Kit do okien - najważniejsze informacje

Kity to specyficzne materiały budowlane. W dużym uproszczeniu kit jest bardzo gęstą masą plastyczną. Może być stosowany między innymi do wypełniania przestrzeni, które mają jednocześnie dosyć dużą szerokość oraz głębokość, różnego rodzaju szpar lub szczelin. Kitem można uszczelniać nieruchome połączenia o dużym luzie oraz niedokładnie przylegające. Kit służy także do łączenia elementów przy użyciu dużych spoin.

Kity twardnieją zazwyczaj pod wpływem działania powietrza. Występują również takie, które przez cały czas są delikatnie plastyczne. Jako zaletą kitów wymienia się ich znaczną odporność na działanie środowiska, w jakim je użyto. Właściwość ta wynika z jednej strony ze składników, jakie zostają użyte do wytworzenia konkretnych kitów, a z drugiej strony z grubego nakładania tych kitów. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat okien i drzwi.

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że kit nie nadaje się do niwelowania i wygładzania nierówności. Nie można go stosować w charakterze wypełnień szpachlowych. Kity dzielą się ze względu na materiał, z jakiego są wykonane oraz ze względu na zastosowanie. Najpopularniejszym zastosowaniem różnego rodzaju kitów jest szklarstwo, ale materiały te mają także szereg zastosowań przy łączeniu i uzupełnianiu innych materiałów, jak między innymi podłogi drewniane, kamieniarstwo, łączenie i łatanie elementów metalowych i wiele innych zastosowań.

Kity mogą mieć różną konsystencję, parametry, mogą być wykonywane z różnych rodzajów materiałów i mieć różne właściwość. Można spotkać między innymi kit ogniotrwały lub odporny na wodę.

Kit do okien - rodzaje i cena

Kit szklarski

Najczęściej stosowanymi rodzajami kitów są kit szklarski oraz kit miniowy. Kit szklarski jest podstawowym elementem w szkleniu okien drewnianych. Tego typu kit do okien wykonywany jest na bazie pokostu lnianego oraz kredy. Dobrze wykonany kit szklarski nie powinien pękać ani się kruszyć po wyschnięciu. Dużą zaletą kitu szklarskiego jest to, że daje się on dosyć łatwo wygładzać.

Kitu szklarski stosowany jest najczęściej jako tradycyjne uszczelnienie i połączenia szklarskie. Używany jest on również do szklenia okien w drewnianych ramach. Ma szerokie zastosowanie przy budowie szklarni oraz ogrodów zimowych. Tego typu kit ma również zastosowanie w klejeniu i uszczelnianiu innych elementów drewnianych, jak na przykład podłogi drewniane. Jeśli planujesz wymianę okien, ten kalkulator kosztów remontu pozwoli ci oszacować budżet na ten cel.

To jak nakładać, jak używać i ile używać kitu zależy od rodzaju szklenia. Zużycie kitu może się wahać w przedziale od 0,22 kg do 0,6 kg kitu na 1 m2 drewnianej ramy okiennej. Cena kitu szklarskiego zależy od jego procenta i wynosi pomiędzy 3 zł a 5 zł za 1 kg.

Kit do okien jest przydatny podczas osadzania nowych okien lub uszczelniania starych. Nie jest szczególnie drogi - ceny to zaledwie kilkanaście złotych za kilogram.
Który kit do okien wybrać - rodzaje, wiodący producenci kitu szklarskiego, ceny, porady jak używać

Kit miniowy

Kit miniowy, podobnie jak kit szklarski, produkowany jest na bazie pokostu lnianego oraz kredy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zawiera on również domieszkę 20% minii ołowianej. Kit miniowy znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu szyb w znajdujących się w ramach metalowych. Stosuje się go także przy szkleniu żelaznych ram okiennych. Ma również zastosowanie przy robotach dekarskich oraz przy naprawach żelaznych rynien.

Jak nakładać, ile użyć i jak przeprowadzić kitowanie okien tym rodzajem kitu zależy od kilku czynników. Do najważniejszych należą rodzaj i wymiary szkła. Inne kitowanie okien oraz zasady, jak używać kitu miniowego są przy szkleniu ze szkłem zbrojonym, a inne będą przy zwykłym szkle. Kit okienny miniowy zużywany jest w przedziale od 0,45 kg do 3,5 kg na 1 m2 szkła. Cena za tego typu kit okienny waha się w przedziale od  4 zł do 5 zł za kilogram. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł z poradami na temat montażu okien.

Polecane okna w promocyjnych cenach

Kit szklarski oraz kit miniowy najlepiej jest przechowywać w naczyniach blaszanych, które są szczelnie zamknięte. Ważne jest, aby powietrze nie dostawało się do środka pojemnika. Dobrą wskazówką jest, żeby kit do okien, a właściwie jego powierzchnia, przykrywana była natłuszczonym papierem, gdy przechowuje się go w otwartych pojemnikach. Ma to na celu zabezpieczenie górnej warstwy tego materiału przed skawaleniem. Nie powinno się kupować kitu na zapas.

Kity tworzone na specjalne zamówienie

Poza wymienionymi powyżej najpopularniejszymi rodzajami kitu, możemy spotkać także inne jego rodzaje, które wykonywane są na specjalne zamówienie. Bywa także, że sporządza się je w miejscu wykonywania prac z kitem. Kity podzielić można ze względu na materiał, z jakiego są one wykonane oraz ze względu na rodzaj zastosowania.

Często spotykanym kitem jest kit olejowy, który jest odporny na wodę. Produkuje się go poprzez zmieszanie siedmiu miarek CaOH2, czyli gaszonego proszku wapiennego, trzech miarek miałkiej mączki ceglanej, dwóch miarek szkła sproszkowanego oraz dwóch miarek oleju lnianego. Innym popularnym kitem na specjalne zamówienie jest kit do żelaza, który tworzy się poprzez zmieszanie stu miarek opiłków żelaza, jednej miarki siarki oraz jednej miarki chlorku amonu, zwanego salmiakiem z gorącą wodą.

Dużą popularnością i zastosowaniem w szklarstwie cieszy się także kit kwasoodporny. Otrzymywany może być różnymi metodami. Najpopularniejszą jest zmieszanie dziesięciu miarek proszku azbestowego, jednej miarki bieli barytowej, czyli szpatu ciężkiego z dziesięcioma miarkami szkła wodnego sodowego 40°Be. Sprawdź także ten artykuł z cennikiem montażu okien.

Wykonuje się także kit kamieniarski, kit do rurociągów wodnych, kit do klejenia drewna z kamieniem, kit asfaltowy, kit piecowy, kit pokostowy odporny na papę i kit pokostowy do drewna, kit do klejenia celuloidu z metalami, kit do łączenia różnych tworzyw czy kit ogniotrwały.

Kity są bardzo przydatnymi, popularnymi i szeroko stosowanymi materiałami budowlanymi. Najpopularniejszym zastosowaniem kitu jest szklarstwo. Może on jednak być stosowany również w innych dziedzinach budownictwa. Kit przeważnie jest stosowany przy wypełniania różnych przestrzeni, takich jak między innymi szczeliny lub szpary. Przy użyciu kitu można również uszczelniać i łatać połączenia nieruchome. Jego cechą charakterystyczną jest to, że pozostaje on jednocześnie masą plastyczną i elastyczną. Są różne rodzaju kitu, a najważniejszymi są kit szklarski i kit miniowy. Pozostałe typy kitu wytwarzane są na specjalne zamówienie i charakteryzują się wieloma cechami, właściwościami i możliwościami zastosowania.

ikona podziel się Przekaż dalej