Ogrzewanie gazowe w 2023 roku – o ile wzrosną ceny?

Zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych

20 grudnia 2022 roku Kancelaria Prezydenta poinformowała o zamrożeniu cen gazu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Zapisy ustawowe wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i będą obowiązywać do 31 grudnia 2023. Według uregulowań prawnych na 2023 rok, sprzedawcy gazu w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi będą stosować cenę nie wyższą niż maksymalna. Za maksymalną cenę dla odbiorców indywidualnych uznano 200,17 zł/MWh. W przeliczeniu na KWh daje to wartość 0,20017 zł (stawka netto bez opłat dodatkowych). Do kosztów całkowitych dochodzą jeszcze opłaty dystrybucyjne, które również nie ulegną podwyżkom.

Zamrożenie cen gazu będzie dotyczyło wszystkich gospodarstw domowych, bez względu na ich dochód. Ustawa znajdzie też zastosowanie w przypadku tak zwanych odbiorców wrażliwych (szkół, szpitali, przedszkoli itp.). Co istotne, maksymalne ceny energii gazowej nie będą miały zastosowania w przypadku przedsiębiorstw.

Powrót podatku VAT za gaz

W 2022 roku ceny energii gazowej zostały objęte zapisami tarczy antyinflacyjnej. Podatek VAT na gaz został tymczasowo zniesiony i wynosił 0%. Zniesienie podatku VAT obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2022 roku.

Pomimo zamrożenia cen gazu, większość gospodarstw domowych może odczuć wyraźne podwyżki kosztów ogrzewania budynków. Od 1 stycznia 2023 roku VAT na energię gazową powraca do swojej pierwotnej wartości, czyli do stawki 23%.

Pewnym ułatwieniem dla najuboższych gospodarstw domowych będzie dodatek gazowy. Jest to refundacja poniesionych kosztów VAT, przysługująca gospodarstwom domowym spełniającym kryterium dochodowe:

 • Maksymalnie 2 100 zł – dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • Maksymalnie 1 500 zł – dochód w przeliczeniu na osobę, w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ceny gazu w przeliczeniu na kWh – koszty eksploatacji urządzeń gazowych w 2023 roku

Oszacowanie średnich kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych będzie możliwe jedynie poprzez określenie rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą. W tym celu musimy przyjąć dwa podstawowe parametry. Pierwszym jest zapotrzebowanie energetyczne budynku obliczane na każdy m2 powierzchni użytkowej (KW/m2/rok). Drugi parametr to metraż budynku.

W naszych wyliczeniach uwzględnimy cztery modelowe domy jednorodzinne o powierzchni 100, 120, 150 oraz 200 m2. Pamiętajmy, że im lepsza izolacja termiczna budynku, tym mniejsze straty energii grzewczej i niższe koszty ogrzewania. Dlatego w zestawieniu wzięliśmy pod uwagę budynki o zapotrzebowaniu na energię grzewczą na poziomie 70, 130 oraz 150 kW/m2/rok. Po przemnożeniu dwóch opisanych wyżej parametrów, uzyskujemy roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą, wyrażone w KWh. Wyniki obliczeń prezentujemy w poniższej tabeli.

Jakiej energii potrzebuje piec gazowy do ogrzewania domu? Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą

Zapotrzebowanie energetyczne budynku (kW/m2/rok)

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą.

Dom 100 m2

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą.

 Dom 120 m2

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą.

 Dom 150 m2

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą.

 Dom 200 m2

70

7 000 kWh

8 400 kWh

10 500 kWh

14 000 kWh

130

13 000 kWh

15 600 kWh

19 500 kWh

26 000 kWh

150

15 000 kWh

18 000 kWh

22 500 kWh

30 000 kWh

Źródło: opracowanie własne

Od 2023 roku maksymalna cena gazu będzie wynosiła 200,17 zł/MWh netto. Jest to stawka bez wartości podatku VAT, opłat dystrybucyjnych oraz abonamentowych. Aby ustalić realną cenę energii gazowej, skorzystamy z wyliczeń dostępnych w serwisie cena-pradu.pl. W wyliczeniach wzięto pod uwagę średnioroczny, pełny koszt 1 m3 gazu ziemnego w taryfie grzewczej W-3 dla gospodarstw domowych. Oszacowana, pełna kwota gazu brutto wyniosła 3,55 zł/m3.

Stawka przeliczana na m3 jest najbardziej miarodajna ze względu na różnorodną wartość opałową gazu. Do dokonania obliczeń kosztów ogrzewania modelowych budynków potrzebujemy jeszcze jednego parametru, a mianowicie współczynnika konwersji gazu. Współczynnik konwersji na ogół mieści się w granicach 10 – 11 kWh/m3. Dla ułatwienia obliczeń przyjmujemy, że współczynnik konwersji wynosi dokładnie 10 kWh/m3. Cena kWh energii gazowej jest wynikiem dzielenia stawki za m3 z wartością współczynnika konwersji. Z obliczeń wynika, że całkowity koszt gazu brutto w 2023 roku wyniesie 0,355 zł/kWh.

Ile kosztuje ogrzewanie gazowe? Koszty ogrzewania gazowego w 2023 roku

Piec gazowy do ogrzewania domu – sprawdzamy średnie koszty eksploatacji

Znamy już całkowite zapotrzebowanie energetyczne budynków, a także koszt kWh energii gazowej brutto. Bardzo ważnym parametrem jest również sprawność energetyczna kotła. Ujmując w uproszczeniu, im niższa sprawność kotłów, tym wyższy koszt uzyskania 1 kWh energii grzewczej.

Ogrzewanie gazowe na ogół odbywa się przy pomocy nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, które posiadają zdolność odzyskiwania energii grzewczych z kondensacji pary wodnej. Nowoczesne kotły gazowe wyróżniają się wysoką sprawnością grzewczą. Dla uproszczenia przyjmujemy, że w naszych modelowych domach zamontowano kocioł ze sprawnością 100% (przy optymalnym nastawie, niektóre modele uzyskują nawet 110% sprawności). Po ustaleniu sprawności grzewczej kotła, możemy przeliczyć średnie koszty ogrzewania gazowego w 2022 roku. Poniżej prezentujemy efekty naszych obliczeń.

 • Dom 100 m2 – nasz pierwszy modelowy dom posiada najmniejszą powierzchnię użytkową. Mniejsza ilość przestrzeni do ogrzania oznacza niższe koszty eksploatacji budynku. Załóżmy, że dom posiada bardzo dobrą izolację termiczną, a zapotrzebowanie energetyczne utrzymuje się na poziomie 70 kW/m2/rok. Średni koszt ogrzania takiego budynku w 2023 roku wyniesie 2 485,00 zł. Niestety w przypadku gorzej zaizolowanych domów, należy liczyć się z odczuwalnie wyższymi kosztami. I tak średni koszt ogrzewania domu jednorodzinnego z zapotrzebowaniem energetycznym na poziomie 130 kW/m2/rok wzrasta do kwoty 4 615,00 zł brutto. Ostatnia kalkulowana opcja to budynek z bardzo słabą izolacją i zapotrzebowaniem energetycznym na poziomie 150 kW/m2/rok. W przypadku takiego budynku, roczne koszty ogrzewania wzrosną do niespełna 5 330,00 zł brutto.
 • Dom 120 m2 – koszty ogrzewania domu rosną wraz ze zwiększeniem jego metrażu. Średnia cena ogrzania naszego modelowego domu o powierzchni 120 m2 kotłem kondensacyjnym rozpoczyna się od kwoty niespełna 2 990,00 zł brutto. Mowa tu o świetnie zaizolowanym domu energooszczędnym z zapotrzebowaniem energetycznym 70 kW/m2/rok. Cena za ogrzewanie gazem rośnie wraz ze słabszą izolacją przegród zewnętrznych. Jeśli założymy, że budynek posiada zapotrzebowanie energetyczne 130 kW/m2/rok, koszty ogrzewania wzrosną do niespełna 5 540,00 zł rocznie. Jeszcze gorzej prezentuje się średnia cena ogrzewania domu z zapotrzebowaniem energetycznym 150 kW/m2/rok. W tym przypadku za ogrzewanie trzeba będzie zapłacić 6 390,00 zł brutto.
 • Dom 150 m2 – trzeci kosztorysowany budynek posiada powierzchnię 150 m2. Jest to popularny metraż domów jednorodzinnych. Cena ogrzewania gazowego budynku o zapotrzebowaniu energetycznym 70 kW/m2/rok wynosi 3 730,00 zł rocznie brutto. Im gorszy poziom izolacji przegród zewnętrznych, tym wyższa cena eksploatacji. Nasz drugi przykład to dom jednorodzinny z zapotrzebowaniem energetycznym na poziomie 130 kW/m2/rok. Zakładamy, że roczna cena ogrzania wszystkich pomieszczeń wyniesie 6 920,00 zł brutto. Jeszcze więcej zapłacą posiadacze słabo ocieplonych budynków z zapotrzebowaniem energetycznym 150 kW/m2/rok. W takiej sytuacji średnia cena ogrzewania gazowego w 2023 roku wzrasta do kwoty niespełna 8 000,00 zł.
 • Ogrzewanie gazowe w kotłowni domu jednorodzinnego, a także koszt ogrzewania gazowego w 2023 roku krok po kroku
  Ogrzewanie gazowe w domu jednorodzinnym, koszty w sezonie 2023, kalkulacje i ceny gazu
  Dom 200 m2 – duża przestrzeń mieszkalna generuje największe wydatki grzewcze. W przypadku naszego modelowego domu o powierzchni użytkowej 200 m2 cena ogrzewania okazuje się dość znacząca. Pierwszy przykład to dobrze zaizolowany budynek z zapotrzebowaniem energetycznym 70 kW/m2/rok. Sumaryczny koszt ogrzania domu gazowym kotłem kondensacyjnym wynosi niespełna 5 000,00 zł. Znacznie więcej zapłacimy w przypadku gorszej izolacji przegród zewnętrznych. Jeśli budynek będzie posiadał zapotrzebowanie energetyczne rzędu 130 kW/m2/rok, średnioroczne koszty ogrzewania wszystkich pomieszczeń wzrosną do kwoty 9 230,00 zł brutto. Ostatnia przykładowa kalkulacja to budynek z zapotrzebowaniem energetycznym 150 kW/m2/rok. W przypadku takiego obiektu, średni koszt ogrzewania gazem w 2023 roku zamknie się w kwocie 10 650,00 zł.
Koszty eksploatacji kotła kondensacyjnego w 2023 roku

Zapotrzebowanie energetyczne budynku (kW/m2/rok

Dom 100 m2

Dom 120 m2

Dom 150 m2

Dom 200 m2

70

2 485,00 zł

2 982,00 zł

3 727,50 zł

4 970,00 zł

130

4 615,00 zł

5 538,00 zł

6 922,50 zł

9 230,00 zł

150

5 325,00 zł

6 390,00 zł

7 987,50 zł

10 650,00 zł

Źródło: opracowanie własne

Koszty ogrzewania domu z dodatkiem gazowym

Jak już wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, najuboższe gospodarstwa domowe zostaną objęte dofinansowaniem do podatku VAT. W ich przypadku cena ogrzewania gazowego może zostać niemal taka sama, jak w roku 2022. Załóżmy w uproszczeniu, że cena 1 kWh gazu bez podatku VAT wyniesie 0,30 zł. Na tej podstawie możemy obliczyć średni koszt ogrzewania budynków przez uprawnione do dofinansowania gospodarstwa domowe.

 • Dom 100 m2 – koszty ogrzewania niewielkiego domu jednorodzinnego rozpoczynają się od kwoty 2 100,00 zł. Jest to bardzo niska cena, obejmująca dofinansowanie do podatku VAT. Zauważmy, że wartość dotyczy dobrze zaizolowanego budynku o zapotrzebowaniu energetycznym 70 kW/m2/rok. Posiadacze domów ze słabszą izolacją muszą liczyć się z odczuwalnie wyższymi kosztami ogrzewania gazowego. W przypadku zapotrzebowania na poziomie 150 kW/m2/rok średnioroczny koszt ogrzewania domu wyniesie 4 500,00 zł.
 • Dom 120 m2 – posiadacze większych domów muszą liczyć się z wyższymi kosztami ogrzewania. Minimalna cena ogrzewania gazowego w naszym modelowym domu wyniosła nieco ponad 2 500,00 zł. Koszt ogrzewania w słabo zaizolowanym budynku może wzrosnąć do około 5 400,00 zł.
 • Dom 150 m2 – gospodarstwa domowe objęte dofinansowaniem do gazu zapłacą za ogrzewanie domu minimum 3 150,00 zł (przy założeniu, że zapotrzebowanie energetyczne domu wynosi 70 kW/m2/rok. Cena ogrzewania gazowego w słabo zaizolowanym budynku może już wynieść około 6 750,00 zł na rok.
 • Dom 200 m2 – budynek z dobrą izolacją termiczną i zapotrzebowaniem energetycznym w wysokości 70 kW/m2/rok wygeneruje wydatki rzędu 4 200,00 zł. Cena ogrzania domu o słabej izolacji przegród zewnętrznych z pewnością okaże się wyższa. Przykładowy koszt ogrzewania domu kotłem gazowym (zakładając zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 150 kW/m2/rok) wynosi 9 000,00 zł.

Poniżej prezentujemy tabelę z wyliczeniami kosztów ogrzewania naszych modelowych budynków. Ceny obejmują wsparcie dla najuboższych gospodarstw domowych. Warto przy tym podkreślić, że w zestawieniu braliśmy pod uwagę wyłącznie ogrzewanie budynku, bez ceny za podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Ile będzie kosztowało ogrzewanie gazowe w 2023 roku? Wyliczenia dla gospodarstw domowych korzystających z rządkowego dofinansowania do VAT.

Zapotrzebowanie energetyczne budynku (kW/m2/rok

Dom 100 m2

Dom 120 m2

Dom 150 m2

Dom 200 m2

70

2 100,00 zł

2 520,00 zł

3 150,00 zł

4 200,00 zł

130

3 900,00 zł

4 680,00 zł

5 850,00 zł

7 800,00 zł

150

4 500,00 zł

5 400,00 zł

6 750,00 zł

9 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne

ikona podziel się Przekaż dalej