Czyste ogrzewanie domu przyjazne dla środowiska naturalnego

O jakie zanieczyszczenia i szkodliwe emisje chodzi?

Urządzenia grzewcze, które można uznać za przyjazne dla środowiska, to takie, które opierają się przeważnie na odnawialnych źródłach energii, a przy tym emitują niewielkie ilości dwutlenku węgla. Dymiące kominy fabryczne już dawno przestrzały być symbolem rozwoju przemysłu, a domowe świadczą tylko o małej świadomości ekologicznej ich właścicieli.

Opalane węglem i drewnem kotły centralnego ogrzewania przestarzałych typów wypuszczają do atmosfery między innymi:

  • dwutlenek węgla (CO2) – powstaje w procesie spalania paliw kopalnych i drewna i jest elementem wskaźnikowym wpływu człowieka na klimat (efekt cieplarniany). Należy na niego zwracać szczególną uwagę, jeśli chce się planować czyste ogrzewanie. Poza tym w dużym stężeniu jest szkodliwy dla ludzi również w pomieszczeniach.
  • tlenek węgla (CO) – powstaje podczas spalania materiałów zawierających węgiel. Jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i bez smaku, a przez niezwykle groźnym dla człowieka. Wdychany do płuc, wiąże tlen we krwi i w rezultacie prowadzi do uduszenia.
  • tlenki azotu (NOx) – jest to zbiorcza nazwa różnych tlenków azotu. Działają szkodliwie na drogi oddechowe, sprzyjają powstawaniu smogu i zaliczają się do związków oddziałujących na klimat.
  • pyły – stałe cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 µm. Mogą mieć pochodzenie naturalne, jak na przykład pyłki kwiatowe albo być dziełem człowieka, z instalacji grzewczych. Ze względu na małe rozmiary, cząstki pyłu mogą wnikać do płuc i powodować liczne choroby. Planujesz zlecić wykonanie instalacji grzewczej? Po wypełnieniu tego krótkiego formularza uzyskasz dostęp do ofert fachowców z twojej okolicy.

Najpopularniejsze pompy ciepła - sprawdź promocje

Czy ogrzewanie domu węglem i drewnem może być przyjazne dla środowiska?

Tysiące kominów w miastach każdego roku, kiedy tylko rozpocznie się sezon grzewczy, zadymiają atmosferę, a smog nie pozwala ludziom oddychać. Nic dziwnego, że rozpoczęto z tym zjawiskiem walkę administracyjną, zakazując palenia w piecach węglem i drewnem.

W rzeczywistości oba rodzaje paliwa wcale nie składają się z sadzy, smoły i dymu, a kopcące kominy są skutkiem niewłaściwej techniki spalania. Paliwa stałe, jak węgiel i drewno, stałe są tylko w temperaturze pokojowej. W temperaturze powyżej 200°C zaczynają odparowywać składniki lotne paliwa, a jest ich od około 30% w węglu do 70% w drewnie. Opary zapalają się przy ponad 300°C.

Wszystko byłoby dobrze, nad kominem unosiłaby się co najwyżej delikatna mgiełka (a nie kłęby śmierdzącego dymu), gdyby opary mogły się swobodnie spalić. Niestety, w starych piecach, przy złej technice spalania, przebieg odgazowania jest tak gwałtowny, a ilość gazów tak duża, że nie ma fizycznej i chemicznej możliwości ich całkowitego spalenia. A skoro tak, to w swej brudnej i śmierdzącej postaci opuszczają komin i mieszają się z powietrzem – skutki widać i czuć.

Bardziej efektywne spalanie i czyste ogrzewanie zapewniają kotły dolnego spalania. W zwykłym piecu opał jest zasypywany z góry, a powietrze jest podawane z dołu, co określa się spalaniem przeciwprądowym. To oznacza, że spaliny unosząc się podgrzewają cały wsad, powodując nadmiar gazów. Niedobór tlenu uniemożliwia ich spalenie, więc opuszczają piec, unosząc nad komin co najmniej 30% niewykorzystanej energii.

Kotły dolnego spalania mają wylot spalin na dole, wsad spala się stopniowo, bez gwałtownego odgazowania. Jest to spalanie współprądowe albo dolne, które pozwala na dopalenie substancji lotnych i prawie czyste spaliny. Obniża się radykalnie emisja zanieczyszczeń, a przy okazji również koszty ogrzewania domu.

Jakie ogrzewanie jest czyste?

Wybór sposobu ogrzewania domu

Prąd elektryczny, pellet drzewny, gaz, olej – który rodzaj ogrzewania jest najlepszy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Koszty instalacji i utrzymania są zmienne, nie wszędzie dostępne są też wszystkie nośniki energii. Wybór sposobu czystego ogrzania domu wymaga zastanowienia i analizy różnych możliwości.

Do ogrzewania olejowego potrzebny jest zbiornik, do gazu ziemnego przyłącze, panele solarne wymagają nasłonecznienia, pompa ciepła wiele miejsca, a drewno odpowiedniego magazynu. W zależności od sposobu ogrzewania wymagania w stosunku do nieruchomości są różne.

Kobieta prze elektrycznym kaloryferem, a także czyste ogrzewanie domu i znaczenie tego pojęcia
Czyste ogrzewanie, czyli jakie? Sprawdzamy czyste sposoby ogrzania domu

Wybierając odpowiednie ogrzewanie, dobrze jest wziąć pod uwagę:

  • Każdy rodzaj ogrzewania wymaga różnych warunków konstrukcyjnych i infrastrukturalnych: przestrzeni do magazynowania opału, podłączenia do sieci gazowej, ustawienia dachu na południe itp. W ten sposób już na początku można niektóre rodzaje wykluczyć.
  • Koszty instalacji oraz urządzeń mogą się wahać w zależności od dostawcy i producenta.
  • Każdy ma indywidualne preferencje i upodobania, co rodzaju ogrzewania, które wykluczają pewne rozwiązania już na starcie. Kto ma na przykład własny las, może myśleć o piecu opalanym drewnem.

Różne sposoby ogrzania domu

1. Ogrzewanie gazowe albo lejowe: kotły kondensacyjne

Zaletą jest stosunkowo duża łatwość modernizacji starej instalacji grzewczej przez montaż nowoczesnego kotła kondensacyjnego. Z braku sieci gazowej można podłączyć kocioł do zbiornika gazu płynnego. Ogrzewanie gazowe albo olejowe wykazuje wysoką sprawność.

2. Ogrzewanie drewnem - pellet, zrębki, gazowanie drewna

Automatyczne podawane opału sprawia, że ten rodzaj ogrzewania jest w zasadzie równie wygodny, jak gazowy i olejowy. Paliwo pochodzi z zasobów odnawialnych i jest przyjazne dla środowiska.

3. Ogrzewanie elektryczne

Bezpośrednie podgrzewanie grzejników przekazujących ciepło oraz możliwość stosowania grzejników mobilnych. Bardzo wygodne w obsłudze. Wadą są wysokie koszty energii elektrycznej.

4. Ogrzewanie geotermalne

Ogrzewanie geotermalne odznacza się niskimi kosztami bieżącymi i łatwą obsługą. Do wad można zaliczyć konieczność posiadania odpowiednio dużego miejsca na pompę ciepła oraz wysokie ceny prądu.

5. Ogrzewanie solarne

Kolektory słoneczne czerpią energię z promieniowania słońca, dlatego też stanowią często wspomaganie innych rodzajów ogrzewania.

Czyste ogrzewanie - obowiązek zapisany w przepisach prawa

Coraz więcej województw przyjmuje uchwały antysmogowe, które wprowadzają obowiązek stosowania urządzeń grzewczych spełniających wymogi ekoprojektów co do poziomu emisji pyłów i spalin. Wymiana starych kotłów na kotły dolnego spalania, współprądowe, to konieczność, która ograniczy szkodliwą emisję o 50-80%,

Właściciele nowo budowanych, niskoenergetycznych domów, mają jeszcze większy wybór: ogrzewanie gazowe plus pompa ciepła albo kolektory słoneczne, to rozwiązanie zarówno czyste ekologicznie, jak i korzystne ekonomicznie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 81,4% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły