Rozwiertak - najistotniejsze informacje

Rozwiertak jest narzędziem, które służy do finalnej końcowej obróbki otworów walcowych oraz stożkowych w przypadkach, gdy wymagana jest wyższa klasa dokładności. Za pomocą rozwiertaków można osiągnąć dokładności wykonywanych otworów w klasach od IT7 do IT5.

Najczęściej stosowane są kolejno dwa rodzaje rozwiertaków. Są nimi rozwiertak zdzierak oraz rozwiertak wykańczak. Usuwają one ok. 0,1÷0,2 mm naddatku. Inny podział rozwiertaków to rozwiertak maszynowy i rozwiertak ręczny. mogą być ręczne lub maszynowe. Rozwiertaki takie mają parzystą liczbę ostrzy, która zawiera się od 4 do kilkunastu. Linia ostrza w rozwiertaku jest zwykle nachylona pod kątem do osi rozwiertaka od 5° do 45° i jest ułożona w kierunku przeciwnym niż kierunek skrawania. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, przeczytaj ten artykuł o wiertłach do gresu.

Inną klasę rozwiertaków stanowią rozwiertaki, które są stosowane do otworów stożkowych np. Morse’a. Obróbka takim rozwiertakiem ma za zadanie usunięcie bardzo dużej ilości materiału. Praca ta polega na przekształceniu otworu walcowego wstępnie wykonanego wiertłem, w otwór stożkowy. Najczęściej stosowany jest komplet trzech rozwiertaków: wstępny, zdzierak i wykańczak.

Ponadto wyróżnić można takie rodzaje rozwiertaków jak: rozwiertak kotlarski, rozwiertak komorowy oraz rozwiertak nastawny. Pod względem materiału do obróbki stosuje się rozwiertak do metalu i do drewna. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, przeczytaj także ten artykuł o popularnych rodzajach wierteł.

Rozwiertaki - rodzaje

Rozwiertak zdzierak

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiertaków jest zdzierak. Ma on za zadanie usunięcie dużej części zbędnego materiału. Można go używać do pracy nad usunięciem od 0,2 mm do nawet 4 mm zbędnej warstwy obrabianego materiału.

Rozwiertak zdzierak charakteryzuje się dodatnim kątem natarcia na czołowych krawędziach skrawających. Rozwiertaki zdzieraki ze względu na to posiadają typowe ostrza kręte i wygląd taki jak w klasycznych wiertłach. Jeśli interesuje cię ten temat, sprawdź także te zebrane artykuły o różnych wiertłach.

Rozwiertak wykańczak

Rozwiertak wykańczak używany jest przy rozwiercaniu otworów walcowych. Stosuje się je po rozwiertakach zdzierakach oraz po wierceniu zwykłym wiertłem. W tym drugim przypadku, jednak tylko, gdy jakość otworu, nad którym pracujemy na to pozwala.

Zadanie to wykonuje się jedynie przy usuwaniu bardzo cienkiej warstwy materiału. Rozwiertaki cechuje skala dokładności w przedziale od H5 do H7. W rozwiertakach wykańczakach najczęściej stosuje się dokładność H7.

Rozwiertak stożkowy

Rozwiertaki stożkowe służą do przygotowania otworów pod gwinty oraz do przystosowania otworów pasowanych. Rozwiertak stożkowy umożliwia precyzyjne wykonanie otworu, który został wcześniej wywiercony, bez konieczności jego wcześniejszego rozfrezowywania.

Rozwieraki stożkowe są narzędziami bardzo precyzyjnymi oraz wydajnymi jeżeli są one w odpowiedni sposób zastosowane. Rozwiertak stożkowy jest podstawowym narzędziem wspomagającym proces poprzedzający gwintowanie. Jeśli szukasz więcej informacji, przeczytaj ten artykuł o wiertłach do szkła.

Rozwiertak kotlarski

Rozwiertaki kotlarskie są bardzo silnymi narzędziami, które wykorzystuje się do przygotowywania otworów pod nity w materiałach charakteryzujących się dużą twardością. Rozwiertak kotlarski jest narzędziem, które zdziera kolejne płaty materiału.

Rozwiertak to urządzenie, które dobrze sprawdza się w czasie wykańczania mieszkania. Powinien znaleźć się w warsztacie każdego zapalonego majsterkowicza.
Rozwiertak - rodzaje, zastosowanie, wiodący producenci, ceny, porady

Mocowanie rozwiertaków kotlarskich odbywa się przy użyciu stożka Morse’a, który charakteryzuje się samochamownością. Dzięki płetwie istnieje możliwość wybijania rozwiertak z wrzeciona. Mają one bardzo szerokie zastosowanie. Używa się ich do metalu, do stali niestopowych i stopowych, do stali nierdzewnych i kwasoodpornych, do żeliwa szarego, ciągliwego i sferoidalnego, do aluminium, jak również do stopów aluminium i miedzi.

Rozwiertak nastawny

Podobnie jak większość narzędzi do skrawania, tak samo rozwiertak nastawny cechuje się różnorodnością parametrów i właściwości. Dzięki temu istnieje możliwość dopasowania narzędzia do konkretnych potrzeb i materiału.

Rozwiertak nastawny umożliwia wykonywanie otworów przelotowych pod określony wymiar lub pasowanie. Z narzędziami tymi pracuje się ręcznie. Mają one twarde ostrza i ich nadmierne wygięcie oaz zbyt duży nacisk mogą spowodować pęknięcie lub wyszczerbienie płytki. Dlatego należy z nimi pracować delikatnie i ostrożnie. Jeśli szukasz innych wierteł, przeczytaj także ten artykuł o świdrze do drewna.

Polecane modele wiertarek - sprawdź ceny!

Rozwiertak ręczny

Zastosowanie rozwiertaków ręcznych polega przede wszystkim na powiększaniu otworów wcześniej wywierconych jak również na optymalizacji ich do oczekiwanej wielkości. Rozwiertaki ręczne do obróbki otworów uwzględniają dwa najważniejsze parametry, którymi są głębokość oraz chropowatość.

Rozwiertaki ręczne do obróbki otworów charakteryzują się dużą precyzją i praca nimi przebiega sprawnie. Rozwiertaki ręczne dostępne są w różnych rozmiarach i parametrach. Przewidziane są jako narzędzia do pracy delikatnej.

Rozwiertak maszynowy

Rozwiertaki maszynowe mogą być przeznaczone do wykonywania takich otworów, których parametry są dokładnie określane. Rozwiertak maszynowy zakupić można w dwóch różnych sposobach mocowania. Są to mocowanie nasadzane oraz mocowanie trzpieniowe.

Rozwiertaki maszynowe produkowane są najczęściej ze stali wysokogatunkowej. Stal wysokogatunkowa charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na użytkowanie w różnych, nawet w bardzo trudnych warunkach, jest mało podatna na uszkodzeniom.

Rozwiertak komorowy

Specyficznym rodzajem rozwiertaka jest rozwiertak komorowy. Jest to narzędzie stosowane w przemyśle rusznikarskim. Stosuje się go przy produkcji i konserwacji broni palnej. Rozwiertak komorowy używany jest do pracy przy obróbce komory nabojowej w pistoletach i karabinach.

Ten rodzaj rozwiertaka produkowany jest pod produkcję i konserwację broni palnej. Używany jest przez producentów broni oraz przez ich użytkowników, np. myśliwych. Zastosowanie tego rozwiertaka jest związane z pielęgnacją i czyszczeniem broni.

Rozwiertak - producenci, ceny

Do najlepszych producentów rozwiertaków należą takie firmy jak Fenes oraz Dolfamex. Cena rozwiertaka zależy od jego rodzaju, przeznaczenia, wymiarów oraz materiału, z jakiego został wykonany. Pojedynczy rozwiertak to cena od ok. 80 zł. Można również zakupić zestaw rozwiertaków, których ceny rozpoczynają się od ok. 200 zł.


Polecane wiertła - ceny was zaskoczą!

Rozwiertaki to narzędzia służące do bardzo precyzyjnej obróbki przy skrawaniu materiałów. Spotkać można różne rodzaje rozwiertaków ze względu na charakterystykę docelowego otworu. Ponadto stosować go można do różnych materiałów. Spotyka się np. rozwiertak do metalu lub rozwiertak do drewna. Rozwiertaki są narzędziami przewidzianymi do bardzo dokładnej pracy. Mają bardzo duże znaczenie przy wygładzaniu wcześniej wywierconych otworów, przewiercaniu ich i nadawaniu im innego kształtu.

ikona podziel się Przekaż dalej