Zanim przejdziemy do omówienia benzyny alkilatowej, warto przyjrzeć się problemowi zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. Statystyki pokazują, że wiele miast boryka się z poważnym problemem smogu, który zagraża zdrowiu mieszkańców. Wg badań, najbardziej zanieczyszczone powietrze występuje w dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa, czy Katowice, gdzie poziom szkodliwych substancji w powietrzu często przekracza normy. Jednak problem jest szczególnie uciążliwy w mniejszych miejscowościach na południu Polski - Nowa Ruda, Pszczyna, Sucha Beskidzka, Rybnik, Żywiec czy Nowy Sącz to tylko niektóre z miast, w których liczba dni smogowych w ciągu roku zbliża się do 100. To alarmujący problem, który wymaga natychmiastowych rozwiązań.

Benzyna Alkilatowa - czystsza i bardziej efektywna

Niewielkie silniki spalinowe używane na przykład w narzędziach ogrodowych - takich jak dmuchawa, kosiarka, czy piła spalinowa generują dużą ilość zanieczyszczeń do atmosfery. Co więcej, z uwagi na charakter swojej pracy zanieczyszczenia te są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia. Niedawno zostało jednak wymyślone rozwiązanie, które możne w znaczący sposób ograniczyć problem spalin. Benzyna alkilatowa, bo o niej mowa, to paliwo, które zasługuje na uwagę, zwłaszcza w kontekście problemu zanieczyszczenia powietrza. To paliwo jest znacznie czystsze od tradycyjnej benzyny, ma minimalny zapach i długi okres przydatności do użycia. 

Benzyna alkilatowa znacząco różni sięod tradycyjnej benzyny. Jej kluczową cechą jest wyjątkowo niska zawartość szkodliwych substancji chemicznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i olefiny. To sprawia, że benzyna alkilatowa jest znacznie bardziej czysta i bezpieczna dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Co ważne, jest bezpieczniejsza dla środowiska. Ponadto, jest znacznie bardziej efektywna energetycznie, co oznacza, że potrzebujesz jej mniej do wykonania tych samych zadań, co przy użyciu tradycyjnej PB95.

Benzyna alkilatowa jest produkowana poprzez proces alkilacji, w którym łączone są czyste izopary, parafiny i nasycone węglowodory. W efekcie otrzymuje się paliwo o bardzo stabilnym składzie chemicznym, wolnym od wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. To oznacza, że benzyna alkilatowa nie generuje szkodliwych emisji podczas spalania w silnikach, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do tradycyjnej benzyny.

Maszyny ogrodowe, takie jak kosiarki, dmuchawy, agregaty prądotwórcze, skutery i małe ogrodowe traktory, wyposażone są w silniki spalinowe, które emitują szkodliwe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), nawet gdy nie poruszają się po drogach. To poważny problem, ponieważ emisje z tych maszyn często przewyższają emisje generowane przez pojazdy drogowe, które są uważane za główne źródło zanieczyszczeń mobilnych.

Warto zaznaczyć, że Polska ma poważny problem z emisją wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Według pomiarów poziomu benzo(a)pirenu, jednej z najgroźniejszych substancji w tej kategorii, Polska 40-krotnie przekracza normy WHO. Normy zalecane przez Unię Europejską i prawo krajowe wynoszą jedynie 1 nanogram na metr sześcienny. To problem, który wymaga natychmiastowych działań.

Jakie korzyści niesie stosowanie benzyny alkilatowej?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie emisji szkodliwych substancji jest stosowanie benzyn alkilatowych. W Polsce produkowana jest benzyna alkilatowa Warter PRO, która praktycznie nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani olefin. To sprawia, że korzystanie z niej ma korzystny wpływ na eksploatację silnika i czystość spalin.

Benzyny alkilatowe są również pozbawione etanolu i redukują emisję tlenku azotu i związków siarki. Emitują o 40% mniej szkodliwych spalin w porównaniu z tradycyjnymi benzynami i zawierają o 90% mniej szkodliwych związków chemicznych w porównaniu z popularną benzyną bezołowiową 95-oktanową.

Warto podkreślić, że benzyny alkilatowe można stosować zarówno w nowych, jak i w starszych maszynach, bez konieczności modyfikacji silnika. To proste rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo użytkowników i redukuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Pracując z urządzeniem zatankowanym benzyną alkilatową, natychmiast zauważysz brak charakterystycznego zapachu benzyny i spalin. To oznacza, że operatorzy maszyn nie są już narażeni na wdychanie rakotwórczych oparów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo w miejscach publicznych, takich jak parki, tereny wokół szkół, szpitale i sanatoria.

ikona podziel się Przekaż dalej