Rekuperator - najważniejsze informacje

Działanie rekuperatora

Rekuperator jest urządzeniem, które stosuje się w systemach wentylacyjnych. Umożliwia ono rekuperację, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza, które jest wywiewane z budynku lub z instalacji przemysłowej. Rekuperator to wymiennik ciepła. W celu przekazania ciepła z powietrza wydmuchiwanego do powietrza nadmuchiwanego stosowane są rekuperatory o różnego rodzaju konstrukcjach. Podstawowymi rodzajami są rekuperatory z czynnikiem pośrednim oraz rekuperatory, które przekazują ciepło przy użyciu przegrody płytowej.

Rodzaje rekuperatorów

W rekuperatorach z czynnikiem pośrednim tym czynnikiem mogą być na przykład glikol lub freon. Tego typu rekuperatory mogą występować z obiegiem samoczynnym, a w tym również rurka ciepła oraz z obiegiem wymuszonym również pompy ciepła.

Rekuperatory, które przekazują ciepło przy użyciu przegrody płytowej, mogą być krzyżowe lub przeciwprądowe. W rekuperatorach krzyżowych powietrze przepływa przez specjalne kanały, które są do siebie ustawione prostopadle. W jednym z tyk kanałów przepływa powietrze ciepłe, które wywiewane jest z zewnątrz i ogrzewa ono rząd specjalnych kanałów. Sprawność takiego rekuperatora może wynosić od 50% do 70% odzysku ciepła. Gdy zastosujemy natomiast dwa wymienniki w połączeniu szeregowym, możemy uzyskać sprawność nawet do 90%. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat rekuperacji.

Rekuperatory przeciwprądowe posiadają kanały powietrza, które są ustawione równolegle. Dzięki temu strumień zimnego powietrza jest skierowany w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza ciepłego. Tego typu rekuperatory osiągają sprawność nawet do 95% odzysku ciepła, w przypadku, zastosujemy wymienniki przeciwprądowe z kanałami w kształcie spiralnym.

Rekuperacja

Rekuperacja to proces umożliwiający ograniczenie strat ciepła, które spowodowane są wentylacją budynku. Sprawnie działający rekuperator pozwala w praktyce na zmniejszenie energii, która potrzebna jest na ogrzanie nawiewanego powietrza o 80%. Warto zaznaczyć, że w nowych budynkach, które przeznaczone są na pobyt stu lub więcej osób, stosowanie rekuperacji jest obowiązkowe, a także, gdy w budynkach wymiana ciepła wentylacji wynosi 20 m3/h na osobę oraz w budynkach o wymianie powietrza w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powyżej 500 m3/h. Sprawdź także ten artykuł o wentylacji grawitacyjnej.

Rekuperacja i jej schemat w domu jednorodzinnym oraz odpowiedź na pytanie, ile prądu zużywa rekuperator
Ile prądu zużywa rekuperator? Sprawdzamy koszty użytkowania

W celu poprawienia sprawności wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła podłączana jest ona do gruntowego wymiennika ciepła. Wymiennik ten latem chłodzi powietrze, które jest zasysane przez rekuperator, natomiast zimą je dogrzewa. W niektórych systemach wentylacji stosowany jest wielostopniowy odzysk ciepła. Poza gruntownym powietrznym wymiennikiem ciepła, czyli GPWC i rekuperatorem występuje także powietrzna pompa ciepła. W takim przypadku wywiewane powietrze oddaje ciepło w rekuperatorze, jak również przy przejściu przez specjalny parowacz pompy ciepła. Powietrze, które kierowane jest do budynku odbiera ciepło od gruntu, a następnie w rekuperatorze odbiera ciepło od wywiewanego powietrza, a także ze skraplacza pompy ciepła. Dolnym źródłem pompy ciepła jest także powietrze wywiewane. A może zainteresuje cię także artykuł na temat kosztów rekuperacji?

W sezonie letnim istnieje możliwość odwrócenia obiegu pompy ciepła oraz zastosowanie bypassu powietrza wywiewanego w centrali wentylacyjnej (ominięcie rekuperatora). W tej sytuacji powietrze przepływające przez GPWC ochładza się, w rekuperatorze wymiana ciepła nie zachodzi i następnie ochładza się na parowaczu (w odwróconym obiegu freonu parowaczem jest skraplacz).

Ile prądu zużywa rekuperator?

Przy podglądowej analizie tego, ile prądu zużywa rekuperator skoncentrujemy się jedynie na kosztach, które związane są z samym użytkowaniem tego urządzenia. Weźmiemy zatem pod uwagę cenę za prąd, który jest pobierany przez rekuperator. Przy ocenie średniego zużycia prądu wykorzystamy takie dane jak moc rekuperatora [W], czas pracy rekuperatora [h] oraz koszt 1 kWh [zł].

Trzeba także zaznaczyć, że dane, które zostały wykorzystane w tym opracowaniu są poglądowe i w praktyce mogą się nieco różnić, między innymi ze względu na to, że ceny prądu są zróżnicowane i różnią się u dostawców i rodzaju taryfy, ze względu na wielkość budynku i technologię jego budowy, a także ze względu na czas pracy rekuperatora oraz moc z jaką on pracuje. Jednak ogólne wyniki dają pogląd na przybliżone ceny i rachunki za stosowanie rekuperatora w domu jednorodzinnym. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że aby rekuperator dobrze spełniał swoją funkcję musi pracować bez przerwy, na okrągło. Mamy jednak możliwość regulacji jego mocy, a co za tym idzie zużycia energii. Sprawdź także ten artykuł na temat wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.

Najpopularniejsze pompy ciepła - sprawdź promocje

Do przeprowadzenia naszej analizy posłużyć może przykład rekuperatora APOwent 300 AEC. Jest to urządzenie dla małych domów oraz mieszkań, których powierzchnia wynosi ok. 120 m2. W takim przykładzie zużycie maksymalne prądu wynosi ok. 110 W w przypadku, gdy rekuperator pracuje na najwyższych obrotach. Jeżeli założymy pracę w ciągu 8 godzin na maksymalnych obrotach w trakcie doby, a także średnią cenę za energię elektryczną w wysokości 0,67 zł wówczas zużycie energii elektrycznej wynosić będzie:

  • w ciągu doby - 0,88 kWh - cena 0,59 zł,
  • w ciągu miesiąca - 26,4 kWh - cena 17,76 zł,
  • w ciągu roku - 321,2 kWh - cena 216,19 zł.

Przyjmuje się, iż zużycie energii elektrycznej przez rekuperator wynosi 1,5kW na 10 m2 powierzchni wentylowanej. Jest to koszt ok. 10 gr w ciągu doby. Natomiast 1 kW energii, która została zużyta przez rekuperator umożliwia odzyskanie od 12 kW do 13 kW energii potrzebnej do ogrzewania.

Szacuje się, iż zwrot inwestycji na rekuperację następuje przeważnie w okresie od 8 do 10 lat. Czas ten może być krótszy, jeżeli na etapie projektowania oraz budowy domu wprowadzimy pewne rozwiązania, które umożliwiają oszczędności. Warto zrezygnować z budowy dużej ilości kominów, jak również zainwestować w tańszą stolarkę okienną bez mechanizmów. Warto również wspomnieć o tym, że rekuperacja podnosi wartość nieruchomości. Ponadto stosując rekuperację, nie musimy korzystać z klimatyzacji.

Wentylacja grawitacyjna to bardzo korzystne rozwiązanie z wielu powodów. Pozwala na zaoszczędzenie energii elektrycznej potrzebnej do wentylacji domu, a co za tym idzie także wydatków przeznaczonych na sprawne przewietrzanie domu. Praca rekuperatora pozwala na zwrot kosztów poniesionych na jego instalację już po ok. 8 do 10 lat. Pozwala na więc na stosunkowo szybki odzysk energii. Jeżeli korzystamy z rekuperatora nie musimy instalować urządzeń do klimatyzacji, gdyż rekuperator spełni również tą funkcję. Jak się okazuje rekuperacja to korzystne rozwiązanie z wielu przyczyn. A może zainteresuje cię także ten artykuł o kosztach budowy domu energooszczędnego?

ikona podziel się Przekaż dalej