Kominek z rozprowadzeniem ciepła – możliwości i sposób działania systemu

Ciepło pochodzące z kominka nie musi uchodzić przez kanały dymowe. Wystarczy wyposażyć kominek w system odzyskujący część energii cieplnej. Może być to instalacja z płaszczem wodnym bądź kominek wyposażony w system dystrybucji gorącego powietrza, zwany w skrócie DGP. Jest to kompletny układ grzewczy, składający się z odpowiednio przygotowanych elementów, które rozchodzą się od kominka i doprowadzają ciepło do danych pomieszczeń.

Rozprowadzenie ciepła z kozy czy rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka może być jedynym źródłem ogrzewania pomieszczeń, bądź wspomagać główny system grzewczy budynku. Cała instalacja powinna być starannie przemyślana i wykonana według projektu. Rozwiązanie daje kilka istotnych korzyści. Pierwszą jest możliwość zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku. Instalacja z dystrybucją gorącego powietrza bądź z płaszczem wodnym może też wydajnie wspomagać główną instalację grzewczą budynku (nieco rzadziej stosuje się ją jako jedyne źródło ogrzewania).

Jak działa rozprowadzenie ciepła z kominka? Zasadę dziania dystrybucji gorącego powietrza można uprościć do kilku stwierdzeń. Pierwszym jest fakt, że wkład kominowy ulega ogrzaniu przez rozpalone polana. Dzięki wymiennikowi, możemy doprowadzić do przekazania ciepła do powietrza, które z kolei zostanie rozprowadzone kanałami nawiewnymi do poszczególnych pomieszczeń.

Aby przeprowadzić gorące powietrze z kominka, musimy zamontować rury rozprowadzające ciepło. Tak zwany kanał nawiewny do kominka może wymuszać obieg powietrza za pomocą wentylatorów. Powietrze napływające z kominka może także nabiegać poprzez szczeliny pomiędzy obudową a wkładem kominkowym.

Systemy kominkowe rozprowadzające ciepło nie dopuszczają do mieszania się świeżego powietrza w pomieszczeniu z powietrzem wydobywającym się z paleniska. W systemie musi znajdować się specjalna rura spalinowa, odprowadzająca dym i produkty spalania. Co istotne, rura spalinowa również może oddawać część ciepła do systemu DGP, przez co zwiększa się wydajność grzewcza całej instalacji.

Jak rozprowadzić ciepło z kominka? – rodzaje systemów

Rozprowadzenie ciepła z kominka z płaszczem wodnym

Jak rozprowadzić ciepło z kominka? W wielu domach najprostszą opcją okazuje się kominek z płaszczem wodnym. Tego rodzaju systemy kominkowe rozprowadzające ciepło będą szczególnie polecane w budynkach, w którym znajdują się tradycyjne grzejniki z centralnym ogrzewaniem. Kominek z płaszczem wodnym może być w tym przypadku świetnym sposobem na dogrzewanie wszystkich pomieszczeń w domu.

Wymiennik ciepła do kozy czy kominka na ogół posiada postać wężownicy, która zostaje owinięta wokół okapu. Jej zadaniem jest podgrzewanie wody, która następnie może zwiększyć temperaturę w instalacji centralnego ogrzewania. Co ciekawe, rozprowadzenie ciepła z kominka z płaszczem wodnym może być również zastosowane przy ogrzewaniu podłogowym. Rozprowadzona pod powierzchnią podłogi instalacja centralnego ogrzewania wymaga niższych temperatur grzewczych, dlatego w montuje się dodatkowy układ mieszający, który obniża temperaturę czynnika grzewczego.

Kominek z rozprowadzeniem ciepła w instalacji wodnej nie wymaga wykonywania gruntownego remontu związanego z budową kanałów nawiewnych. Wymiennik ciepła do kozy lub kominka wyposaża się w rury o takiej samej średnicy, jak w instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu nie wymagany jest remont całego systemu grzewczego, a instalacje mogą być ze sobą w prosty sposób połączone.

Rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka będzie możliwe, jeśli zamontujemy otwarte naczynie wzbiorcze Na ogół jest ono dostępne w jednym zestawie z kominkiem. Otwarte naczynie wzbiorcze należy połączyć z kominkiem, zaworem bezpieczeństwa i rurami. Cała instalacja musi przebiegać według określonego, zaprojektowanego uprzednio schematu. Sprawdź także ten artykuł: Kominek z płaszczem wodnym - cena, opinie, koszty ogrzewania, schemat instalacji.

Ogrzewanie ciepłym powietrzem z kominka

Kominek z rozprowadzeniem ciepła za pomocą płaszcza wodnego nie jest jedynym, możliwym do wykonania rozwiązaniem. Kolejną możliwością jest rozprowadzenie ciepła z kominka za pomocą wspomnianej wcześniej dystrybucji gorącego powietrza. System wykorzystuje kanał nawiewny do kominka. Powietrze zostaje ogrzane i rozprowadzane przez kanały do konkretnych pomieszczeń.

Rozprowadzenie ciepłego powietrza z komina za pomocą kanałów nawiewnych znajduje szerokie możliwości zastosowania. System będzie szczególnie polecany w budynkach, w których nie zamontowano tradycyjnej instalacji centralnego ogrzewania, lub inwestor nie chce w nią ingerować.

Rozprowadzenie ciepła za pośrednictwem systemu DGP wykorzystuje specjalne rury rozprowadzające ciepło. Kanał nawiewny do kominka dystrybuuje ogrzane powietrze do pomieszczeń. Na końcu kanału na ogół znajduje się anemostat, który umożliwia rozprowadzenie powietrza w jednym bądź w kilku kierunkach.

Rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka z systemem DGP umożliwia bardzo szybkie zwiększenie temperatur w pomieszczeniu. Najlepsze efekty osiągniemy w pomieszczeniach znajdujących się na górnej kondygnacji, blisko kominka. Im dalej znajduje się dane pomieszczenie, tym mniejsza będzie skuteczność grzewcza. Dlatego zaleca się, by poziomy kanał nawiewny do kominka posiadał długość maksymalnie 3 metrów licząc od kominka.

Co bardzo ważne, krótki kanał do kominka może wykorzystywać wentylowanie grawitacyjne. Nawiew do kominka działa w sposób niezależny i nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń. Warto pamiętać, że wentylacje grawitacyjne wykorzystują zmienną gęstość zimnego i gorącego powietrza. Gorące powietrze unosi się ku górze, wędruje przez rury rozprowadzające ciepło, a następnie wydostaje się do pomieszczenia (na ogół na wyższej kondygnacji). Grawitacyjne rozprowadzenie ciepła przez rury rozprowadzające ciepło sprawdza się jedynie przy krótkich odcinkach instalacyjnych. W pozostałych przypadkach rozwiązanie grawitacyjne może okazać się niewystarczające. W tym przypadku rotację powietrza można wymusić za pomocą specjalnych wentylatorów. Co ciekawe, tego rodzaju nawiew do kominka może być sterowany elektronicznie. Zastosowanie automatyki znacząco zwiększa możliwości działania systemu. Automatyczny nawiew do kominka daje możliwość nastawienia odpowiednich parametrów ogrzewania w danych pomieszczeniach.

Rury rozprowadzające ciepło w instalacji wpływają na bardzo szybkie nagrzanie pomieszczeń. Niestety rozwiązanie nie jest w pełni pozbawione wad. Rozprowadzenie ciepła z kominka za pomocą systemu DGP posiada ograniczone możliwości regulacji temperatury. Co więcej, kanał nawiewny do kominka odprowadza ciepło jedynie wtedy, gdy palenisko jest rozgrzane. Po wygaszeniu paleniska rozprowadzenie grawitacyjne traci na znaczeniu, a kanały przestają dostarczać ogrzewane powietrze. Ze względu na to, rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka z DGP jest na ogół stosowane jako sposób na dogrzewanie pomieszczeń. Opcja nie jest zbyt często stosowana jako jedyne źródło grzewcze. Co więcej, powietrze docierające przez rury rozprowadzające ciepło może powodować ruch kurzu. Jest to duża wada dla alergików, którzy mogą być wrażliwi na roztocza unoszące się w powietrzu.

Wiesz już, jak rozprowadzić ciepło z kominka. Jeśli chcesz uzyskać więcej porad o podobnej tematyce, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszych serwisie. Podpowiadamy między innymi, czym powinien charakteryzować się wydajny nawiew do kominka. Wskazujemy także, jak wykonuje się rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka i omawiamy grawitacyjne systemy wentylacyjne.

A może akumulacyjny wymiennik ciepła do kozy?

Wiemy już, jak wygląda nawiew do kominka z DGP i ustaliliśmy, jak rozprowadzić ciepło z kominka z płaszczem wodnym. Kolejną możliwością jest rozprowadzenie ciepła z kozy. Tradycyjny piecyk typu koza może dogrzewać pomieszczenie, jednak duża część energii grzewczej uchodzi przez kanały dymowe. Rozwiązaniem stał się wymiennik akumulacyjny, działający podobnie jak starodawne piece kaflowe.

Jak wygląda rozprowadzenie ciepła za pomocą wymiennika akumulacyjnego? Tego rodzaju wymiennik ciepła do kozy posiada cały system kanałów przez które przechodzi rura spalinowa. W efekcie część energii grzewczej zostaje zakumulowana w wymienniku, który powolnie oddaje ciepło do otoczenia. Co istotne, wymiennik ciepła do kozy może całkowicie zmienić sposób dogrzewania budynku. Cały system będzie ogrzewał pomieszczenie jeszcze przez kilka godzin po wygaszeniu paleniska. Tego rodzaju rozprowadzenie ciepła z kozy świetnie sprawdzi się przy dogrzewaniu jednego czy dwóch pomieszczeń. System nie będzie w stanie ogrzać dużej przestrzeni mieszkalnej, podzielonej na oddzielne, zamknięte pomieszczenia.

Akumulacyjny wymiennik ciepła do kozy może przynieść wiele istotnych korzyści. Po pierwsze, ciepło jest stopniowo emitowane do pomieszczenia. Nie występują intensywne ruchy powietrza, ani efekt szybkiego przegrzania. Ciepło z wymiennika będzie oddawane stopniowo przez wiele godzin. Tego rodzaju rozprowadzenie ciepła z kozy nie wymaga stosowania dodatkowych kanałów ani przeprowadzania generalnego remontu. Współczesne piecyki typu koza mogą także zapewniać walory dekoracyjne, a masywny wymiennik ciepła będzie stanowił ciekawą ozdobę pomieszczenia.

ikona podziel się Przekaż dalej