Różne sposoby pozyskania energii ze źródeł alternatywnych

Elektrownie wiatrowe – największy w Polsce udział w produkcji energii odnawialnej

Wykorzystanie siły wiatru do wytwarzania prądu elektrycznego jest dzisiaj popularną alternatywą dla paliw kopalnych. Duże elektrownie wiatrowe zamieniają energię ruchu powietrza na energię elektryczną za pośrednictwem wirników, zbudowanych na zasadzie skrzydeł samolotowych.

W optymalnych warunkach mogą nowoczesne wiatraki wykorzystać do 59% czystej siły wiatru do wytworzenia prądu elektrycznego. Duże farmy wiatrowe zbudowane na lądzie albo na morzu zaopatrują odbiorców w czysty, wolny od emisji dwutlenku węgla prąd.

Z elektrownią wiatrową jest jednak pewien problem, zainstalowana moc znamionowa urządzeń rzadko pokrywa się z realnymi wynikami. Przy zbyt silnym wietrze urządzenia muszą być wyłączane, a przy zbyt niskiej sile wiatru produkują mało energii elektrycznej. Trudno jest zapewnić stabilność produkcji i ciągłość na stałym poziomie.

Energia słoneczna – najważniejsze w przyszłości źródło prądu elektrycznego

Słońce jest dla naszej planety źródłem życiowej energii. Zaopatruje nas w żywność dzięki fotosyntezie roślin, ogrzewa powierzchnię i wprawia w ruch wiatry i morskie wody, zapewnia stabilność klimatu. Ułamek energii słonecznej absorbowanej przez powierzchnię Ziemi wystarczyłby do zaspokojenie potrzeb energetycznych ludzkości.

Istnieją dwa rodzaje urządzeń do pozyskania energii słonecznej. Pierwsze działają na prostej zasadzie podgrzewania wody przez panele słoneczne. Przykłady można znaleźć na dachach domów jednorodzinnych, gdzie takie panele służą do podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia solarne innego rodzaju instaluje się coraz częściej do produkcji energii elektrycznej. Ogniwa fotowoltaiczne połączone ze względów praktycznych w panele fotowoltaiczne są źródłem czystej energii.

Energia słoneczna jest powszechnie dostępna, jednak podlega znacznym wahaniom wywołanym porami dnia i roku. W naszych szerokościach geograficznych instalacje fotowoltaiczne rzadko osiągają optymalną wydajność. Niemniej jednak opłacalność takich instalacji nie ulega wątpliwości, tym bardziej, że prosumenci, czyli producenci energii elektrycznej na własne potrzeby, mogą liczyć na dotacje ze strony państwa i korzystne umowy z zakładami energetycznymi na magazynowanie nadwyżek.

Siła wody – od wieków znane źródło energii niepochodzącej z kopalin

Energia wody należy do najstarszych wykorzystywanych form energii. Od najdawniejszych czasów wodę wykorzystywano do napędu młynów i tartaków. Napędzając turbiny, woda może też wytwarzać energię elektryczną.  Istnieją różne rodzaje elektrowni wodnych, a ich najczęstsze przykłady to elektrownie przepływowe. Elektrownie magazynowe gromadzą dużą ilość wody w zbiornikach, aby potem w okresie szczytowego zapotrzebowania przepuszczać ją przez turbiny.

Elektrownie wodne pływowe wykorzystują do napędu turbin ruch wody między odpływem i przypływem. Ze względu na to, że niewiele lokalizacji nadaje się budowy takiej elektrowni, a słona woda dodatkowo niszczy turbiny, ta forma pozyskania energii elektrycznej jest mało ekonomiczna.

Energia geotermalna – ciepło i prąd elektryczny z głębi ziemi

Alternatywne źródła energii znajdują się też pod ziemią. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się złoża pary wodnej z dużych głębokości, która napędza turbiny elektrowni. Ponieważ Polska leży poza aktualnymi strefami aktywności wulkanicznej, pozyskiwanie pary do tych celów nie jest opłacalne. Niemniej jednak istnieją u nas bogate zasoby energii geotermalnej.

Całkowicie ekologiczne i uzasadnione ekonomicznie są coraz bardziej popularne pompy ciepła. Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną zawartą w gruncie. Rekuperacja natomiast w połączeniu z pompą ciepła zapewnia dopływ świeżego powietrza o stałej temperaturze bez straty energii cieplnej. Rekuperacja jest wentylacją z odzyskiem ciepła.

Bioenergia – wykorzystanie biomasy do pozyskania prądu elektrycznego

Zamiast paliw kopalnych, do wytwarzania energii elektrycznej w coraz większym stopniu wykorzystuje się biomasę. Jest to grupa produktów i odpadów głównie pochodzenia roślinnego, np.:

  • drewno odpadowe,
  • słoma i odpady produkcji rolniczej,
  • rośliny szybko rosnące.

Alternatywna energia o długiej historii

Źródła energii nazywane dzisiaj alternatywnymi nie stanowią odkrycia naszych czasów, ale są używane od tysięcy lat. Już pierwsze młyny wiatrowe i wodne wykorzystywały naturalny ruch powietrza i wody do poruszania urządzeń ułatwiających ręczną pracę. Wykorzystywały zasady fizyki zachowane do dzisiaj. Nowoczesne elektrownie wiatrowe albo wodne są dobrym przykładem tego, jak według starych zasad może być wytwarzana energia.

Nawet powszechnie chwalona energia geotermalna była wykorzystywana już w starożytności do ogrzewania łaźni i podobnych obiektów. Także modne ostatnio wykorzystanie energii słonecznej ma swój początek w odkryciu zjawiska fotoelektrycznego przez Becquerel’a w 1839 roku. Niedługo potem po raz pierwszy wykazano, że prąd elektryczny może powstawać pod wpływem światła i bez udziału elementów ruchomych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 97,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły