Podatek od deszczówki – czym jest, od kiedy obowiązuje i kto płaci?

Podatek od nieruchomości (opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) dotyczy terenów, które posiadają zbyt dużo zabetonowanych powierzchni. Kto płaci ten podatek? W uproszczeniu podatek od deszczu płacą właściciele nieruchomości, na których znajduje się zbyt duża przestrzeń uniemożliwiająca lub zmniejszająca naturalną retencję terenową. Co do zasady będą to duże, pokryte betonem lub asfaltem parkingi, działki komercyjne i działki, które są w większości zajęte przez budynki.

Od kiedy obowiązuje podatek deszczowy? Nowa forma opodatkowania weszła w życie już w 2018 roku. Zasady wprowadzenia podatku od deszczu reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne. W artykule 269 ustawy znajdziemy informacje o tym, kto płaci podatek od deszczówki. Ustawa traktuje następująco:

Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

  1. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
  2. wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu”.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ma trafić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 10 procent uzyskanej kwoty podatku zasila budżet urzędów gmin. Ustawa Prawo Wodne traktuje, że gminy są zobowiązane do naliczania podatku oraz jego pobierania.

Kto płaci podatek od deszczu? Zasady

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2. Do opłacania podatku deszczowego zobowiązani są właściciele nieruchomości, w której ponad 70% powierzchni nieruchomości nie stanowi powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. W praktyce oznacza to, że podatek od deszczu pobiera się głównie od dużych działek komercyjnych i przestronnych parkingów.

Co ważne, ustawa z 2018 roku prawo wodne zostanie znowelizowana. 4 maja 2022 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Wodne. Nowo obowiązująca ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 855) wprowadza wiele nowych regulacji.

Wszystko wskazuje na to, że podatek od deszczówki zostanie z nami na dobre. W założeniach znowelizowana ustawa miała zakładać, że podatkiem od deszczu zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości o powierzchni od 600 m2 ze wskaźnikiem zabudowy na poziomie przynajmniej 50%. Poziom zabudowy oznacza budynki mieszkalne, tarasy, garaże, pomieszczenia gospodarcze i zabudowane kostką lub betonem podjazdy, alejki i ścieżki. Na chwilę obecną, nowo obowiązujące zapisy prawne nie zmieniły regulacji w zakresie podatku od deszczu. Mimo tego rząd już od lat pracował nad rozszerzeniem grupy podatników. Na razie (stan na 1 lipca 2022 roku) ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne nie rozszerzyła grona podatników. Rząd wstrzymał prace nad daniną w nowej formie, a nowela objęła szereg innych regulacji prawnych. Jednak możemy się spodziewać, iż w najbliższej przyszłości opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej może zostać rozszerzona.

Znowelizowany podatek deszczowy miałby objąć znacznie większą grupę właścicieli nieruchomości. Opłata miałaby obejmować zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty. Wysokość opłat deszczowych będzie obliczana przez gminy. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o podatkach.

Jak wyliczyć podatek deszczowy?

Wiemy już, od kiedy obowiązuje podatek deszczowy i kto płaci. W następnym kroku warto wiedzieć, jak wyliczyć jego wysokość. Ostateczna wysokość opłaty będzie uzależniona od infrastruktury retencyjnej, którą posiadamy na działce. Im mniej wydajna infrastruktura, tym wyższy podatek od deszczówki.

Jak wyliczyć podatek deszczowy? Podstawą opodatkowania jest 0,90 zł/m2. Jest to wysokość podatku dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają infrastrukturę retencyjną uzyskującą wydajność do 10 procent odpływu rocznego. Bardziej wydajna infrastruktura retencyjna na działce ogranicza wysokość opłat deszczowych. W przypadku właścicieli działek, na których znajduje się infrastruktura retencyjna o wydajności 10 – 30 procent odpływu rocznego, oplata wyniesie 0,45 zł/m2.

Jak wyliczyć podatek deszczowy od nieruchomości, które nie posiadają infrastruktury retencyjnej? W ich przypadku należy liczyć się z najwyższą kwotą bazową. Do obliczenia podatku deszczowego stosuje się tu przelicznik 1,50 zł/m2.

Wiemy już, od kiedy obowiązuje podatek od deszczówki i jak wyliczyć jego wysokość. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych wskazówek, zapoznaj się z pozostałymi artykułami. Podpowiemy Ci, jak uzyskać zwrot podatku dla emeryta. A może zainteresuje Cię również, jak zmniejszyć wilgoć w mieszkaniu? Odpowiadamy krok po kroku.

Źródła:

  • USTAWA z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
  • USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566
ikona podziel się Przekaż dalej