Budowa ogrodzenia według prawa

Jeszcze kilka lat temu zgłoszenie budowy ogrodzenia wymagało spełnienia wielu różnych formalności. W związku z tym inwestorzy odkładali ten etap prac budowlanych na później, ponieważ często byli już zmęczeni wcześniejszymi zgłoszeniami i pozwoleniami budowlanymi. Na szczęście w czerwcu 2015 roku podpisano korzystną nowelizację ustawy Prawo Budowlane, które zniosło pozwolenie na budowę ogrodzenia. Dzięki temu przepisy są dużo bardziej przejrzyste dla inwestorów, a także skracają znacznie drogę formalną do posiadania własnego płotu.

W ustawie na temat ogrodzeń znajdziemy następujące przepisy:

“Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

23) ogrodzeń;

(...)

Art. 30.1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

(...)

3) budowa ogrodzeń powyżej 2,20 m”

Jak widać z powyższego zapisu, pozwolenie na budowę ogrodzenia nie jest już konieczne. W zupełności wystarczy zgłoszenie budowy ogrodzenia i to także nie w każdej sytuacji. Do takich przypadków, kiedy należy zgłosić postawienie płotu do administracji, jest wysokość ogrodzenia przekraczająca 2,2 metry. W sytuacji stawiania niższego płotu całą inwestycję możemy przeprowadzić bez pozwolenia. Jeśli planujesz zlecić budowę ogrodzenia, wypełnij ten krótki formularz i zyskaj dostęp ofert wykonawców z twojej okolicy.

Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sprawdźmy co na temat budowy płotu mówią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717)

Art. 37a. 1. Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

(...)

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów.

(...)

9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa warunki i termin dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych, nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

10. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może:

(...)

2) wskazywać obszary oraz rodzaje ogrodzeń dla których następuje zwolnienie z obowiązku dostosowania ogrodzeń istniejących w dniu jej wejścia w życie do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.”

Jak widać, pozwolenie na budowę ogrodzenia nie jest już konieczne, ale warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego dla swojej gminy. Może się okazać, że są odgórne wytyczne na temat wyglądu ogrodzeń lub materiałów, z jakich zostaną one wykonane. Takie postanowienia mogą mieć wpływ na wysokość ogrodzenia, to czy możemy postawić ogrodzenie z siatki, bloczków betonowych lub innych materiałów, a także, w jakiej odległości może znajdować się od strony drogi.

Budowa ogrodzenia z podmurówką, a także formalności i porady prawne
Czy konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia, czyli budowa ogrodzenia krok po kroku

Tutaj należy mieć również na uwadze przepis w Ustawie Prawo budowlane:

Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Materiały sponsorowane
Najpopularniejsze bramy wjazdowe

Szukasz nowoczesnej bramy wjazdowej, która nie kosztuje mnóstwa pieniędzy? Dobrze trafiłeś! Sprawdź najczęściej wybierane bramy przez naszych czytelników.

Z tego zapisu wynika, że postawienie płotu zbyt blisko od strony drogi gminnej może doprowadzić do nakazu jego rozbiórki lub przesunięcia. Ponadto zgłoszenie budowy ogrodzenia nie będzie prawomocne, jeżeli zdecydujemy się na budowanie zbyt oryginalnego płotu, który może według samorządu szpecić okolicę. Zatem teoretycznie pozwolenie na budowę ogrodzenia nie jest już konieczne, ale jednocześnie jego budowanie powinno spełniać ogólnie przyjęte normy, jeśli chodzi o wybór materiałów, a także wygląd zewnętrzny płotu.

Budowanie ogrodzenia bez pozwolenia

Najłatwiejszym rodzajem płotu jest ogrodzenie z siatki. Nie wymaga ono zbyt skomplikowanych prac budowlanych. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku ogrodzeń tymczasowych lub niskobudżetowych wykończeń posesji. Ogrodzenie z siatki oprócz samej siatki stalowej, wymaga również ustawienia słupków. Ponadto pomiędzy odległościami większymi niż 25 metrów, ogrodzenie z siatki będzie wymagało postawienia słupków podporowych. Oczywiście taki rodzaj płotu stawiamy bez pozwolenia. Również zgłoszenie budowy ogrodzenia od strony drogi, którego wysokość nie przekracza 2,2 metra, nie jest konieczna.

Zupełnie inaczej wygląda budowa ogrodzenia betonowego. W tym przypadku należy pamiętać o wylaniu fundamentu, na którym będą stawiane na przykład bloczki betonowe lub z naturalnego kamienia. Jeżeli utrzymamy odpowiednią wysokość ogrodzenia, to jego postawienie będzie oczywiście możliwe bez pozwolenia, a dokładniej bez zgłoszenia. Pamiętajmy o tym, żeby przy wylewaniu fundamentów zadbać o szczeliny dylatacyjne oraz zbrojenie. Na tak utworzonej podmurówce możemy zacząć układać bloczki betonowe. Ogrodzenie nowoczesne zazwyczaj obejmuje montaż metalowych przęseł. Jednak bez pozwolenia możemy zdecydować się także na zamocowanie drewnianych sztachet.

Teraz jest to jasne, że budowa ogrodzenia nie jest aż tak skomplikowanym procesem zarówno od strony inwestycyjnej, jak i również formalnej. Tak naprawdę niewiele trzeba spełnić warunków, aby postawić płot bez pozwolenia, czyli zgłoszenia. Wysokość ogrodzenia według wytycznych pozwala na możliwość rozpoczęcia prac budowlanych bez zbędnego oczekiwania na informacje z urzędu gminy. Dzięki temu budowa ogrodzenia od strony drogi może tak naprawdę zostać przez nas zaplanowana w dowolnym momencie.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii ogrodzenia