Dofinansowanie do pompy ciepła – aktywne programy

Jak uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które myślą o ekologicznym ogrzewaniu domu. W zależności od sytuacji można skorzystać z dofinansowania w ramach jednego z aktualnych programów rządowych. Oto lista programów, którym warto się przyjrzeć w 2023 roku, (w dalszej części artykułu omówimy ich szczegóły):

  • Czyste Powietrze – program „Czyste Powietrze” funkcjonuje już od jakiegoś czasu. W ramach programu dopłaty uzyskają przede wszystkim osoby fizyczne (gospodarstwa jedno- i wieloosobowe), o niższych dochodach. Program jest skierowany do osób przeprowadzających termoodernizację starego domu.
  • Czyste Powietrze Plus – rozszerzona wersja programu „Czyste Powietrze”, dzięki której można dostać prefinansowanie, czyli dotacje przed rozpoczęciem termoomodernizacji.
  • Moje Ciepło – od kwietnia 2022 można otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła i termoodernizacji dla nowego domu jednorodzinnego. Program jest skierowany do osób, które planują lub rozpoczęły budowę domu po 1 stycznia 2021.
  • Ciepłe Mieszkanie – w ramach tego programu można składać wnioski z gmin do docieplenia i modernizacji urządzeń grzewczych w budynkach wielorodzinnych. Adresatami są programu są gminy, ale pośrednio osoby fizyczne, posiadające prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe dla mieszkania przeznaczonego do modernizacji. Według informacji na stronie rządowej nabór wniosków ma ruszyć do 31 grudnia 2023.

Oprócz programów uruchomionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można zgłosić się do programu „Ogrzej się z Tauronem 2023”. Program dotyczy specyficznie dopłat to wymiany starych systemów grzewczych na pompy ciepła w domach jednorodzinnych. Wniosek o dofinansowanie od Tauronu nie zamyka drogi do dodatkowego dofinansowania z NFOŚiGW.

Dopłaty i prefinansowanie dla osób fizycznych

Główną grupą, która szuka sposobów na dofinansowanie do pompy ciepła są osoby fizyczne. Dotyczy to właścicieli lub współwłaścicieli domów. W zależności od sytuacji mogą wybrać jeden, najbardziej odpowiadający im program. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat dopłat oferowanych osobom fizycznym za instalację lub wymianę urządzeń ciepłowniczych i termoodernizację budynku.

Program „Czyste powietrze” i „Czyste powietrze plus”

Wielką zaletą programu „Czyste powietrze” jest to, że nabór wniosków istnieje nieprzerwanie. Nie ma terminu granicznego. Chcesz mieć dofinansowanie do pompy ciepła? – składasz wniosek. W dodatku jest to program priorytetowy, ze względu na sytuację grzewczą i paliwową w kraju oraz zobowiązania dotyczące emisji CO2.

Do programu kwalifikują się dwie grupy inwestorów:

  1. Których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł,
  2. Których dochód miesięczny netto na osobę nie przekracza średnio 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Pierwsza grupa podchodzi pod podstawowy poziom finansowania. Można tutaj liczyć na kwotę do 13500 zł, jeżeli kupujemy pompę ciepła powietrze-woda. Druga grupa kwalifikuje się do podwyższonego poziomu dofinansowania i może uzyskać kwotę nawet do 18000 zł.

Powyższe dotacje są przeznaczone na pompy ciepła. Oprócz tego można złożyć wniosek o dofinansowanie termoodernizacji, w ramach tego samego programu.

Ze względu na inflację, rosnące wydatki na życie, a także wyższe ceny ogrzewania tradycyjnymi metodami wprowadzono program „Czyste powietrze plus”. W ramach tego programu, osoby fizyczne o obniżonych dochodach mogą liczyć na wyższą dopłatę, a nawet prefinansowanie do 50% kosztów. Ubogie gospodarstwa domowe może w ten sposób ominąć kredyt na pompę ciepła, który mógłby spowodować dodatkowe problemy finansowe. Do programu „Czyste powietrze plus” kwalifikują się:

  1. Inwestorzy o dochodach do 100 000 zł rocznie,
  2. Inwestorzy o miesięcznym przeciętnym dochodzie netto 1894 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł na osobę (gospodarstwo jednoosobowe).

W pierwszym przypadku wysokość dotacji może wynieść do 30 tys. zł, a w drugim nawet do 37 tys. zł. Dodatkowo 50% kwoty można dostać jeszcze przed realizacją inwestycji.

30 stycznia 2023 roku wprowadzono dodatkową modyfikację. Dzięki niej osoby fizyczne o dochodzie miesięcznym odpowiednio do 1090 zł na osobę netto (w gospodarstwie wieloosobowym) i 1526 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) mają szansę dostać nawet 90% dofinansowania.

O szczegółach dotyczących wypełniania wniosku przeczytacie tutaj (https://kb.pl/porady/wniosek-do-programu-czyste-powietrze-krok-po-kroku/).

Dodatkowym wsparciem może być wspomniany wcześniej program Tauronu, co całkowicie wyeliminuje potrzebę zaciągania kredytu na pompę ciepła.

Dofinansowania dla nowego domu

Podłączenie pompy ciepła do nowego domu jest łatwiejsze, ponieważ możemy ją zaplanować już w momencie tworzenia projektu budynku. Odmienne potrzeby inwestorów posiadających nowe domy sprawiły, że skierowano do nich osobny program dofinansowań.

W programie „Moje ciepło” możliwe jest uzyskanie dofinansowania, jeżeli dotyczy ono budynku o podwyższonym standardzie energetycznym, którego zakończenie budowy zgłoszono po 1 stycznia 2021 roku. Standard ten mierzy się za pomocą przewidywanego zapotrzebowania na energię cieplną (dokładniej nieodnawialną energię pierwotną – do CO, CWU i wentylacji). Zapotrzebowanie nowego domu, kwalifikowanego do dopłat, powinno się zamknąć w 55kWh/m2/rok. Dzięki temu programowi zachęca się inwestorów nie tylko do korzystania z ekologicznych źródeł ciepła, ale do budowania bardziej energooszczędnych domów.

Nowa pompa ciepła w domu jednorodzinnym, a także dofinansowanie do pompy ciepła 2023
Ile można mieć dofinansowania do pompy ciepła w 2023 roku

Jeżeli chodzi o przewidywaną kwotę zwrotu, to wynosi ona od 7 nawet do 21 tys. zł. Jest to kwota przeznaczona na zakup i montaż pompy powietrze-woda lub pompy gruntowej. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dopłatę w wysokości 45% faktycznych wydatków na zakup i montaż pompy. Nabór wniosków do dofinansowania trwa do 31.12.2026. W tym programie nie ma ograniczeń przyznawania pieniędzy zależnie od dochodów. Więcej porad i informacji znajdziesz na: Wniosek do programu „Czyste powietrze” krok po kroku.

Polecane pompy ciepła — sprawdź ceny!

Dopłaty dla gmin i jak z nich skorzystać indywidualnie?

Jeżeli nie jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, ani nie będziesz go budował w najbliższym czasie, to nadal masz szansę na dofinansowanie do pompy ciepła. Jak wspomnieliśmy wyżej, od lipca 2022 roku trwa nabór dla gmin do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Skończy się w połowie 2024 roku, a cały program ma być realizowany do końca 2026 roku.

Następny etap po zakwalifikowaniu gmin, to ogłoszenie przez gminy naboru dla osób fizycznych. Żeby zakwalifikować się do programu trzeba być właścicielem mieszkania w domu wielorodzinnym. Dofinansowanie dotyczy zakupu i montażu pomp powietrze-woda lub pomp gruntowych dla tych lokali oraz innych form modernizacji ogrzewania. Dopłata będzie wynosiła od 30 do 95% kosztów. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu i lokalizacji budynku. Dolna granica zwrotu kosztów w szczególnie zanieczyszczonych gminach wynosi 35% faktycznych wydatków na wymianę urządzeń ciepłowniczych. Dla osób fizycznych, starających się o dofinansowanie górna granica wysokości dochodów wynosi 120 tys. zł na rok.

Szczegółowe dane na temat tego i innych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdują się na stronach rządowych odpowiednich programów.

Korzyści z dofinansowania

Dofinansowanie do pompy ciepła jest nie tylko dobrym rozwiązaniem dla osób, które musiałyby wziąć kredyt na pompę ciepła lub całkowicie zrezygnować z jej założenia. Pozwala rozważyć założenie pompy tym osobom, które rozważały wymianę na mniej wydajne, ale dostępne cenowo źródło ciepła. Poza tym różnego rodzaju dopłaty i przedpłaty zachęcają obywateli również do termoodernizacji budynków i mieszkań. Dzięki temu zmniejszy się ogólna ilość emisji oraz zużycia paliw. Dla użytkowników będzie to również korzystne, ze względu na obniżenie opłat za energię.

Warto złożyć wniosek w najbliższym czasie, gdyż ceny urządzeń mogą rosnąć. Poza tym dostępność pomp ciepła jest ograniczona, ze względu na wzrastającą popularność tych technologii. Dodatkową motywacją powinno być też ograniczenie czasowe niektórych programów.

ikona podziel się Przekaż dalej