Piec na pellet czy ekogroszek? Wady i zalety rozwiązań

Pellet czy ekogroszek? Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Wszystko zależy od naszych indywidualnych oczekiwań i możliwości przechowywania opału. Dlatego warto przeprowadzić własne porównanie, które uwzględni najważniejsze za i przeciw obydwu rozwiązań.

Pierwszy parametr, który powinno uwzględniać każde porównanie to wartość energetyczna, zwana także kalorycznością.  Średnia wartość energetyczna dobrej jakości pelletu wynosi 19 MJ/kg. Tymczasem ekogroszek osiąga do 32 MJ/kg. Warto pamiętać, że im większa wartość opałowa, tym niższe zużycie opału w całym sezonie grzewczym. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które dysponują niewielką powierzchnią magazynową. W przypadku pelletu musimy liczyć się także z koniecznością zapewniania odpowiednio niskiej wilgotności. Nie ma możliwości składowania opału w mocno zawilgoconym pomieszczeniu, bowiem im większa wilgotność pelletu, tym jego gorsze parametry. Pod tym względem lepiej sprawuje się ekogroszek, który wymaga mniejszej powierzchni magazynowej, a jednocześnie jest mniej wrażliwy na wilgotność.

Piec na pellet czy ekogroszek? Drugim porównaniem jest komfort obsługi. Według wielu użytkowników, kocioł na ekogroszek okazuje sie bardziej problematyczny w obsłudze. Jest to związane z dużym ciężarem worków z ekogroszkiem, który należy umieścić w zasobniku. Ogrzewanie ekogroszkiem może wiązać się także z większym zapyleniem kotłowni. Tymczasem pellet nie pyli i jest znacznie lżejszy, co ułatwia obsługę podajnika. Osoby, które zdecydują się na ogrzewanie ekogroszkiem, muszą liczyć się także z większą ilością popiołu. To z kolei może generować konieczność częstszego oczyszczania kotła.

Pellet czy ekogroszek? Porównanie kosztów zakupu opału

Do pełnego porównania powinniśmy także określić średnie ceny opału, które z pewnością wpłyną na koszty ogrzewania budynku. W sezonie grzewczym 2021/2022 możemy zaobserwować znaczące podwyżki cen niemal wszystkich źródeł ogrzewania. Jeszcze w 2020 roku cena dobrej jakości pelletu wynosiła około 900 zł za tonę. W drugiej połowie roku 2021, średni koszt zakupu tego opału wynosił około 1 100 – 1 200 zł. Początek roku 2022 nie przyniósł żadnych obniżek, a ceny u niektórych dostawców sięgają nawet kwot 1 600 zł za tonę. Uśredniając, przeciętna cena pelletu w pierwszym kwartale 2022 roku wynosi około 1 170 zł. Taką wartość weźmiemy pod uwagę, kalkulując roczne koszty ogrzewania.

Podwyżki dotknęły także użytkowników, którzy zdecydowali się na ogrzewanie ekogroszkiem. W ostatnim czasie rząd zapowiedział wprowadzenie nowych norm jakościowych oraz zmianę nazwy ekogroszku. Prawdopodobnie jest to jeden z wielu powodów, dla których opał uległ znaczącym podwyżkom. Jeszcze w poprzednim sezonie, cena ekogroszku wynosiła około 1 100 zł za tonę. W pierwszym kwartale 2022 roku, cena tony opału wynosi około 1 450 zł za tonę. Koszty sprzedaży u wielu dostawców mogą być jeszcze wyższe, jednak kwota 1 450 zł będzie bazą do naszych dalszych obliczeń.

Chcąc obliczyć koszty ogrzewania, musimy uwzględnić nie tylko ceny, ale i sprawność energetyczną kotłów. Pod tym względem piec na pellet czy ekogroszek nie wykazują znaczących różnic. Zakładamy zatem, że średnia sprawność energetyczna utrzymuje się na poziomie 85%. W ofertach sprzedaży znajdziemy także nowoczesne kotły, które zapewniają wyższą sprawność energetyczną. Sprawdź także ten artykuł z szacowaną ceną pelletu.

Koszty ogrzewania – piec na pellet czy ekogroszek? Porównanie kosztów w 2022 roku

Ceny za ogrzewanie ekogroszkiem i pelletem. Założenia kalkulacyjne

Koszty ogrzewania budynków są uzależnione od wielu indywidualnych czynników. Najważniejsze z nich to sposób opału, metraż ogrzewanej powierzchni użytkowej oraz stopień izolacji termicznej. Dlatego wykonamy porównanie kosztów ogrzewania w czterech przykładowych domach o powierzchni 100, 120, 150 oraz 200 m2.

Zakładamy, że budynki będą posiadały różnorodną izolację termiczną przegród zewnętrznych. Pierwsza kalkulacja dotyczy dobrze ocieplonego domu z zapotrzebowaniem energetycznym na poziomie 70 kW/m2/rok. Drugi przykład to dom ze średniej jakości termoizolacją ścian zewnętrznych, drzwi i okien. Szacujemy, że średnie zapotrzebowanie energetyczne takiego obiektu będzie wynosiło 130 kW/m2/rok. Ostatni przykład to słabo zaizolowany dom jednorodzinny z zapotrzebowaniem energetycznym na poziomie 150 kW/m2/rok. W poniższym zestawieniu prezentujemy średnie zapotrzebowanie energetyczne dla czterech typów budynków.

Zapotrzebowanie energetyczne budynków – porównanie

Zapotrzebowanie energetyczne budynku (kW/m2/rok

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą. Dom 100 m2

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą. Dom 120 m2

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą. Dom 150 m2

Roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą. Dom 200 m2

70

7 000 kWh

8 400 kWh

10 500 kWh

14 000 kWh

130

13 000 kWh

15 600 kWh

19 500 kWh

26 000 kWh

150

15 000 kWh

18 000 kWh

22 500 kWh

30 000 kWh

Ogrzewanie - polecane piece na pellet

Porównując pellet czy ekogroszek, musimy zwrócić uwagę na koszt wytworzenia energii grzewczej. Potrzebujemy do tego konwersji wartości opałowej (MJ/tona) na kWh/kg. Z kalkulacji wynika, że średnia wartość opałowa pelletu wynosi 5,3 kWh/kg. Z kolei wartość opałowa dobrej jakości ekogroszku utrzymuje się na poziomie 8,0 kWh/kg. W dalszych kalkulacjach zakładamy też, że średnia sprawność energetyczna kotłów utrzymuje się na poziomie 85%.

Ogrzewanie pelletem – koszty ogrzewania w 2022 roku

Dysponujemy już danymi dotyczącymi średniej ceny pelletu (1,17 zł/kg) oraz jego wartości opałowej 5,3 kWh/kg. Uzyskane dane pozwalają na określenie ceny 1 kWh energii grzewczej, która utrzymuje się na poziomie 0,22. Warto zauważyć, że nie jest to jeszcze realna cena ogrzewania. Na koszt uzyskania kWh energii grzewczej wpływa także sprawność kotła. Przyjęliśmy, że kocioł na pellet posiada sprawność 85%. W związku z tym, realny koszt uzyskania 1 kWh energii grzewczej wynosi 0,26 zł.

 • Dom 100 m 2 – szacujemy, że średnie koszty ogrzewania domu z zapotrzebowaniem energetycznym 70 kW/m2/rok utrzymują się na poziomie około 1 800 zł. Jest to bardzo niska wartość, jednak mamy do czynienia z bardzo dobrze zaizolowanym termicznie, niewielkim budynkiem. Przy gorszej izolacji przegród zewnętrznych (zapotrzebowanie energetyczne 130 kW/m2/rok) ogrzewanie może już kosztować niespełna 3 400 zł, a w przypadku zapotrzebowania 150 kW/m2/rok – 3 900 zł.
 • Dom 120 m2 – tworząc porównanie pellet czy ekogroszek, powinniśmy jeszcze uwzględnić średnie koszty ogrzewania w większych budynkach. Nasz dom o powierzchni 120 m2 może generować koszty rzędu 2 200 zł rocznie (dobra termoizolacja, zapotrzebowanie energetyczne 70 kW/m2/rok, lub 4 000 zł przy zapotrzebowaniu na poziomie 130 kW/m2/rok. Słabiej ocieplony budynek generuje koszty grzewcze na poziomie 4 700 zł rocznie.
 • Dom 150 m2 – Koszty ogrzewania domu jednorodzinnego z zapotrzebowaniem energetycznym 70 kW/m2/rok wynoszą około 2 700 zł. Kwota mocno wzrasta w gorzej ocieplonych budynkach. I tak ogrzewanie domu jednorodzinnego z zapotrzebowaniem 130 kW/m2/rok wygeneruje koszty w wysokości 5 100 zł. Przy zapotrzebowaniu 150 kW/m2/rok musimy liczyć się z wydatkami rzędu 5 850 zł rocznie.
 • Ogrzewanie w domu pelletem i jego koszty, a także cena ekogroszku i koszt ogrzewania domu ekogroszkiem
  Ogrzewanie domu pelletem lub ekogroszkiem krok po kroku, czyli koszty ogrzewania domu jednorodzinnego
 • Dom 200 m2 – piec na pellet czy ekogroszek? W dużym, dobrze ocieplonym domu jednorodzinnym (najniższe szacowane zapotrzebowanie energetyczne), koszt ogrzewania nie przekroczy kwoty 3 700 zł. Przy gorszej termoizolacji i zapotrzebowaniu energetycznym na poziomie 130 kW/m2/rok musimy liczyć się z wydatkami rzędu 6 800 zł. W przypadku zapotrzebowania 150 kW/m2/rok, koszty ogrzewania wzrastają do 7 800 zł.
Pellet czy ekogroszek – średnioroczne koszty ogrzewania domu pelletem

Zapotrzebowanie energetyczne budynku (kW/m2/rok

Dom 100 m2

Dom 120 m2

Dom 150 m2

Dom 200 m2

70

1 820 zł

2 184 zł

2 730 zł

3 640 zł

130

3 380 zł

4 056 zł

5 070 zł

6 760 zł

150

3 900 zł

4 680 zł

5 850 zł

7 800 zł

Koszty ogrzewania ekogroszkiem

Założyliśmy, że średnia cena jednostki wynosi 1,45 zł/kg, a średnia wartość opałowa ekogroszku 7 kWh/kg. W związku z tym, cena 1 kWh energii wynosi 0,21 zł. Do obliczeń musimy jeszcze ustalić sprawność kotła. Jeśli założymy, że sprawność kotła utrzymuje się na poziomie 85%, wówczas realny koszt uzyskania 1 kWh energii grzewczej wyniesie 0,24 zł. Taką wartość uwzględnimy w dalszych wyliczeniach.

 • Ogrzewanie ekogroszkiem, dom 100 m2 – odpowiadając na pytanie, pellet czy ekogroszek, musimy uwzględnić koszty ogrzewania. Te przeważają na korzyść kotłów na ekogroszek. Jeśli założymy, że nasz modelowy dom posiada dobrą izolację termiczną i zapotrzebowanie energetyczne 70 kW/m2/rok, wówczas średni koszt ogrzewania ekogroszkiem wyniesie 1 700 zł. W przypadku zapotrzebowania na poziomie 130 kW/m2/rok, cena wzrasta do 3 100 zł. Najwyższy koszt dotyczy niewielkiego budynku z zapotrzebowaniem 150 kW/m2/rok, którego ogrzanie ekogroszkiem będzie kosztowało około 3 600 zł (czyli o około 300 zł taniej w porównaniu do pelletu).
 • Ogrzewanie ekogroszkiem, dom 120 m2 – koszt ogrzania budynku z zapotrzebowaniem energetycznym 70 kW/m2/rok wynosi około 2 000 zł. Gorsza izolacja termiczna znacząco zwiększa wydatki i tak, przy zapotrzebowaniu energetycznym 130 kW/m2/rok, musimy liczyć się z wydatkami 3 800 zł. Roczny koszt ogrzewania domu zapotrzebowaniem energetycznym na poziomie 150 kW/m2/rok pochłonie 4 300 zł, czyli o ponad 300 zł mniej w porównaniu do modelowego budynku z ogrzewaniem na pellet.
 • Ogrzewanie ekogroszkiem, dom 150 m2 – minimalny koszt ogrzania domu z zapotrzebowaniem energetycznym 70 kW/m2/rok wynosi 2 500 zł (o 200 zł taniej niż ogrzewanie pelletem). Gorsza izolacja termiczna obiektu oznacza większe koszty ogrzewania. Średnia cena ogrzania domu z zapotrzebowaniem 130 kW/m2/rok wynosi 4 700 zł, a w przypadku zapotrzebowania energetycznego na poziomie 150 kW/m2/rok, już 5 400 zł. Ostatnia kwota jest o ponad 400 zł niższa w porównaniu do kosztów ogrzewania identycznego domu z piecem na pellet.
 • Ogrzewanie ekogroszkiem, dom 200 m2 – odpowiadając na pytanie, piec na pellet czy ekogroszek, musimy jeszcze oszacować koszty ogrzewania dużych domów.  Ogrzewanie domu z zapotrzebowaniem 70 kW/m2/rok wyniesie 3 400 zł w przypadku ekogroszku lub 3 650 zł w przypadku pelletu. Różnice w kosztach są tym wyższe, im większe jest zapotrzebowanie energetyczne budynku. Średni koszt ogrzewania ekogroszkiem (budynek 200 m2 z zapotrzebowaniem energetycznym 130 kW/m2/rok) wynosi 6 250 zł. Z kolei przy zapotrzebowaniu energetycznym 150 kW/m2/rok wysokość wydatków na ogrzewanie wynosi 7 200 zł (o około 600 zł w porównaniu z modelowym domem zasilanym pelletem).

Zadbaj o ciepło w swoim domu - sprawdź promocje!

Piec na pellet czy ekogroszek? Koszty ogrzewania ekogroszkiem

Zapotrzebowanie energetyczne budynku (kW/m2/rok

Dom 100 m2

Dom 120 m2

Dom 150 m2

Dom 200 m2

70

1 680 zł

2 016 zł

2 520 zł

3 360 zł

130

3 120 zł

3 744 zł

4 680 zł

6 240 zł

150

3 600 zł

4 320 zł

5 400 zł

7 200 zł

Zaprezentowane powyżej wyliczenia mają charakter orientacyjny. Koszty ogrzewania będą zmieniały się wraz z rosnącymi cenami opału. Ponadto, do sumarycznej ceny warto także doliczyć ogrzewanie ciepłej wody użytkowej.

ikona podziel się Przekaż dalej