Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Zanim sprawdzimy jakie dofinansowanie do fotowoltaiki jest proponowane przez rząd i inne instytucje, warto powiedzieć kilka słów o cenach. Jakiego rzędu jest to wydatek?

Doświadczenie mówi, że dla przeciętnego domu powinno wystarczyć od 20 tys. do ok. 45-48 tys. zł. W tym mieści się zakup paneli i falownika, a także stelażu oraz opłacenie dostawy i montażu. Klienci indywidualni płacą tylko 5% podatku VAT, co wpłynie znacząco na zmniejszony koszt całego przedsięwzięcia. Dla firm podatek wynosi już pełne 23%.

Kiedyś istniała duża różnica między cenami paneli polikrystalicznych a monokrystalicznych. Dziś nie ma już takiej różnicy. Na cenę wpłynie raczej powierzchnia na jakiej chcemy rozmieścić te urządzenia – a więc ilość paneli, nie ich rodzaj. Trzeba jeszcze doliczyć cenę magazynu energii.

Jaka powinna być ostateczna moc systemów fotowoltaicznych zależy od indywidualnych potrzeb inwestora, a także dostępnej powierzchni (w tym stopnia nachylenia). O tym jak obliczyć zapotrzebowanie na prąd i czy fotowoltaika się opłaca w 2023 roku mówimy w innym artykule.

Panele słoneczne? Ogniwa fotowoltaiczne? Kolektory?

Dla osób, które nie miały dotąd do czynienia z instalacjami korzystającymi z energii słonecznej nazwy mogą być mylące. Ogniwa fotowoltaiczne to zawsze są urządzenia przetwarzające energię słoneczną na elektryczną. Kolektorami nazywa się natomiast taki rodzaj paneli, które pobierają ciepło ze słońca i oddają do instalacji grzewczej lub do innych celów (w połączeniu z pompami ciepła mogą np. zwiększać ciepło w sprężarce, poprawiając jej efektywność), można się też spotkać z nazwą solary. Słowa „panele słoneczne” używa się w stosunku do kolektorów, czasami również wobec fotowoltaiki. Żeby nie wprowadzać zamętu w niniejszym tekście panele słoneczne są słowem używanym zamiennie z określeniem ogniwa fotowoltaiczne.

Dotacje i pożyczki

Dotacja na fotowoltaikę dla osób fizycznych, prawnych i rolników

Dopłaty do paneli fotowoltaicznych mogą być pozyskane z różnych programów. Można też łączyć dopłatę za termoodernizację domu i połączenie paneli z pompami ciepła. Oto lista programów dla osób fizycznych, a także indywidualnych rolników, z której dowiecie się jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki i ile zwrotu za fotowoltaikę w 2023 można dostać w różnych przypadkach:

1. Czyste powietrze – stały program rządowy dofinansowania do termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Przy okazji w ramach programu można dostać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nie jest to więc typowa dotacja na fotowoltaikę, a tylko wsparcie dla osób modernizujących system ogrzewania (w tym również można zainwestować w solary). Adresatami są właściciele domów jednorodzinnych. W zależności od dochodów na samą instalację fotowoltaiczną można dostać maksymalnie: 6000 zł – podstawowy poziom dofinansowania, 9000 zł – podwyższony poziom dofinansowania, 15000 zł – najwyższy poziom dofinansowania. Nabór do programu jest ciągły.

2. Mój prąd  - zaletą tego programu jest dofinansowanie nie tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale też systemów HEMS i EMS, które nabrały znaczenia po wprowadzeniu rozliczeń w systemie net-billingu. Program przewiduje dofinansowanie do fotowoltaiki na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych. Na poszczególne wydatki przewidziano maksymalnie: 7000 zł – do mikroinstalacji fotowoltaicznej, 16 000 zł – do magazynu energii, 5000 zł – do magazynów ciepła, 3000 zł – do systemu HEMS lub EMS. Adresatami są klienci indywidualni. Wysokość dopłaty do paneli fotowoltaicznych zależy m.in. od rodzaju rozliczania w systemie net-billing lub net-metering. Nabór trwa do 31.03.2023, następna tura naborów jest w trakcie ustalania daty. Sprawdź także ten artykuł: Panele fotowoltaiczne – cena, opłacalność, opinie, najlepsi producenci.

3. Agroenergia – osoby, które interesuje instalacja fotowoltaiczna będą korzystać z pierwszej części programu. Obejmuje ona dotację na fotowoltaikę lub wiatraki oraz na pompę ciepła o mocy powyżej 10 kW i poniżej 50 kW. Program realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z budżetu przyznanego przez NFOŚiGW. Dotacje bezzwrotne wynoszą 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji wytwarzających prąd o mocy od 10 do 30 kW i 13% dla instalacji o mocy 30-50 kW. W pierwszym przypadku będzie to nie więcej niż 15 tys. zł, a w drugim nie więcej niż 25 tys. zł.

Najpopularniejsze pompy ciepła i panele fotowoltaiczne - sprawdź promocje!


Do programu kwalifikują się osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami gruntów rolnych (o łącznej powierzchni od 1 do 300 ha), prowadzące gospodarstwo rolne przynajmniej 12 miesięcy. Z dotacji mogą też skorzystać osoby prawne, mające działalność rolniczą. Nabór trwa do 30.03.2023.

4. Energia dla wsi – o dofinansowanie z tego programu mogą się starać zarówno rolnicy (osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność) jak i spółdzielnie energetyczne. Dla osób fizycznych i prawnych dofinansowanie dotyczy systemów fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW i nie większej niż 1 MW. W ramach programu można otrzymać pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych lub dopłatę do 45% kosztów (ale tylko na elektrownie wodne i biogazownie). Nabór trwa do 15 grudnia 2023.

5. Premia termoodernizacyjna – program BGK zapewniający dopłaty do termomodernizacji, w tym 31% kosztów do OZE, w postaci dopłaty do kredytu dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków. Nabór do programu trwa stale.      

6. program FENIKS – to unijne dotacje na infrastrukturę, klimat i środowisko. W ramach programu można dostać dopłaty do paneli fotowoltaicznych, a także pożyczki na korzystnych warunkach. Program jest przeznaczony zarówno dla firm, instytucji administracji publicznej jak i osób fizycznych. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, bo są w trakcie ustalania.

Zwrot za fotowoltaikę dla osób fizycznych i osób prowadzących niewielką działalność gospodarczą jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Dzięki temu możliwa jest przyspieszona modernizacja sektora energetycznego. W ramach krajowych i unijnych dotacji można też zyskać dofinansowanie do powiązanej termomodernizacji. Zwykle wiąże się z łączeniem pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która je częściowo lub całkowicie zasila. Mniej opcji mają osoby, które chciałyby założyć kolektory słoneczne. Dopłaty przewidziano dla wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych oraz rolników, prowadzących działalność gospodarczą i wykorzystujących kolektory w ramach tej działalności.

Dotacje dla firm i instytucji

W ramach krajowej i unijnej polityki modernizacyjnej przewidziano też dofinansowanie do fotowoltaiki i termomodernizacji dla firm, wspólnot, instytucji różnego rodzaju itp. Spośród wymienionych wyżej programów dofinansowanie lub korzystne pożyczki dla firm i instytucji oferują program FENIKS, premia termoodernizacyjna i Energia dla Wsi (adresatami są m.in. spółdzielnie energetyczne). Oprócz tego istnieje kilka innych programów wspierających modernizację energetyczną instytucji i przedsiębiorstw:

Grant na OZE – skierowana do właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych propozycja BGK. Można trzymać zwrot za fotowoltaikę w wysokości do 50% kosztów instalacji. O dotację mogą się starać właściciele chcący założyć nowe ogniwa fotowoltaiczne lub zmodernizować starą instalację. W tym drugim przypadku energia produkowana instalacji powinna wzrosnąć co najmniej o 25%. Nabór wniosków trwa od 1.02.2023 do 30.06.2026.

Energia Plus – program jest przeznaczony dla przedsiębiorców. Dofinansowanie ma formę pożyczki. Głównym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W ramach programu będą więc realizowane nie tylko instalacje systemów fotowoltaicznych, ale i wszelkie modernizacje zmniejszające emisyjność i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wysokość pożyczki wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, w przedziale od 500 tys. do 500 mln zł. Nabór trwa od 1.02.2023 do 13.12.2024.

W trakcie ustaleń jest też program KPO „zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, przewidujący dotacje do systemów fotowoltaicznych i pożyczki. Adresatami będą m.in. przedsiębiorstwa i placówki oświatowe.

Szczegółowe informacje o niektórych programach

W ramach modernizacji energetycznej kraju osoby prywatne i firmy mogą uzyskać różne rodzaje korzystnych pożyczek i dotacji. Teraz przyjrzymy się bardziej szczegółowo najważniejszym programom dotacji dla osób fizycznych.

Mój Prąd 4.0

Jest to program priorytetowy, dedykowany indywidualnym prosumentom. Pozwala na otrzymanie dużej dotacji na fotowoltaikę, jeżeli korzystamy z niej po raz pierwszy. Co ciekawe o dodatkowe dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby, które już raz skorzystały z wcześniejszej edycji programu. Jakie warunki trzeba spełnić i ile dokładnie można dostać?

Żeby ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej trzeba ustalić w jakim systemie będziemy z niej korzystać. Projekt instalacji musimy mieć gotowy, zanim składamy wniosek. Na dofinansowanie mogą też liczyć osoby, które już założyły panele zgodnie z wytycznymi programu. Musiało to nastąpić nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Żeby się zakwalifikować trzeba spełnić kilka zasad:

  • panele słoneczne nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 2 lata przed montażem
  • instalacja fotowoltaiczna nie powinna mieć mocy niższej niż 2 kWp i wyższej niż 10 kWp.
  • nie może być przewymiarowana (moc paneli musi odpowiadać na faktyczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną)
  • prosument musi planować korzystanie z instalacji przez co najmniej 5 lat.
Montaż fotowoltaiki, a także dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 oraz aktualne programy dofinansowania
Dofinansowie do fotowoltaiki 2023, czyli programy, w których można zdobyć dodatkowe środki

Osoby korzystające po raz pierwszy z dotacji dostaną dopłatę lub zwrot za fotowoltaikę w wysokości do 6 tys. złotych za panele, do 16 tys. zł za magazyn energii i do 3 tys. zł za system zarządzania energią. Dodatkowo można uzyskać do 7 tys. zł za ogniwa fotowoltaiczne połączone z innym urządzeniem oraz do 5 tys. zł za magazyn ciepła.

Prosumenci, którzy wcześniej korzystali z dofinansowania z tego lub innych programów rządowych mogą dostać dodatkowy zwrot za dokupiony magazyn ciepła, magazyn energii i system zarządzania energią (kwoty się nie zmieniają).

Wielką zaletą programu jest to, że poszczególne dopłaty się sumują. Jeżeli ktoś np. kupił ogniwa fotowoltaiczne i magazyn ciepła, to może dostać do 11 tys. zł zwrotu. Maksymalna kwota nie może przekraczać 31 tys. zł.

Ponadto program jest skierowany do osób, które przeszły na system net-billing i energia z OZE straciła dla nich atrakcyjny charakter. Zamiast przepłacać za kupno prądu mogą magazynować wytworzoną energię i wykorzystać ją w większym stopniu dla własnych potrzeb w większym stopniu wykorzystać energię do zasilania energii cieplnej (w połączeniu z pompą ciepła lub kolektorami). Jest to tzw. autokonsumpcja.

Czyste Powietrze

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji z urządzeń ciepłowniczych, zasilanych paliwami stałymi. Dlatego przede wszystkim dofinansowana zostaje wymiana starego pieca na pompę ciepła, kocioł kondensacyjny lub wentylację mechaniczną z odzyskaniem ciepła. Przy okazji usprawnienie ogrzewania wymaga kompleksowej termomodernizacji, na którą też można dostać dofinansowanie. Jeżeli częścią procesu modernizacji będzie założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, to możemy liczyć na dofinansowanie. Uczestnicy programu są podzieleni na trzy kategorie, ze względu na dochody: podstawowy poziom dofinansowania (roczny dochód w poprzednim roku do 100 000 zł), podwyższony poziom dofinansowania (dochód miesięczny na jednego mieszkańca w gospodarstwie wieloosobowym nie wyższy niż 1400 zł i w gospodarstwie jednoosobowym nie wyższy niż 1960 zł) i najwyższy poziom dofinansowania (miesięczny dochód na osobę nie wyższy niż 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym). Dochody należy potwierdzić przez okazanie odpowiedniego dokumentu od prezydenta, burmistrza lub wójta.

Dzięki połączeniu programów krajowych i dotacji unijnych możliwości założenia instalacji fotowoltaicznej są bardzo duże. Wystarczy dobrać odpowiedni program do naszej sytuacji i możemy zyskać pokaźny zwrot wydatków lub korzystną pożyczkę. Jeżeli postawimy dodatkowo na system zwiększający autokonsumpcję, to będzie to bardzo opłacalna inwestycja.

ikona podziel się Przekaż dalej