Kto może liczyć na odliczenie fotowoltaiki od podatku?

W roku 2023 rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych. Nadal jednak zamontowanie paneli jest kosztownym przedsięwzięciem. Warto skorzystać z każdej okazji odliczenia części kosztów lub dofinansowania. Jednym ze sposobów jest odpis podatkowy.

Nie wszyscy dostaną zmniejszenie lub zwrot podatku z powodu założonej instalacji. Jednak większość prosumentów powinna się załapać na jakieś ulgi. Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku?

 • Osoby rozliczające się według skali podatkowej (12-32%)
 • Osoby rozliczające się według jednolitej stawki podatkowej (19%)
 • Osoby rozliczające się ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych
 • Płatnicy podatku rolnego
 • Przedsiębiorcy będący czynnymi płatnikami VAT, jeżeli instalacja służy do wykonania czynności opodatkowanych.

W przypadku różnych grup odliczenie fotowoltaiki od podatku będzie wyglądało różnie.

Odliczanie w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Największą liczbę podatników obejmuje ulga termomodernizacyjna. Dotyczy ona inwestorów, którzy oprócz paneli fotowoltaicznych założyli pompy ciepła i przeprowadzili niezbędny remont, zwiększający energooszczędność budynku. W tym przypadku odliczanie kosztów instalacji fotowoltaicznej jest powiązane z ulgą podatkową za całość przeprowadzonych zmian.

Ile wynosi ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku może wynosić do 53 tys. zł. W zależności od sytuacji podatnika może być odliczona od przychodu lub dochodu. Jaka jest różnica?

Ulga podatkowa od przychodu dotyczy osób rozliczających się w ryczałcie od przychodów ewidencjonalnych.  Drugi przypadek to osoby rozliczające się od dochodów w podatku dochodowym PIT. Osoba płacąca ryczałt lub rozliczająca PIT musi być właścicielem domu jednorodzinnego.

Kwota 53 tys. wygląda zachęcająco, ale nie dotyczy każdego. Ile podatku można odliczyć od fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jeżeli nie korzystacie z programu „Mój Prąd” i opłaciliście solary z własnej kieszeni lub z kredytu, to załapiecie się na najwyższą kwotę. W przypadku małżonków obowiązuje nawet podwójna stawka – do 106 tys. zł. Wysokość zwrotu jest bowiem przypisana do osób nie do budynków. Natomiast ulga podatkowa na termomodernizację dwóch lub trzech budynków jest taka sama jak na modernizację jednego budynku.

Osoby korzystające ze wsparcia programu „Mój Prąd” dostaną kwotę wyrównującą wydatek po dopłacie. Mówiąc inaczej – do ulgi podatkowej wlicza się tylko tę kwotę, która nie została już pokryta w ramach dofinansowania. Na przykład wydając 50 tys. na instalację paneli fotowoltaicznych ze wszystkimi dodatkowymi urządzeniami i po otrzymaniu 6 tys. zł zwrotu z programu „Mój Prąd”, mamy do odebrania w rozliczeniu jeszcze 44 tys. zł. Zwrot podatku dotyczy tutaj nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale całej instalacji – więc raczej nie otrzymacie 100 procent zwrotu za wszystko. Tym niemniej łączona dopłata i odpis od podatku pozwalają zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Gdzie wpisać ulgę w rozliczeniu PIT?

Rubryka do rozliczania ulgi termomodernizacyjnej nie znajduje się w podstawowej wersji dokumentów PIT. Co jest potrzebne do odliczenia fotowoltaiki od podatku? Do regularnego zestawu PIT trzeba dobrać dodatek PIT/O. W przypadku rozliczeń przez internet dobieramy do podstawowych opcji „dodaj lub zmień ulgi”. W rozszerzonej wersji rozliczenia znajdziecie rubrykę obejmującą ulgę termomodernizacyjną. Pozostałe czynności wykonujecie według instrukcji w dokumencie.

Do odliczenia będziecie również potrzebować dokumentu poświadczającego zakup towarów i usług od podatników VAT, czyli odpowiedniej faktury. Faktura powinna zostać wystawiona na osobę ubiegającą się o ulgę podatkową.

Odliczenie fotowoltaiki dla rolników

Odpis podatkowy przysługuje osobom, które płacą podatek rolny. W tym przypadku można odliczyć 25 procent wydatków, które ponieśliśmy kupując solary i mikroinstalację. Tak jak w przypadku ulgi podatkowej w dokumencie PIT, trzeba poświadczyć opłacenie towarów i usług, najlepiej za pomocą imiennych faktur. Odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej w przypadku rolników jest możliwe tylko jeżeli nie były one pokryte przez dotacje i inne środki publiczne. Jakie jeszcze warunki musi spełnić rolnik, żeby otrzymać zwrot podatku? Powinien spełnić jeden z warunków:

 • Być właścicielem gruntów lub
 • Być użytkownikiem wieczystym gruntów lub
 • Być posiadaczem samoistnym (nie jest właścicielem prawnym, ale faktycznie spełnia taką rolę) lub
 • Być posiadaczem gruntów, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Warto dodać, że na odliczenie fotowoltaiki od podatku w tym przypadku może liczyć nie tylko osoba fizyczna, ale osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Jedynym warunkiem wspólnym jest płacenie podatku rolnego VAT lub ryczałtem.

Rolnicy mogą stosować odliczenie kosztów instalacji fotowoltaicznej przez kolejne 15 lat. Jak to możliwe?

Odpis podatkowy nie oznacza zwrotu do ręki czy na konto, a odliczanie od przewidywanej kwoty. Rozpatrzmy przykład:

Kupujesz solary i urządzenia do nich za 50 tys. zł. Możesz odpisać 25 procent czyli 12,5 tys. zł. Płacisz co roku podatek rolny w wysokości 1250 zł, czyli po odliczeniu kosztów instalacji fotowoltaicznej nie będziesz płacić przez następne 10 lat.

Odpis podatkowy dla rolników jest zaliczany do ulg inwestycyjnych (zgodnie z art. 13 ust. o podatku rolnym). Teoretycznie obejmuje więc inwestycje, które mają być wykorzystane do działalności rolnej. W praktyce przyjmuje się jednak, że część pozyskanej energii może być wykorzystywana do zasilania urządzeń domowych. Panele PV mogą się znajdować zarówno na budynkach gospodarczych jak i na dachu domu. Jeśli szukasz więcej porad i informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o fotowoltaice.

Odpis podatkowy dla firm

Dla firm odliczenie fotowoltaiki od podatku dotyczy zarówno podatku dochodowego jak i VAT. Jeżeli zakupiona instalacja służy czynnościom opodatkowanym VAT i przedsiębiorca dostał fakturę kupna na swoją firmę, to można odliczyć całe 23% od podatku.

W przypadku firm możliwa jest też tzw. amortyzacja. W jej ramach można odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego. Niestety nie jest jasno powiedziane jak traktować instalację fotowoltaiczną w tej sytuacji. Może być ona traktowana jako odrębne środki trwałe lub część budynku. W tym drugim przypadku (najczęściej dotyczy instalacji zintegrowanej z budynkiem np. dachu solarnego) amortyzacja obejmuje budynek. Jeżeli potraktujemy instalację jako odrębny środek trwały, to amortyzacja będzie liczona osobno.

Stawka amortyzacji może wynieść:

 • 10% - jeżeli uzna się instalację za pozostałe urządzenia nieprzemysłowe (Grupa 6 w Klasyfikacji Środków Trwałych)
 • 7% - jeżeli uzna się ją za pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze (Grupa 3 w KŚT)

Dla ułatwienia dodamy, że najczęściej wybierana jest druga opcja.

Amortyzacja jednorazowa jest ograniczona szeregiem zastrzeżeń:

 1. Zwrot wynosi 50 tys. euro na rok. Dotyczy to całościowego wydatku na instalację i dodatkowe urządzenia oraz usługi z tym związane.
 2. Podmiot ubiegający się musi rozpoczynać działalność lub mieścić się w limicie przychodów ze sprzedaży nie wyższych niż równoważność w złotówkach 2 mln euro (tzw. mali podatnicy).

W przypadku korzystania z leasingu finansowego na małą elektrownię firma może odliczyć od podatku koszt uzyskania przychodu, za który uważa się koszty eksploatacyjne związane z instalacją (jeżeli zaistnieją) i odsetkową część raty leasingowej.

Rok 2023 i lata następne będą sceną dynamicznych zmian związanych z rozliczaniem fotowoltaiki. Dlatego jeżeli coś jest niejasne i chcecie wiedzieć więcej na temat odliczenia fotowoltaiki od podatku, to najlepiej sprawdzić konkretny przykład. W przypadku każdego podmiotu, starającego się o odpis od podatku mogą wystąpić niuanse prawne, związane ze zmianami w ustawach i nietypowymi sytuacjami. Ogólnie jednak opisane powyżej przypadki dają pojęcie o tym jak odpisać panele PV od podatku.

ikona podziel się Przekaż dalej