Aktualne ceny materiałów budowlanych w roku 2022, kontra cennik w hurtowniach w analogicznym okresie 2021 roku

Aktualne ceny materiałów budowlanych biją kolejne rekordy. Produkty dostępne w hurtowniach są sprzedawane drogo, a niekiedy okazują się trudnodostępne. Sytuacja przełożyła się na rynek nieruchomości. Wzrosty cen możemy przeanalizować dzięki corocznym raportom Grupy PSB Handel S.A. która na bieżąco analizuje zmiany cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Okazuje się, że aktualne ceny materiałów budowlanych przyniosły rekordowe, dwucyfrowe podwyżki. Pierwsze półrocze 2021 przynosiło umiarkowany wzrost cen w hurtowniach i składach budowlanych. Wzrosty cen nabrały tempa w drugiej połowie roku i aktualnie uzyskują bardzo duże wartości. Średnie wzrosty cen w styczniu 2022 roku zwiększyły się o średnio 28% w porównaniu do roku 2021.

Średnie ceny materiałów budowlanych kategorii izolacji termicznych wzrosły o 68% w stosunku do analogicznego okresu uprzedniego roku. Jest to najwyższa odnotowana podwyżka. Drogo zrobiło się także w katalogach płyt OSB i suchej zabudowie. Aktualne ceny materiałów budowlanych wzrosły o 54% w porównaniu do roku ubiegłego. Na początku roku 2022 zanotowano także wzrost cen w kategorii ściany i kominy oraz dachy i rynny. Wzrosty cen osiągnęły wartość 27 %. Cenniki produktów w kategorii otoczenie domu wzrosły średnio o 22%, a instalacje wodochronne o 21%. Drogo jest również w cennikach materiałów budowlanych z kategorii instalacje i ogrzewanie. Średnie wzrosty cen wyniosły tu 20%, a materiały wykończeniowe podrożały o średnio 18%. Oświetlenie i elektryka, płytki, łazienki, kuchnie oraz narzędzia odnotowały wzrost cen na poziomie 16%. Wzrosty cen odnotowano również w takich kategoriach jak Wyposażenie, AGD (14%), chemia budowlana (12%), motoryzacja, farby, lakiery (10%). Aktualne ceny materiałów budowlanych z kategorii cement i wapno podrożały średnio o 6%. Jest to najniższy wzrost odnotowanych w raporcie cen na 2022 rok.

Aktualne ceny materiałów budowlanych – wzrost cen w styczniu 2022 w porównaniu do cen ze stycznia 2021 roku

Grupa towarów

Zmiana cen rok do roku

Izolacje termiczne

68,0 %

Płyty OSB

54,0 %

Sucha zabudowa

54,0 %

Ściany, kominy

27,0 %

Dachy, rynny

27,0 %

Otoczenie domu

22,0 %

Instalacje wodochronne

21,0 %

Instalacje, ogrzewanie

20,0 %

Wykończenia

18,0 %

Ogród i hobby

17,0 %

Oświetlenie, elektryka

16,0 %

Płytki, łazienki, kuchnie

16,0 %

Narzędzia

16,0 %

Stolarka

15,0 %

Wyposażenie, AGD

14,0 %

Chemia budowlana

13,0 %

Dekoracje

12,0 %

Motoryzacja

10,0 %

Farby, lakiery

10,0 %

Cement, wapno

6,0 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu www.grupapsb.com.pl

Wzrosty cen materiałów budowlanych w latach 2018 – 2021

Rok 2022 przynosi rekordowe wzrosty cen, jednak pierwsze duże podwyżki odnotowano już na przełomie lat 2020 – 2021. Sytuacje doskonale obrazuje porównanie w raporcie Grupy PSB Handel S.A, obejmującym analizę cen w grudniu 2021 do cenników z grudnia 2020. Najwyższe wzrosty cen w hurtowniach odnotowano w kategorii płyt OSB, które podrożały o średnio 63%. Drogo było także w kategorii izolacji termicznych. Cennik materiałów wzrósł o średnio 57%. Wysokie ceny w hurtowniach odnotowały również produkty z kategorii sucha zabudowa (42%). Ceny materiałów budowlanych z innych kategorii podrożały średnio o kilkanaście procent. W porównaniu cen w latach 2020 – 2021 nie odnotowano żadnych produktów, które uległyby obniżkom. Najmniejsze wzrosty cen objęły takie kategorie produktów jak motoryzacja, farby, lakiery (średnio 10%) oraz cement i wapno (wzrosty cen na poziomie 7%).

Jeszcze rok wcześniej, średnie ceny materiałów budowlanych w hurtowniach i katalogach wyróżniały się niewielkim wzrostem. Średnie wzrosty w grupach produktowych wyniosły jedynie 1,6% w skali roku. W raporcie znalazły się też kategorie produktów, które ulegały obniżkom cen. Dobrym przykładem stawek były ceny katalogowe izolacji termicznych, które zmniejszyły się o około 0,8%. Ceny materiałów budowlanych z kategorii ściany i kominy obniżyły się średnio o 4,5% z kolei produkty do otoczenia domu potaniały o około 4,0%.

Średnie ceny materiałów budowlanych z grudnia 2019 w stosunku do grudnia 2018 również nie odnotowały dużych wzrostów. Drogo było jedynie w kategorii cement, wapno (średnie wzrosty cen na poziomie 10,3%) oraz w katalogach produktów związanych ze ścianami i kominami (średnio 6,3%). Ceny w kategorii otoczenie domu wzrosły o 5,7%, a w suchej zabudowie i lakierach o 3,5%. Jednocześnie można było odnotować dwie grupy produktów, które potaniały. Mowa tu o płytach OSB, które staniały średnio 12,9% oraz o izolacjach termicznych (średnie obniżki ceny na poziomie 3,7%). Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o materiałach budowlanych.

Poniżej prezentujemy porównania cen w hurtowniach i na składach budowlanych. W tabeli zanotowaliśmy spadki i wzrosty cen na podstawie raportów grupy PSB.

Średnie ceny materiałów budowlanych w latach 2018 – 2021. Procentowe spadki wzrosty cen na przestrzeni lat

Grupa towarów

Ceny w grudniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r.

Ceny w grudniu 2020 r. w stosunku do grudnia 2019 r.

Ceny w grudniu 2019 r. w stosunku do grudnia 2018 r.

Izolacje termiczne

57,0 %

-0,8 %

-3,7 %

Płyty OSB

63,0 %

7,5 %

-12,9 %

Sucha zabudowa

42,0 %

2,1 %

3,5 %

Ściany, kominy

23,0 %

-4,5 %

6,3 %

Dachy, rynny

24,0 %

1,8 %

1,8 %

Otoczenie domu

14,0 %

-4,0 %

5,7 %

Instalacje wodochronne

17,0 %

0,8 %

1,2 %

Instalacje, ogrzewanie

19,0 %

3,1 %

1,7 %

Wykończenia

14,0 %

1,7 %

2,9 %

Ogród i hobby

16,0 %

2,6 %

3,2 %

Oświetlenie, elektryka

13,0 %

2,0 %

1,7 %

Płytki, łazienki, kuchnie

14,0 %

1,6 %

2,5 %

Narzędzia

14,0 %

2,6 %

1,2 %

Stolarka

16,0 %

2,3 %

1,2 %

Wyposażenie, AGD

11,0 %

2,9 %

1,8 %

Chemia budowlana

10,0 %

2,0 %

3,4 %

Dekoracje

9,0 %

1,6 %

1,8 %

Motoryzacja

10,0 %

3,4 %

1,2 %

Farby, lakiery

10,0 %

0,9 %

3,5 %

Cement, wapno

7,0 %

7,3 %

10,3 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów www.grupapsb.com.pl

Ceny materiałów budowlanych w latach 2016 – 2018. Procentowe porównanie cenników towarów

Lata 2016 – 2018 nie przynosiły znaczących wzrostów cen w katalogach materiałów budowlanych. Średnie wzrosty cen w grudniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 uległy kilkuprocentowym podwyżkom. Najbardziej podrożały produkty z kategorii ściany i kominy (19,3%) oraz płyty OSB (średnio o 13%). Ceny materiałów budowlanych z kategorii otoczenie domu wzrosły o 11,4%. Produkty z pozostałych kategorii wzrosły o kilka procent. Dobrym przykładem jest wzrost stawki za farby i lakiery (4,0%), izolacje termiczne (3,9%), elementy wykończenia (2,2%) dachy i rynny (2,0%), a także narzędzia (1,3%). Obniżkom cen uległa jedynie elektryka, która odnotowała spadek na poziomie 0,9%.

Podobna sytuacja dotyczyła relacji cen w latach 2016 – 2017. W tym okresie odnotowano największe wzrosty w kategorii izolacji termicznych. Średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 8,4%. Drogo było także w kategorii suchej zabudowy, która odnotowała średni wzrost na poziomie 5,4%. Dachy i rynny podrożały średnio o 4,5%, a izolacje wodochronne o 4,1%. Stosunkowo niskie wzrosty odnotowano w kategorii chemii budowlanej (0,4%), w kategorii instalacje oraz dom i hobby (0,7%), a także w stolarce (0,9%). Porównanie średnich cen w latach 2016 – 2017 ujawniło też niewielkie spadki w dwóch kategoriach. Elektryka i oświetlenie staniały o średnio 0,2%, z kolei produkty z katalogów otoczenia domu potaniały o 0,1%. Poniżej prezentujemy tabelaryczne porównanie wzrostów i w cennikach materiałów budowlanych.

O ile potaniały lub staniały średnie ceny materiałów budowlanych w latach 2016 – 2018? Katalog

Grupa towarów

Ceny w grudniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r.

Ceny w grudniu 2017 r. w stosunku do grudnia 2016 r.

Izolacje termiczne

3,9 %

8,2 %

Płyty OSB

13,0 %

Sucha zabudowa

1,0 %

5,4 %

Ściany, kominy

19,3 %

Dachy, rynny

2,0 %

4,5 %

Otoczenie domu

11,4 %

-0,1 %

Instalacje wodochronne

1,5 %

4,1 %

Instalacje, ogrzewanie

2,9 %

0,7 %

Wykończenia

2,2 %

Ogród i hobby

2,4 %

0,7 %

Oświetlenie, elektryka

-0,9 %

-0,2 %

Płytki, łazienki, kuchnie

0,3 %

Narzędzia

1,3 %

1,0 %

Stolarka

3,1 %

0,9 %

Wyposażenie, AGD

0,3 %

1,0 %

Chemia budowlana

1,2 %

0,4 %

Dekoracje

0,7 %

Motoryzacja

2,0 %

0 %

Farby, lakiery

4,0 %

0,6 %

Cement, wapno

4,4 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów www.grupapsb.com.pl

ikona podziel się Przekaż dalej