należy również dopuszczać do oblodzenia  szalunków i prętów zbrojeniowych. Beton można także dodatkowo chronić poprzez izolację styropianem lub matami słomianymi, z wełny mineralnej lub z wykorzystaniem płacht brezentowych.

Pamiętajmy, że nawet najlepszy jakościowo beton stanie się bezwartościowy bez skutecznie prowadzonej pielęgnacji. Zaniedbania w tym zakresie mogą mieć poważne konsekwencje nie tylko w okresie mrozów. Świeży beton należy chronić również przed innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr, opady deszczu lub śniegu i wysoką temperaturą otoczenia. Biorąc to wszystko pod uwagę lanie betonu należy przeprowadzać w jak najbardziej sprzyjających warunkach i tylko w ostateczności prowadzić betonowanie zimą przy ujemnej temperaturze.

ikona podziel się Przekaż dalej