Klasy ekspozycji betonu - co to jest?

Klasa ekspozycji betonu jest dla nas istotną informacją na temat oddziaływania czynników środowiskowych na beton bądź konstrukcje się w nim znajdujących. Są one określane przez Polskie Normy, m.in. takie jak: PN-80/B-01800, PN-82/B-01801, czy też PN-86/B-01811.

Wśród zagrożeń środowiskowych wymienia się oddziaływanie na:

  • Agresywność wody w stosunku do betonu
  • Agresywność środków odlodzających
  • Chlorki z wody morskiej
  • Chlorki niepochodzące z wody morskiej
  • Karbonatyzację
  • Agresywność chemiczną

Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź zebrane w tym miejscu artykuły o betonie.

Klasa środowiskowa i jej rodzaje

Klasy ekspozycji betonu zawiera w sobie poniższa tabela wg PN-EN 206:2014:

Klasa ekspozycji

Opis środowiska

Brak zagrożenia

X0

Wszystkie betony niezbrojone, z wyłączeniem klas XF oraz XA

Klasa środowiskowa uzależniona od korozji poprzez karbonatyzację

XC1

betony sporadycznie suche i sporadycznie suche lub stale mokre

XC2

betony mokre, sporadycznie suche

XC3

betony umiarkowanie wilgotne

XC4

betony cyklicznie suche i mokre

Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków niepochodzących z wody morskiej

XD1

betony umiarkowanie wilgotne

XD2

betony sporadycznie suche

XD3

betony cyklicznie suche i mokre

Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków pochodzących z wody morskiej

XS1

korozja wywołana stałym zasoleniem powietrza

XS2

korozja wynikająca ze stałego zanurzenia w wodzie

XS3

betony znajdujące się w strefie pływów, rozbryzgów oraz aerozoli

Klasa ekspozycji wywołana zamrażaniem i/lub rozmrażaniem

XF1

betony umiarkowanie nasycone wodą

XF2

betony umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi

XF3

betony silnie nasycone wodą bez środków odlodzających

XF4

betony silnie nasycone wodą ze środkami odlodzającymi lub wodą morską

Klasa ekspozycji uzależnione od agresji chemicznej

XA1

betony wystawione na słabą agresję chemiczną

XA2

betony wystawione na umiarkowaną agresję chemiczną

XA3

betony wystawione na silną agresję chemiczną

Beton architektoniczny - zobacz cenę!

Powyższa tabela pokazuje skalę konkretnych czynników środowiskowych oddziałujących na beton. Możemy w ten sposób dowiedzieć się, jak silna występuje agresywność wody w stosunku do betonu, czy też jak mocno oddziałuje korozja występująca w wyniku karbonatyzacji. A może zainteresuje cię także artykuł o betonie wodoszczelnym?

Klasy betonu mogą być różne. Niektóre są bardziej, inne mniej trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.
Klasy ekspozycji betonu - co oznaczają, czym się różnią i na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Klasy ekspozycji betonu - na co zwracać uwagę?

Na podstawie tej skali, dopasowane zostały klasy wytrzymałości na ściskanie. Wcześniej wskazana tabela pokazuje nam jak jest dokładnie klasa konstrukcji w oddziaływaniu na poszczególny czynnik. Jednak nas interesuje przede wszystkim to, na jakie klasy betonu powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście nie wszystkie z nich będą dotyczyć budownictwa mieszkaniowego. Ponieważ duża agresywność wody w stosunku do betonu, szczególnie wody morskiej, dotyczy takich konstrukcji jak baseny, mosty, czy też nawierzchnie parkingowe. Jeśli zainteresował cię ten temat, przeczytaj także ten artykuł o klasach betonu.

Poniższa tabela pokazuje nam jaka konkretna klasa konstrukcji wytrzymałości na ściskanie powinna być dopasowana do klasy ekspozycji, a także jakie konkretny beton znajduje zastosowanie w budownictwie. Jeśli szukasz więcej informacji, przeczytaj także ten artykuł z poradami na temat wiercenia w betonie.

Klasa ekspozycji

Klasa konstrukcji wytrzymałości na ściskanie

Przykładowe zastosowanie betonu

Brak zagrożenia

X0

C12/15

różne elementy betonowe, które występują wewnątrz budynków

Klasa środowiskowa uzależniona od korozji poprzez karbonatyzację

XC1

C20/25

różne elementy betonowe występujące wewnątrz budynków ze standardowym poziomem wilgotności powietrza

XC2

C25/30

betony sporadycznie suche mogą być wykorzystywane do budowy fundamentów

XC3

C30/37

elementy wewnątrz budynków, które są nastawione na większą wilgoć

XC4

C30/C37

elementy, które mogą być bardziej niż sporadycznie mokre

Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków niepochodzących z wody morskiej

XD1

C30/37

elementy betonowe, których dotyczy korozja chlorków znajdujących się w powietrzu

XD2

C30/37

baseny kąpielowe, zbiorniki wodne, w których agresywność wody w stosunku do betonu jest dość duża

XD3

C35/C45

mosty, drogi, parkingi

Klasa środowiskowa uzależniona od działania chlorków pochodzących z wody morskiej

XS1

C30/37

elementy betonowe znajdujące się blisko wybrzeży

XS2

C35/45

klasa konstrukcji pozwala na zatopienie elementów w morskiej wodzie

XS3

C35/45

powierzchnie betonowe narażone na efekt abrazji

Klasa ekspozycji wywołana zamrażaniem i/lub rozmrażaniem

XF1

C30/37

pionowe powierzchnie betonowe narażone na kontakt ze środkami odladzającymi i zamrażającymi

XF2

C25/30

pionowe powierzchnie betonowe sporadycznie mokre, czyli nasycone wodą, a także narażone na kontakt ze środkami odlodzającymi

XF3

C30/37

poziome powierzchnie betonowe, które są sporadycznie mokre i silnie nasycone wodą, które borykają się z obecnością środków odlodzających

XF4

C30/37

drogi i mosty

Klasa ekspozycji uzależnione od agresji chemicznej

XA1

C30/37

beton narażony na środowisko sporadycznie mokre i silnie nasycone w kontakcie z wodą gruntową

XA2

C30/37

beton narażony na silny kontakt z wodą gruntową

XA3

C30/37

beton narażony na silny kontakt z wodą gruntową

Z powyższego zestawienia wynika, że najczęściej stosowaną klasą wytrzymałości na ściskanie betonu, jest C30/37 oraz C35/45. Ta klasa betonu doskonale radzi sobie z różnymi czynnikami środowiskowymi, zarówno tym czy betony są sporadycznie suche, czy mokre, jak i również narażone na wysokie nasycenie wodą z obecnością chlorków. Jednak w tradycyjnym budownictwie w zupełności możemy skupić się na klasach C15/20 oraz C20/25. A może zainteresuje cię także ten artykuł o betonie architektonicznym?

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 89,1% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii beton