Aktualne programy rządowe

Prosument 2

Program Prosument 2 jest kontynuacją działań, realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii. Sam program Prosument 2 obejmuje wszystkie inwestycje związane z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Przedmiotem dofinansowania mogą być zatem objęte tak zwane solary, a także panele fotowoltaiczne.

Głównym założeniem programu jest dofinansowanie inwestycji w wysokości 15 lub 30 procent jej wartości. Co ciekawe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził też oprocentowanie kredytu w wysokości 1%. W zapisach programowych znajdziemy także informacje o tym, że maksymalny czas finansowanie kredytu może wynosić 15 lat.

Wnioski w ramach programu Prosument 2 należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według założeń rządowych, Prosument 2 będzie funkcjonował do końca 2020 roku.

Czyste Powietrze

Kolejny rządowy program jest realizowany za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wsparcie inwestycji, które mogą przełożyć się na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.

Według założeń rządowych, program Czyste Powietrze będzie realizowany do 30 czerwca 2027 roku i obejmie do 100 % inwestycji w formie nisko oprocentowanej pożyczki. Maksymalny okres kredytu/pożyczki ustalono na 15 lat, a jego oprocentowanie ma wynieść więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych oraz nie mniej niż 2% w skali roku.

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze należy składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwych ze względu na lokalizację planowanej inwestycji. Maksymalny koszt dotacji został ustalony na 53 tysiące złotych, jeśli inwestycja przedstawia większą wartość, jej pozostały koszt może zostać sfinansowany za pomocą pożyczki.

Kto może skorzystać z programu NFOŚiGW i jakie inwestycje zostają objęte dofinansowaniem?

Zawsze porównuj oferty!

Rynek odnawialnych źródeł energii jest bardzo zróżnicowany. Ceny paneli fotowoltaicznych i innych instalacji mogą się różnić nawet o kilka tysięcy złotych.

Dlatego przed wyborem warto porównać oferty z co najmniej kilku źródeł. Możesz je szybko zebrać korzystając z usługi Szukaj Wykonawcy. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz, a oferty same do Ciebie spłyną.

Wypełnij formularz!

Z programu Czyste Powietrze i Prosument 2 może skorzystać każda osoba fizyczna, która posiada prawo do dysponowania budynkiem (na zasadach własności, współwłasności, najmu bądź użytkowania wieczystego). Dofinansowanie do kolektorów słonecznych przysługuje także wspólnotom mieszkaniowym, które chcą wykonać instalacje na budynkach wielorodzinnych.

Oba programy obejmują te same przedmioty dofinansowania. Finansowane są instalacje przeznaczone do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 k.

Jak już wiadomo, dotacja do kolektorów słonecznych może być przeznaczona na spłacenie części kredytu związanego z zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie musi być wykorzystane na:

 • Zakup projektu budowlano wykonawczego.
 • Zakup kolektora słonecznego, zasobnika, automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej, przewodów instalacyjnych oraz wszystkich innych produktów przewidzianych w projekcie.
 • Zakup ciepłomierza (w przypadku wspólnot mieszkaniowych).
 • Montaż kolektorów z instalacją pomocniczą.
 • Opłacenie podatku VAT za kolektory i oprzyrządowanie.

Zwróćmy tu szczególną uwagę na to, że przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie kolektory spełniające europejską normę PN EN-12975-2. Jeśli kolektory słoneczne nie spełniają owej normy, wówczas nie przysługuje nam żadne dofinansowanie.

Proces ubiegania się o dofinansowanie do kolektorów słonecznych zaczyna się od wyboru systemu słonecznego i sprzętu, dodatkowo trzeba dostarczyć dokumenty zaświadczające dochody.
Dofinansowanie do kolektorów słonecznych - jak je uzyskać krok po kroku

Podstawowe zasady dofinansowania do kolektorów słonecznych

Zasady programu Prosument 2

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych charakteryzuje się kilkoma najistotniejszymi zasadami, o których warto pamiętać. Są to:

 • Dotacja może wynosić od 15 do 30 % wartości inwestycji. Maksymalny termin realizacji wynosi 24 miesiące od chwili pozytywnej weryfikacji wniosku.
 • Oprocentowanie kredytu bądź pożyczki wynosi 1%, a okres kredytowania to maksymalnie 15 lat.
 • Wysokość kredytu bądź pożyczki może wynosić 100 % kosztów kwalifikacyjnych przedsięwzięcia.
 • Wysokość kredytu nie może przekraczać kwoty 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie do kolektorów słonecznych musi być jedyną formą dofinansowania ze środków publicznych.

Najważniejsze zasady programu Czyste Powietrze

Prowadzony w 2020 roku program Czyste Powietrze nie jest wyłącznie niskooprocentowaną pożyczką kredytową, może być również bezzwrotnym wsparciem inwestycyjnym. Poniżej wyszczególnimy najistotniejsze, objęte przepisami prawnymi zasady:

 • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
 • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
 • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Szczegółowe rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
 • Docieplenie przegród budowlanych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie do kolektorów słonecznych w ramach programu Prosument 2?

Proces ubiegania się o dofinansowanie inwestycji przebiega przez kilka podstawowych etapów, którymi są:

1.    Wybór wykonawcy oraz systemu słonecznego. Pamiętajmy, że kolektory słoneczne objęte dofinansowaniem muszą spełniać stosowne normy.

2.    Złożenie stosownego wniosku w oddziale banku, który współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wniosku o dotacje należy dołączyć także dokumentacje dodatkową.

 • Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością.
 • Zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu.
 • Wniosek o kredyt/pożyczkę. Dokument powinien być wykonany na formularzu wydawanym przez bank.
 • Projekt instalacji wraz z kosztorysem i specyfikacją.

3. Pracownik banku powinien ocenić poprawność naszego wniosku i udzielić nam stosownych informacji na temat terminu jego rozpatrzenia. Pamiętajmy, że rozpatrywanie wniosków przebiega zgodnie z kolejnością ich wpływania. Termin oczekiwania na akceptacje może być dość zróżnicowany. Jeśli nasz wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony przez bank, wówczas możemy już podpisać umowę kredytową.

4.    Nasza dotacja jest już pewna, a kredyt zaciągnięty. W tej sytuacji musimy już tylko zakupić oraz zamontować kolektory słoneczne. Pamiętajmy jednak, że termin realizacji nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy kredytowej. Wszystkie wydatki poniesione przed tym terminem nie mogą stanowić przedmiotu dofinansowania.

5.    Etap dotyczy formalności, które występują już po zakończeniu inwestycji. Beneficjent programu musi podpisać z wykonawcą specjalny protokół przekazania kolektorów do odbioru.

1. Bank może skontrolować naszą instalacje. Po pozytywnej weryfikacji bank występuje z wnioskiem do NFOŚiGW o wypłatę środków stanowiących dofinansowanie części kredytu. Czas oczekiwania na ostateczne potwierdzenie może wynosić maksymalnie 3 miesiące.

2. Wszystkie procedury formalne kończą się z chwilą uregulowania ostatniej raty kredytu. Beneficjent programu nie ma możliwości otrzymania dopłaty bez wsparcia kredytowego.

Procedura dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze musimy złożyć przed opłaceniem inwestycji. Jest to dość istotna informacja, bowiem nie ma możliwości dofinansowania zrealizowanych już przedsięwzięć.

Wzór wniosku jest dostępny w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w gminach. Dokument składamy w placówce właściwej ze względu na lokalizację inwestycji.

Czy istnieje inny sposób uzyskania dofinansowania na kolektory słoneczne?

Tak, dofinansowanie możemy też uzyskać za pośrednictwem gmin. Czasem dotacja z gminy bywa bardziej korzystna niż dofinansowanie części kredytu ze środków NFOŚiGW. Większość gmin prowadzi dofinansowanie do kolektorów w oparciu o Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Niniejszy program jest realizowany bezpośrednio przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy mogą oferować dofinansowanie dla beneficjentów indywidualnych oraz grupowych.  Wysokość dotacji zależy od lokalnych ustaleń i zapisów prawnych. Zmienna może być także procedura przyznawania funduszy. Dlatego warto udać się do swojej gminy i zasięgnąć informacji na temat wysokości dofinansowania, a także podstawowych wymogów formalnych.

Jak znaleźć panele fotowoltaiczne w dobrej cenie?

Oferty sprzedaży paneli fotowoltaicznych na polskim rynku są bardzo zróżnicowane. To wciąż młody rynek, na którym jest kilku graczy o ugruntowanej pozycji oraz wiele młodych firm, które kosztem niższej marży chcą wybić się przed konkurencję. W efekcie różnice cenowe na rynku mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę cenę paneli fotowoltaicznych, przekraczającą nierzadko 25-40 tysięcy złotych, szczególnie ważne staje się porównanie ofert firm nie tylko ze swojego miasta, powiatu, czy nawet województwa, ale z całej Polski. Ostatecznie zapłacenie nawet 1 000 zł za dojazd w zamian za cenę kompletu paneli niższą o 5 000 zł  opłaca się każdemu.

Dobrym sposobem na porównanie ofert z bardzo wielu źródeł jest skorzystanie z usługi Szukaj Wykonawcy na KB.pl. W Twoim imieniu roześlemy zapytanie do firm z całej Polski zajmujących się fotowoltaiką, a Ty otrzymasz do porównania oferty z wielu źródeł. Na tej podstawie podejmiesz świadomą decyzję zakupową wiedząc, że nie przepłacasz, a system opinii u naszych partnerów pozwoli Ci odsiać oferty nierzetelnych firm. Usługa jest darmowa, wystarczy że wypełnisz krótki formularz w tym miejscu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 92,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły