Zanim rozpocznie się regulacja pieca – od czego zacząć?

Na wstępie musimy podkreślić, że nie istnieją jednolite, optymalne ustawienia pieca na ekogroszek, które sprawdzą się w każdym przypadku. Dokładne nastawy muszą być wynikiem indywidualnych pomiarów i odzwierciedleniem preferencji użytkowników. Niektórzy będą preferowali możliwie najbardziej ekonomiczne spalanie ekogroszku, inni postawią na mniejszą częstotliwość obsługi (osiąganą między innymi przez odpowiednie ustawienie dmuchawy). Mimo pewnych różnic, możemy określić wspólne cechy i standardowe nastawy, od których rozpoczynamy regulację kotłów C.O.

Od czego zacząć przed zbliżającą się zimą? Przygotowując kocioł grzewczy na zimę, musimy zadbać o jego czystość. Kocioł powinien być odpowiednio oczyszczony, a komora spalania drożna. Przed regulacją nastawów, upewnijmy się także, że kominy dymowe są odpowiednio wyczyszczone.

Dodatkowo warto wykonać przynajmniej podstawowy przegląd elementów pieca z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym. Pełna sprawność działania i utrzymanie czystości wszystkich elementów to podstawowa czynność, która powinna poprzedzać przeprowadzenie regulacji. Dzięki temu łatwiej nam będzie dobrać odpowiednie nastawy i upewnić się, że ustawienie dmuchawy oraz regulacja pieca przyniosły odpowiedni efekt.

Jak ustawić parametry pieca na ekogroszek?

Ekonomiczne ustawienie pieca na ekogroszek – kluczowy czas podawania

Czas podawania opału jest jednym z trzech najważniejszych ustawień, o które warto zadbać podczas regulacji kotła na ekogroszek. Właściwie dobrany czas podawania opału zapewni ekonomiczniejsze spalanie ekogroszku i utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Standardowo, kotły C.O. posiadają 5 sekundowy czas podawania. Jest to ustawienie podstawowe, które można regulować według indywidualnych preferencji i potrzeb grzewczych konkretnego budynku.

Warto pamiętać, że czas podawania opału w kotle C.O. wpływa na jego moc. Dłuższy czas podawania oznacza zwiększenie mocy kotła i nieco większe spalanie ekogroszku. Jednak nie oznacza to, że zmniejszenie czasu podawania wpłynie na ograniczenie kosztów ogrzewania budynku. Czasem jest wręcz odwrotnie, a zmniejszenie podawania opału zimą może utrudnić uzyskanie odpowiedniej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego wstępnie warto ustawić czas podawania na 5 sekund i regulować go w zależności od temperatur na zewnętrz lub w oparciu o własne, indywidualne obserwacje.

Jak ustawić podtrzymanie w piecu na ekogroszek? Podpowiadamy jaki powinien być czas przerwy

Czas podtrzymania lub innymi słowy czas przerwy w podawaniu opału to kolejny kluczowy parametr pieca z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym. Kotły na ekogroszek na ogół ustawia się na 40 sekundowy czas podtrzymania.

Ustawienia pieca na ekogroszek w postaci 5 sekund czasu podawania i 40 sekund przerwy dają stosunek 1 do 8. Jeśli zmienimy czas podawania, mocno zaburzymy wspomnianą proporcję. Tymczasem regulacja czasu przerwy nie będzie miała tak dużego wpływu na zmianę proporcji i przez to stanie się bezpieczniejszą opcją regulacji. To właśnie tutaj zmieniamy podstawowe nastawy i regulujemy prace kotła C.O. według własnych potrzeb.

Jeśli interesuje nas bardziej ekonomiczne ustawienie pieca na ekogroszek, możemy zwiększyć czas przerwy o kilka sekund. Następnie obserwujemy, czy taka zmiana nie spowodowała problemów z uzyskaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Dalsza regulacja czasu podtrzymania powinna być wynikiem naszych obserwacji.

Wiesz już, jak ustawić podajnik pieca z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym. Prawidłowe ustawienia pieca na ekogroszek wymagają jeszcze regulacji dmuchawy.

Ustawienie dmuchawy, a spalanie ekogroszku

Ustawienia pieca na ekogroszek muszą również uwzględniać prawidłowe parametry pracy dmuchawy. Jest to trzeci spośród najważniejszych parametrów, które zapewniają ekonomię i skuteczne dogrzewanie pomieszczeń zimą.

Ustawienie dmuchawy na zimę wpływa na proces spalania opału. Zbyt mała moc nadmuchu ogranicza ilość tlenu potrzebnego do spalania ekogroszku. W efekcie może dojść do niedopalania, a nawet do wygaszenia kotła. Z kolei zbyt duża moc nadmuchu wywoła szybsze spalanie ekogroszku.

Zatem jakie powinno być prawidłowe ustawienie dmuchawy? Uniwersalne nastawy mocy nadmuchu mieszczą się w przedziale 45 do 55%. Na wstępie możemy ustawić obroty wentylatora w czasie podtrzymania na 45%, a czas wyprzedzenia i opóźnienia wentylatora w trybie podtrzymania na 10 sekund. Następne regulacje na zimę będą wynikiem własnych prób. Jeśli zauważymy, że w wyniku spalania powstają spieki, bądź spalanie ekogroszku będzie zbyt wysokie, delikatnie regulujemy parametry pracy i porównujemy uzyskane efekty z poprzednimi nastawami. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat centralnego ogrzewania.

Ekonomiczne ustawienie pieca na ekogroszek a jakość opału

Ustaliliśmy już, jak dobrać i wyregulować ustawienia pieca na ekogroszek. Musimy także pamiętać, że ekonomiczne ogrzewanie budynków zimą będzie możliwe jedynie przy zakupie odpowiedniej jakości opału.

Nawet najlepiej wyregulowany kocioł C.O. nie osiągnie optymalnej wydajności, jeśli nabędziemy opał o słabych parametrach. W ofertach sprzedaży znajdziemy wiele rodzajów ekogroszku, a cena zakupu nie powinna mieć znaczenia priorytetowego.  Bardzo ważna jest również jakość opału, bowiem to ona wpływa na jego zużycie i realne koszty ogrzewania budynku.

Dobrej jakości ekogroszek posiada wysoką wartość opałową. Jest to jeden z istotniejszych parametrów, które warto porównywać podczas zakupu opału. Wysoka wartość opałowa oznacza mniejsze zużycie opału w sezonie grzewczym. Możemy przyjąć, że dobrej jakości opał posiada kaloryczność (wartość opałową) na poziomie przynajmniej 25 MJ/kg. Zaleca się zakup opału o zdolności spiekania poniżej 20 RI i zawartości popiołu poniżej 10%. W parametrach opału porównujemy również jego granulację, która powinna utrzymywać się na poziomie 5 do 25 mm. Ostatni istotny parametr dotyczy wilgotności. Im większa będzie wilgotność opału, tym większe jego zużycie podczas użytkowania kotła C.O. Dlatego przyjmuje się, że dobrej jakości ekogroszek powinien mieć wilgotność poniżej 10%. Dobór odpowiednich parametrów kotła na ekogroszek oraz wybór dobrej jakości opału może w realny sposób wpłynąć na ekonomię ogrzewania budynku w sezonie zimowym.


Bibliografia:

  • https://lepiej.tauron.pl/styl-zycia/jak-ustawic-piec-na-ekogroszek-sprawdz-praktyczne-porady/
  • https://pangroszek.pl/jak-ustawic-piec-na-ekogroszek/
  • https://wyrobyweglowe.pl/pomoc/
ikona podziel się Przekaż dalej