Rozdzielacz ogrzewania podłogowego i rozdzielacz grzejnikowy

Funkcja rozdzielacza w instalacji CO

Ogrzewanie podłogowe jest bardzo popularne głównie ze względu na szczególnie równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu. Ogrzewanie powierzchniowe, zarówno podłogowe, jak i ścienne, odbywa się poza pośrednictwem podgrzanej wody przepływającej przewodami. Meandrują one ułożone spiralnie albo równolegle, zapewniając dopływ i powrót czynnika grzewczego.

Po drodze woda traci stopniowo swoje ciepło, a nieuchronnym tego skutkiem jest zachwianie równowagi w przekazywaniu ciepła. Im dłużej woda jest transportowana, tym bardziej stygnie. Rozdzielacze centralnego ogrzewania rozwiązują ten problem poprzez porcjowanie ilości wody i skrócenie jej drogi.

Rozdzielacz ogrzewania w instalacji CO zapewnia przy tym możliwie równomierne przekazywanie ciepła, utrzymując równowagę hydrauliczną oraz sterując prędkością przepływu i jego kierunkiem. Optymalne, równomierne przekazywanie ciepła wspierają dodatkowe elementy instalacji, jak zawory i przepływomierze.   

Techniczna konstrukcja rozdzielacza do C.O.

Do optymalizacji przepływu czynnika grzewczego w instalacji CO zarówno podłogowej (czy ogólnie powierzchniowej), jak i odniesieniu do grzejników, przeznaczone są instalacyjne rozdzielacze centralnego ogrzewania. Zespół takiego rozdzielacza umożliwia obsługę od 2 do 12 (a nawet 16) obiegów. Do czynników, które bierze się pod uwagę określając liczbę obiegów grzewczych należą:

 • powierzchnia podłogi,
 • średnica przewodu z czynnikiem grzewczym,
 • odległości między układanymi przewodami,
 • wydajność pompy obiegowej,
 • forma ułożenia przewodów (spiralnie, równolegle, w formie litery S).

Orientacyjnie można przyjąć, że w prywatnym domu, przy ogrzewaniu podłogowym albo ściennym powierzchniowym, wystarczą dwa do czterech obiegów na około 20 m2 powierzchni. Na każde 10 m2 ponad tę wielkość, trzeba zainstalować dodatkowe dwa obiegi.

Ze względu na przeznaczenie można podzielić rozdzielacze ogrzewania na:

 • rozdzielacz do grzejników np. płytowych;
 • rozdzielacz ogrzewania podłogowego albo ściennego (powierzchniowego);
 • rozdzielacz grzejnikowy przemysłowy.

Planujesz wynająć firmę, która wykona u ciebie centralne ogrzewanie? Wypełnij ten krótki formularz i sprawdź oferty wybrane specjalnie dla ciebie!

Budowa i podłączenie rozdzielacza C.O.

Budowa rozdzielacza centralnego ogrzewania

Domowa rozdzielnia obiegów wody grzewczej przypomina, patrząc z zewnątrz, prostą skrzynkę. W niej spotykają się wszystkie rury grzewcze, których ciepło ma być podzielone i przekazane do pomieszczeń. Jedna taka rozdzielnia może pomieścić do dwunastu różnych obiegów.

Montaż rozdzielacza w skrzynce instalacyjnej wykonuje się z użyciem izolatorów, aby maksymalnie ograniczyć szumy z instalacji. Głównymi elementami rozdzielaczy są:

 • Belki wykonane z rur albo cienkościennych profili różnych typów.

Najbardziej popularne są belki z mosiądzu albo stali nierdzewnej. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości sprawia, że ryzyko korozji jest nawet w dłuższej perspektywie bardzo niewielkie. O tym, czy instalacja będzie wykonana ze szlachetnej stali, czy ze stopu cynku i miedzi, decyduje wykonawca i nie ma to w praktyce większego znaczenia.

Belki rozdzielaczy wykonuje się przeważnie z mosiądzu dwuskładnikowego M63 (CuZn37), który nie zawiera ołowiu. Szkodliwość ołowiu w instalacji CO polega na tworzeniu się tlenków, które utrudniają działanie zaworów termostatycznych. Mosiądz bywa też powlekany niklem. Czasem stosuje się też belki wykonane z tworzyw sztucznych.

Rozdzielacze centralnego ogrzewania do grzejników oraz montaż rozdzielacza i jego schemat
Rozdzielacze centralnego ogrzewania, czyli rozdzielacz ogrzewania podłogowego i jego ceny

Istotnym parametrem, który może wpływać na późniejszy montaż rozdzielacza, jest odległość między osiami belek. Wynosi ona 235 mm albo 210 mm. Ważna jest też odległość między obiegami na belce. Przy wartości niższej niż 50 mm podłączenie rozdzielacza jest utrudnione, a montaż niektórych elementów nawet niemożliwy z braku miejsca. 

Na każdej belce znajdują się w odpowiedniej liczbie nyple przyłączeniowe. Uchwyty zapewniają określoną przez producenta odległość między kolektorami. Końcówki kolektorów są zakończone gwintem wewnętrznym.

 • Zawory termostatyczne

Ich zadaniem jest regulowanie w sposób automatyczny mocy grzejników w taki sposób, aby temperatura w pomieszczeniu utrzymywała się na stałym poziomie. Współpracują z elementami wykonawczymi regulacji temperatury, jakimi są głowice termostatyczne z czujnikiem temperatury.

Najpopularniejsze pompy ciepła - sprawdź promocje

 • Przepływomierze

Typowy schemat rozdzielacza centralnego ogrzewania zawiera również taki element, jak przepływomierz. Przepływomierze, nazywane też rotametrami, mechaniczne albo magnetyczne, mają możliwość nastawienia wymaganego przepływu poprzez obrót części pomiarowej. Możliwy jest montaż rozdzielacza z przepływomierzem również w odwróconym położeniu.

 • Odpowietrzniki

Schemat rozdzielacza przewiduje też montaż odpowietrznika, przy czym wskazane jest montowanie odpowietrzników ręcznych. Automatyczny odpowietrznik zainstalowany na belce rozdzielacza może w pewnych warunkach (duże przepływy) powodować podsysanie powietrza i w rezultacie działać jak napowietrzacz.

W przypadku ogrzewania podłogowego rozdzielacz nie powinien być montowany poniżej pętli ogrzewania, ponieważ proces odpowietrzania jest wówczas bardzo trudny i nie całkowicie skuteczny.  Pęcherzyki powietrza mogą zbierać się w pętlach i blokować przepływ wody.

Ogrzewanie grzejnikowe umożliwia odpowietrzanie na poszczególnych grzejnikach i w związku z tym nie stanowi większego problemu.

 • Zawory odcinające

Instalacja grzewcza powierzchniowa oraz grzejniki płytowe

Praktycznym rozwiązaniem ogrzewania domu jednorodzinnego jest połączenie ogrzewania powierzchniowego, zwykle podłogowego, z grzejnikowym. Wymaga to jednak rozwiązania pewnych problemów technicznych związanych z temperaturą czynnika grzewczego.

O ile ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym i doskonale współpracuje z kolektorem słonecznym albo pompą ciepła, to instalacja grzejnikowa dobrze się czuje zasiana wodą o temperaturze rzędu 70°C. Ponieważ trudno sobie wyobrazić tak gorącą podłogę, czynnik zasilający musi być zmieszany z chłodnym czynnikiem powrotnym.

Głowica termostatyczna steruje przepływ i temperaturę czynnika grzewczego do zaworu termostatycznego. Po zmieszaniu z czynnikiem powrotnym pompa tłoczy czynnik grzewczy o odpowiedniej temperaturze do belki zasilającej rozdzielacza. Układ ogrzewania podłogowego staje się układem zamkniętym, a przepływ wymusza pompa obiegowa. Kiedy temperatura spadnie, zawór termostatyczny umożliwi jej podniesienie poprzez dopływ gorącej wody i cykl się powtórzy.

Ważna funkcja zamkniętego w skrzynce rozdzielacza

Rozdzielacz CO, którego cena waha się w zależności od liczby obiegów, materiału i wyposażenia od ok. 500 zł do ponad 4000 z zestawem mieszającym, pełni w instalacji grzewczej domu bardzo odpowiedzialną funkcję. Dzięki niemu każde pomieszczenie w domu może liczyć na utrzymanie stałej i wymaganej temperatury.

Praca rozdzielacza zapewnia każdemu obiegowi w domu odpowiednią ilość wody o odpowiedniej temperaturze. Przyczynia się do komfortu mieszkania, a zarazem redukcji kosztów ogrzewania.

ikona podziel się Przekaż dalej